Linking words II

 0    53 flashcards    PGA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
najpierw/ na początku (na końcu)
start learning
... at first
po pierwsze
start learning
firstly
początkowo
start learning
initially
musimy zacząć od (często na końcu))
Musimy zacząć od tego że ten dom jest w ogóle fatalny.
start learning
to start/ begin with
This house is ugly to start with
zacznę od
start learning
let me start with
po drugie
start learning
secondly
sekunda/ po drugie
start learning
second
dodając
start learning
after wards
wtedy / wówczas
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
start learning
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
start learning
than
I'm smarter than you.
następny / kolejny
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
start learning
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
po tym
start learning
after this
przed tym
start learning
before this
Ciekawostki
start learning
trivia
w końcu / wreszcie
start learning
finally
wreszcie / nareszcie
start learning
at last
pod koniec
start learning
in the end
na końcu (dokładnie)
start learning
at the end
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
na koniec / wreszcie
start learning
lastly
ostatni, ale nie mniej ważny/ ale nie kończący
start learning
last but not least
podsumowując coś
start learning
to sum sth up
w skrócie/ podsumowując
start learning
in summary
na zakończenie/ podsumowując
start learning
in conclusion
jak powiedziałem
start learning
as I have said
jak (it) zostało już wcześniej wspomniane
start learning
as (it) was previously stated
całkowicie
start learning
altogether
ogólnie / generalnie
start learning
on the whole
ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
start learning
all in all
krótko mówiąc / w skrócie
start learning
in short
pokrótce
start learning
briefly
krótko mówiąc
start learning
to put it briefly
w miejscach
start learning
in places
których
start learning
whose
dokądkolwiek/ gdziekolwiek
start learning
wherever
mieć tendencję do
start learning
tend to
czasami
start learning
at times
kiedykolwiek
start learning
whenever
a teraz
start learning
now
od kod, jako że
start learning
since
do, dopuki
start learning
until
na podstawie, (tego że)
start learning
on the grounds (that)
jak na przykład
start learning
seeing that
z powodu
start learning
due to
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
W świetle
start learning
in view of
dzięki
start learning
owing to
w ten sposób
start learning
this way
handel ludźmi
start learning
human trafficking
brać narkotyki
start learning
to use drug
huragan
start learning
hurricane
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
start learning
flood
The flood destroyed all the bridges on the river.

You must sign in to write a comment