Letter C part 1

 0    77 flashcards    gradadamj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obliczać
start learning
calculate
obliczać zachowek
start learning
calculate a legitim
obliczać podatek
start learning
calculate a tax
kalkulacja
start learning
calculation
żądanie, wezwanie do opłacenia akcji
start learning
call
żądanie dostawy
start learning
call for delivery
wezwać / wzywać
start learning
call
wezwać do składania ofert przetargowych
start learning
call for tenders
1. odwołać, anulować, unieważnić 2. skreślać, wykreślać, kasować
start learning
cancel
anulować ofertę
start learning
cancel an offer
1. anulowanie, odwołanie, unieważnienie 2. skreślenie, skasowanie
start learning
cancellation
zdolny, zdatny, posiadający zdolność prawną
start learning
capable
zdolny do sporządzenia testamentu
start learning
capable of making a will
zdolny do czynności prawnych
start learning
capable of transacting legal business
być zdolnym do czynności prawnym
start learning
to be capable of transacting legal business
1. zdolnoość 2. pojemność 3. wydajność 4. funkcja, rola, charakter
start learning
capacity
nabycie zdolności do czynności prawnych
start learning
attainment of capacity to perform acts in law
pełna zdolność do czynności prawnych
start learning
full capacity to perform / to effect acts in law
brak zdolność do czynności prawnych
start learning
lack of capacity to perform acts in law
ograniczona zdolność do czynności prawnych
start learning
limited capacity to perform acts in law
zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity for acts in law
zdolność procesowa
start learning
capacity to act in court proceedings
zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity to effect acts in law
zdolność upadłościowa
start learning
capacity to go bankrupt
zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity to transact legal business
1. kapitał, środki pieniężne, 2. stolica
start learning
capital (n)
przydzielony kapitał zakładowy
start learning
allotted share capital
wysokość kapitału
start learning
amount of the capital
kapitał akcyjny/statutowy
start learning
authorised capital
kapitał własny / kapitał zakładowy
start learning
equity capital
kapitał zagraniczny
start learning
foreign capital
kapitał opłacony
start learning
fully-paid share capital
increase in the capital
start learning
podwyższenie kapitału
kapitał początkowy
start learning
initial capital
nominalny kapitał zakładowy
start learning
nominalny kapitał zakładowy
kapitał opłacony
start learning
paid up capital
kapitał wniesiony
start learning
paid-in capital
obniżenie kapitału zakładowego
start learning
reduction of / in the capital
kapitał subskrybowany
start learning
subscribed capital
mieć kapitał w spółce
start learning
to have a stake in a company
podatek od kapitału (PCC)
start learning
capital transactions tax
kapitalny, kapitałowy
start learning
capital (adjective)
spółka kapitałowa
start learning
capital company
1. troska 2. opieka, piecza 3. uwaga, ostrożność
start learning
care
należyta staranność
start learning
due care
wykonywać / wykonać, przeprowadzać / przeprowadzić
start learning
carry out
prowadzić egzekucję z majątku wspólnika
start learning
carry out an execution from the partner’s assets
1. sprawa (w sądzie), proces 2. wypadek, przypadek 3. stan, sytuacja 4. precedens sądowy
start learning
case
środek pieniężny, gotówka
start learning
cash
aktywa gotówkowe
start learning
cash assets
środki pieniężne dostępne na bieżąco
start learning
cash available to meet current obligations
budżet środków pieniężnych
start learning
cash budget
przepływ środków pieniężnych
start learning
cash flow
kasa
start learning
cash office, cash desk, cash box
kasacja, unieważnienie, uchylenie
start learning
cassation
przepis uniwersalny, obejmujący wszystkie przypadki
start learning
catchall
1. przyczyna, powód, 2. sprawa sądowa, proces, 3. motyw, uzasadnienie
start learning
cause
podstawa roszczenia
start learning
cause of action
ostrzegawczy, ku przestrodze
start learning
cautionary
1. ostrzeżenie (w księdze wieczystej) 2. zastrzeżenie, sprzeciw, upomnienie
start learning
caveat
zasada ryzyka kupującego
start learning
caveat emptor
nakaz zaprzestania działalności
start learning
cease and desist order
przekazywać, odstępować, cedować
start learning
cede
nagana, potępienie, krytyka, upomnienie
start learning
censure
1. certyfikat, zaświadczenie, kwit, atest, poświadczenie, 2. świadectwo, metryka, akt
start learning
certificate
zaświadczenie o niezdolności do pracy
start learning
certificate of incapacity for work / of disability to work
akt ustanowienia spółki
start learning
certificate of incorporation
1. poświadczenie, uwierzytelnienie, potwierdzenie, 2. zalegalizowanie, 3. wystawienie zaświadczenia
start learning
certification
1. uwierzytelniony, poświadczony, potwierdzony 2. posiadający atest 3. zalegalizowany
start learning
certified
uwierzytelniony notarialnie
start learning
certified by notary
uwierzytelniona kopia
start learning
certified copy
data pewna
start learning
certified date
zaświadczenie
start learning
certified statement
1. uwierzytelnić, poświadczyć, potwierdzić, zaświadczać, legalizować 2. ręczyć, oświadczyć 3. ubezwłasnowolnić (UK)
start learning
certify
wstrzymanie, zaprzestanie, przerwanie, zaniechanie
start learning
cessation
wstrzymanie / zaprzestanie płatności
start learning
cessation of payments
sprzeciw, wniosek o wyłączenie, zakwestionowanie, poddanie w wątpliwość
start learning
challenge (n)

You must sign in to write a comment