Letter B p. 1

 0    67 flashcards    gradadamj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
badać
start learning
to inspect, to examine, to investigate, (przesłuchiwać) to interrogate
badanie
start learning
examination, inspection, check- -up
badanie lekarskie
start learning
medical check-up, medical examination
wstępne badanie lekarskie
start learning
initial medical check-up
przeprowadzić badanie lekarskie
start learning
to carry out / to make a medical check-up, to conduct a medical examination
oddział banku
start learning
branch of bank
przedstawicielstwo banku
start learning
representative office
utworzyć bank
start learning
to establish, to form a bank
bank dokonujący przelewu
start learning
remitting bank
bank depozytowy
start learning
bank of deposit, deposit bank
bank hipoteczny
start learning
mortgage bank
bank kredytowy
start learning
credit bank
bank - spółka akcyjna
start learning
joint-stock bank
banknot
start learning
note, banknote
bankomat
start learning
ATM, automated teller machine
bankructwo
start learning
bankruptcy, insolvency, financial failure
orzeczenie bankructwa
start learning
bankruptcy order
bankructwo oszukańcze
start learning
fraudulent, willful bankruptcy
bankructwo zwykłe
start learning
non-fraudulent bankruptcy
bankrut
start learning
bankrupt, insolvent
bankrut nieprzywrócony do praw
start learning
undischarged bankrupt
zniesienie barier celnych
start learning
removal of tariff walls
bez dywidendy
start learning
ex-dividend, ex div.
bessa
start learning
bear market, slump, fall / decline in prices, falling market
spekulować na bessę
start learning
to operate for a fall
bezdziedziczny
start learning
heirless
bezdziedziczny spadek
start learning
estate in abeyance
bezdzieczna własność
start learning
heirless property
bezkarnie
start learning
with impunity
bezprawie
start learning
lawlessness, illegallity, abuse of authority
bezprawność
start learning
illegallity
bezprawny
start learning
unlawful, illegal, illicit, lawless, against the law
bezprawne objęcie nieruchomości w posiadanie
start learning
forcible entry
bezskuteczność
start learning
ineffectiveness, vanity
bezskuteczność czynności prawnej
start learning
ineffectiveness of legal act
bezskuteczność wypowiedzenia
start learning
ineffectiveness of notice
bezskuteczność zastawu
start learning
ineffectiveness of a pledge
bezskuteczny
start learning
ineffective, nugatory, null, void, invalid, futile, ineffectual
bezwarunkowy
start learning
unconditional, absolute
przyjęcie bezwarunkowe
start learning
absolute acceptance
zwolnienie bezwarunkowe
start learning
absolute discharge
bezwarunkowe oświadczenie
start learning
unconditional declaration, unconditional statement
bezwzględny
start learning
absolute
bezwzględna większość głosów
start learning
absolute majority of votes
bezzwłocznie
start learning
immediately, directly, at once, forthwith
bezzwłoczny
start learning
immediate
biegły
start learning
expert, specialist, assessor
biegły księgowy
start learning
certified accountant
biegły rewident
start learning
expert auditor, chartered accountant
opinia biegłego rewidenta
start learning
audit opinion, auditor’s opinion
wybór biegłego rewidenta
start learning
election of the expert auditor
biegły sądowy
start learning
legal expert, skilled wit- ness, court expert
bieżący
start learning
running, current
bilans
start learning
balance sheet, balance
dzień bilansowy
start learning
balance sheet date
bilans otwarcia
start learning
initial balance, opening balance
bilans upadłości
start learning
bankrupt’s balance-sheet
bilans zamknięcia
start learning
closing balance
biuro
start learning
office, agency, bureau
biurowiec
start learning
office block (UK), office building (USA)
blok mieszkalny
start learning
block of flats, apartment building
błąd
start learning
error, flaw, mistake
popełniać / popełnić błąd
start learning
to make an error, to commit an error
poprawiać / poprawić błąd
start learning
to correct an error, to rectify an error
błąd kancelaryjny
start learning
clerical error
błąd księgowy
start learning
bookkeeping error
błędny
start learning
erroneous, containing error

You must sign in to write a comment