Lesson 3C - What's the word?

 0    33 flashcards    sparrowszkola
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
What's the word?
start learning
Co to za słowo?
Do you like playing word games?
start learning
Czy lubisz grać w gry słowne?
How do you play the game?
start learning
Jak grasz w grę?
rules
start learning
zasady
It's a place where people go when they want to go shopping.
start learning
To miejsce, gdzie ludzie chodzą na zakupy.
It's somebody who works in a hospital.
start learning
To ktoś, kto pracuje w szpitalu.
It's something which people use to speak to another person.
start learning
Jest to coś, z czego ludzie rozmawiają z drugą osobą.
look up the translation
start learning
znajdź tłumaczenie
explain what you mean
start learning
wyjaśnij co masz na myśli
somewhere
start learning
gdzieś
It's a kind of gadget.
start learning
To rodzaj gadżetu.
It's the opposite of dark.
start learning
Jest przeciwieństwem ciemności.
It's similar to...
start learning
Jest podobny do...
for example
start learning
na przykład
curly
start learning
kręcone
a much older woman
start learning
o wiele starsza kobieta
a toy boy
start learning
żigolak
gastropub
start learning
pub z wykwintnym jedzeniem
road rage
start learning
agresja drogowa
text somebody
start learning
wysłać do kgoś sms
publish
start learning
publikować
meanings
start learning
znaczenia
existing words
start learning
istniejące słowa
common
start learning
powszechny
noise
start learning
hałas
brand
start learning
marka
general words
start learning
ogólne słowa
recent examples
start learning
najnowsze przykłady
invention
start learning
wynalazek
phenomenon
start learning
zjawisko
brunch
start learning
drugie śniadanie
search
start learning
poszukiwać
contain
start learning
zawierać

You must sign in to write a comment