lekcje z Ewą-television

 0    57 flashcards    joanna15F
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozrywka
start learning
entertainment
użyteczny wynalazek
start learning
useful invention
wyłaniać się
start learning
emerge
głównym źródłem
start learning
major source
z którego
start learning
from which
potężna siła
start learning
powerful force
jakimkolwiek sposobem
start learning
in every way
znaczące wydarzenie polityczne
start learning
significant political event
zapewniają rozrywkę
start learning
provide entertainment
ogromnie
start learning
enormously
Możliwości edukacyjne
start learning
educational possibilities
tolerancyjny
start learning
broad-minded
poszerzyć umysł
start learning
broaden mind
poszerzanie wiedzy
start learning
increase knowledge
itd.
start learning
so on
liczne kursy
start learning
numerous courses
na przykład / na przykład
start learning
for instance / for example
języki obce
start learning
foreign languages
wygodny
start learning
comfortable
tanie
start learning
cheap
włączać
start learning
turn on
wyłączać
start learning
turn off
guma do żucia
start learning
chewing gum
w rzeczy samej / istotnie
start learning
indeed
realizować
start learning
realize
zrobić krzywdy
start learning
to do harm
powstrzymać ludzi od robienia czegoś
start learning
stop people from doing sth
skonfigurować działania
start learning
set up activities
program telewizyjny
start learning
tv programme schedule
zamiast
start learning
instead
osłabiający
start learning
weakening
gwałtowne kryminały
start learning
violent detective stories
zużywa je
start learning
wears them out
podatny
start learning
easily influenced
kuszony
start learning
tempted
wygodny
start learning
comfortable
zdumiewający
start learning
astounding
być zadowolony z czegoś
start learning
to be satisfied with sth
bierny opór
start learning
passive resistance
przyjemność pasywna
start learning
passive enjoyment
siła jednocząca
start learning
unifying force
rozrywka
start learning
entertainment
reklama
start learning
advertising
inny
start learning
another
kolejna
start learning
anothers
inny
start learning
other
inaczej
start learning
otherwise
uzależniony
start learning
addicted
dodanie
start learning
addition
nałóg
start learning
addiction
telewidz
start learning
viewer
obecnie
start learning
nowadays
co za zbieg okoliczności!
start learning
what a coincidence!
co za życie
start learning
what a life
co za zapach
start learning
what a smell
ale bałagan
start learning
but mess
ale piękne, ale super
start learning
but beautiful, but great

You must sign in to write a comment