Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    46 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tyczny
start learning
Tyczny
Na
na stole
start learning
On
on the table
obyczajowy
start learning
moral
póła
start learning
flap
aktor
On jest znanym aktorem.
start learning
actor
He’s a famous actor.
spektakl
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
start learning
show
I showed my painting collection to the guests.
odpowiednik
start learning
equivalent
The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart.
aktorstwo
start learning
histrionics
I'm fed up with your embarrassing histrionics.
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
start learning
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
eksperymentować
Nie eksperymentuj z mieszaniem alkoholu.
start learning
experiment
Do not mess with mixing alcohol.
widownia
Publiczność zaczęła bić brawo.
start learning
audience
The audience started clapping.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
start learning
career
He had a wonderful career in front of him.
przekraczać
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
start learning
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
granica
start learning
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
społeczny
start learning
social
Rising unemployment causes many social problems.
przesunąć
Nie przesuwaj proszę stołu
start learning
move
Don't move the table, please.
pomiędzy
między mną a tobą
start learning
between
between you and me
Rola
start learning
Role
ciało
start learning
body
His body was covered in mud.
możliwość
czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
start learning
possibility
Did you ever consider that possibility
należeć
start learning
belong
Does this pen belong to you?
swój
Jego rodzice wyjechali.
start learning
its
His parents are away.
temat
rozmowy
start learning
topic
całkiem
Ten film jest całkiem dobry. To jest zupełnie niemożliwe!
start learning
quite
The film's quite good. That's quite impossible!
miedza
start learning
balk
osoba
Ona jest taką uroczą osobą, ze każdy ją lubi.
start learning
person
She is such a lovely person that everybody likes her.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
gra
Zagrajmy w inną grę.
start learning
game
Let’s play a different game.
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
start learning
work
My wife is at work now.
Głowa
start learning
Head
Yesterday a head ached me
ząb
start learning
tooth
tooth
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
start learning
find
I still haven't found the right person.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
start learning
there are
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
start learning
here
Let’s stop here.
z
wychodząc z domu
start learning
from
jest
Jest 5 godzina
start learning
there is
It is 5 o’clock
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
start learning
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
start learning
about
His parents worry about him.
mój problem
start learning
my
my problem
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
start learning
want
My parents wanted to study French.
jej mąż
start learning
her
her husband
nie
Ja nie lubię.
start learning
not
I do not like
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
start learning
this
This table is reserved.
W
w Polsce
start learning
In
in Poland
do
head
start learning
to
wazjemną

You must sign in to write a comment