Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    55 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zastępować
Niektórzy ludzie zastępują w diecie mięso soją.
start learning
substitute
Some people replace meat with soya in their diet.
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
start learning
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
start learning
June
In July people go on vacation.
korespondencja
start learning
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
alfabet
start learning
alphabet
bowiem
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
start learning
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
tęcza
start learning
rainbow
rozciągnąć
Muszę rozprostować nogi.
start learning
stretch
I need to stretch my legs.
Krata
start learning
Grating
szyfr
start learning
cipher
mej
mój problem
start learning
my
my problem
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
start learning
invent
Edison invented a light bulb.
litera
Jaka jest opłata za list do Polski?
start learning
letter
What's the postage for a letter to Poland?
Września
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
start learning
September
In September children go back to school.
rozłączyć
start learning
disconnect
podstawowy
Nie poszedł do przedszkola przed szkołą podstawową.
start learning
primary
He didn't go to kindergarten before primary school.
dłuższy
ty nie potrzebujesz dłużej bać się kotów.
start learning
longer
you need no longer be afraid of cats.
Deszcz
start learning
Rain
paru
Mieszkają tu od kilku lat.
start learning
some
They’ve been living here for some years.
przypadkowy
Wystawa jest interesująca zarówno dla entuzjastów jak i przypadkowych odwiedzających.
start learning
random
The exhibition is interesting to both the enthusiast and the casual visitor.
okres
To był najgorszy okres w moim życiu
start learning
period
It was the worriest period in my life
pozostawać
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
start learning
remain
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
start learning
detail
Could give me more details?
pozycja
start learning
position
wytrzymać
ten produkt nie zepsuje się przez kolejne 10 lat
start learning
withstand
this product will stand up to 10 years use
krótki
start learning
short
short
czarny
Była ubrana na czarno.
start learning
black
She was dressed in black.
potrzeba
Szybko! Potrzebujemy karetki!
start learning
need
Quick! We need an ambulance!
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
start learning
four
They want to have four children.
słowo
Ile znasz angielskich słów?
start learning
word
How many English words do you know?
miłość
start learning
love
I love You.
nazwa
jak się pan nazywa?
start learning
name
What's your name, please?
swojej
Jego rodzice wyjechali.
start learning
its
His parents are away.
podać
on dał mi muj długopis
start learning
give
he giv me my pen
opuścić
Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
start learning
leave
During the night hours we cannot entertain our guests and they have to leave the camping-ground.
pełny
Ulice były pełne ludzi.
start learning
full
The streets were full of people.
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
start learning
month
They met Ann last month.
możliwy
start learning
possible
The results of these tests showed that the facade design would indeed be feasible and functional.
kilka
Mam kilku dobych przyjaciół
start learning
some
I have a few good friends.
nasz
start learning
our
This is our dog.
tył
mam brzydkie plecy
start learning
back
I have ugly back
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
lato
start learning
summer
summer
beza
start learning
meringue
during the lemon meringue pie, Uncle Vernon bored them all with a long talk about Grunnings, his drill-making company;
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
start learning
by
They went through the front doorway.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
start learning
here
Let’s stop here.
mieć
Ich dzieci mają dużo zabawek.
start learning
have
Their children have a lot of toys.
się
start learning
themselves
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
start learning
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
start learning
about
His parents worry about him.
z
wychodząc z domu
start learning
from
jest
Jest 5 godzina
start learning
there is
It is 5 o’clock
W
w Polsce
start learning
In
in Poland
do
head
start learning
to
wazjemną

You must sign in to write a comment