Lekcja 8,9,10

 0    306 flashcards    sobol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdenerwować się
start learning
get angry
rozwodzić się
start learning
get divorced
osiągać dobrą formę fizyczną
start learning
get fit
gubić się
start learning
get lost
wychodzić za mąż / żenić się
start learning
get married
poprawiać się, polepszać
start learning
get better
starzeć się
start learning
get older
pogarszać się
start learning
get worse
dostawać / kupować mieszkanie
start learning
get a flat
dostawać pracę
start learning
get a job
przynosić / kupować gazetę
start learning
get a newspaper
kupować bilet
start learning
get a ticket
wchodzić do
start learning
get into
wysiadać z
start learning
get off
wsiadać do
start learning
get on
mieć dobre stosunki z
start learning
get on (well) with
wychodzić z
start learning
get out of
wstawać
start learning
get up
docierać do domu
start learning
get home
docierać do szkoły
start learning
get to school
docierać do pracy
start learning
get to work
otrzymywać list
start learning
get a letter
otrzymywać prezent
start learning
get a present
otrzymywać pensję
start learning
get a salary
get an email
start learning
otrzymywać email
prosić o
start learning
ask for
brzeg (rzeki)
start learning
bank (river)
szczekać
start learning
bark (dog)
należeć do
start learning
belong
zmieniać zdanie
start learning
change your mind
wspinać się (na drzewo)
start learning
climb (a tree)
porównywać
start learning
compare
mącić w głowie
start learning
confuse
szafka
start learning
cupboard
zdecydowany
start learning
decisive
zrozpaczony
start learning
desperate
bezpośrednio
start learning
directly
znikać
start learning
disappear
topić się
start learning
drown
futro (część garderoby)
start learning
fur coat
niezdecydowany
start learning
indecisive
prowadzić dochodzenie, badać
start learning
investigate
to nie jest tego warte
start learning
it’s not worth it
zabijać
start learning
kill
prawo
start learning
law
leżeć (na ziemi)
start learning
lie on (the ground)
zamykać na klucz
start learning
lock
podejmować decyzję
start learning
make a decision
robić listę
start learning
make a list
używać wymówki
start learning
make an excuse
obrażony, dotknięty
start learning
offended
możliwości
start learning
options
zwierzątko domowe
start learning
pet (animal)
kolejka
start learning
queue (noun)
uciekać
start learning
run away
wrażliwy
start learning
sensitive
prosty
start learning
simple (uncomplicated)
rozmiar
start learning
size
rozlewać
start learning
spill
propozycja, porada
start learning
suggestion
gust
start learning
taste (noun, have good...)
nie spieszyć się
start learning
take your time
traktować (coś jak)
start learning
treat (something as a ...)
razem
start learning
together
machać (rękoma)
start learning
wave (your arms)
ważyć
start learning
weigh
uczulony
start learning
allergic
irytujący
start learning
annoying
ból pleców
start learning
backache
na zdrowie!
start learning
Bless you
porozumiewać się
start learning
communicate
komunikacja, kontakt
start learning
communication
kaszel
start learning
cough
kształcić
start learning
educate
edukacja
start learning
education
wybierać
start learning
elect
wybory
start learning
election
wymówka
start learning
excuse (noun)
zakochać się
start learning
fall in love
ból głowy
start learning
headache
wypożyczać
start learning
hire
wyobraźnia
start learning
imagination
wyobrażać sobie
start learning
imagine
niezdecydowany
start learning
indecisive
informować
start learning
inform
informacja
start learning
information
zaproszenie
start learning
invitation
ziemia, ląd
start learning
land (not sea)
mięśnie
start learning
muscles
obsesyjny
start learning
obsessive
organizacja
start learning
organization
środki przeciwbólowe
start learning
painkillers
objawy
start learning
symptoms
podatek
start learning
tax
temperatura
start learning
temperature
tłumaczyć / przekładać
start learning
translate
tłumaczenie
start learning
translation
dziki
start learning
wild (animal)
według
start learning
according to
oddziaływać na, wpływać
start learning
affect (have an influence on)
toczyć wojnę
start learning
be at war
bikini
start learning
bikini
rodzaj długopisu
start learning
Biro
łódź
start learning
boat
bomba
start learning
bomb (noun)
inteligentny, błyskotliwy
start learning
bright (= intelligent)
proof vest
start learning
bullet
kamizelka kuloodporna
kariera
start learning
career (noun)
pogarszać się
start learning
deteriorate
zmywarka do naczyń
start learning
dishwasher
zajęcia ze sztuki
start learning
drama (lessons)
narkotyki
start learning
drugs
wejście
start learning
entrance (noun)
odcinek, epizod
start learning
episode
szczególnie
start learning
especially
walczyć
start learning
fight (verb)
olbrzymi
start learning
giant (adj, i.e. spiders)
owłosiony
start learning
hairy
pod tym względem
start learning
in this respect
żarówka
start learning
light bulb
pieluchy
start learning
nappies
nominować
start learning
nominate
bilet postojowy
start learning
parking ticket
grać (rolę)
start learning
play (the part of)
więzienie
start learning
prison
protest
start learning
protest (noun)
kwalifikacje
start learning
qualifications
buntownik
start learning
rebel (noun)
ostatnio, niedawno
start learning
recently
rola
start learning
role
scena
start learning
scene (in a film)
pończochy
start learning
stockings
reszta
start learning
the rest
Ex
start learning
Tipp
korektor
leczenie
start learning
treatment (i.e. a cure)
odkurzacz
start learning
vacuum cleaner
przemoc
start learning
violence
wycieraczki (szyb samochodowych)
start learning
windscreen wipers
bać się
start learning
afraid (be afraid)
okropny, wstrętny
start learning
appalling
właściwie, odpowiednio
start learning
appropriately
chrzest
start learning
baptism
opierać (się)
start learning
base (i.e. the film is based on)
biologia
start learning
biology (schools subject)
taksówka
start learning
cab (taxi)
chemia
start learning
chemistry (schools subject)
tworzyć, kreować
start learning
create
krytycy
start learning
critics (film)
lek, wyleczenie
start learning
cure (noun)
projektować
start learning
design (verb)
odkrywać
start learning
discover
jednorazowego użycia
start learning
disposable
lęk, strach
start learning
fear (noun)
flirtować
start learning
flirt (verb)
latanie
start learning
flying
sfrustrowany
start learning
frustrated
geografia
start learning
geography
ogrzewanie
start learning
heating
wysokości
start learning
heights
historia
start learning
history
zaszczycony
start learning
honoured (adj, proud)
prawnik
start learning
lawyer
literatura
start learning
literature
producent
start learning
manufacturer
matematyka
start learning
maths
muza
start learning
muse
nazywać
start learning
name (verb)
masa, papka
start learning
paste (noun)
wychowanie fizyczne
start learning
PE
fobia
start learning
phobia
fizyka
start learning
physics (school subject)
odchodzić na emeryturę
start learning
retire
bezpieczeństwo
start learning
safety
nauki ścisłe (chemia, fizyka, biologia)
start learning
science
rozchodzić się, rozstawać
start learning
separate (verb, from a partner)
bar szybkiej obsługi
start learning
snack bar
przestrzenie (otwarte, zamknięte)
start learning
spaces (i.e. open, enclosed)
iglica
start learning
spire
posąg
start learning
statue
stopnie (schodów)
start learning
steps
surowy
start learning
strict
technika
start learning
technology
przerażony, przestraszony
start learning
terrified
messaging
start learning
text
wysyłanie wiadomości tekstowych
ból zęba
start learning
toothache
bezrobotny
start learning
unemployed
używać
start learning
use
widok
start learning
view (noun)
zastanawiać się
start learning
wonder (verb ask yourself)
skończyć się
start learning
be over
wypełniać (formularz)
start learning
fill in (a form)
dowiadywać się
start learning
find out
mieć z kimś dobre stosunki
start learning
get on with
rzucać (palenie)
start learning
give up (smoking)
sprawdzać (wyraz w słowniku)
start learning
look up (in a dictionary)
podnosić
start learning
pick up
schować, uprzątnąć
start learning
put away
nie kłaść się
start learning
stay up
wyrzucać
start learning
throw away
przyciszać
start learning
turn down (music)
zwiększać głośność
start learning
turn up
aktywny
start learning
active
przyznawać
start learning
admit (confess)
(być) adoptowany(m)
start learning
(be) adopted
budzik
start learning
alarm clock
uczulony
start learning
allergic
zdumiewający, zaskakujący
start learning
amazing
z powodu
start learning
because of
przekonania
start learning
beliefs
bliski
start learning
close (adj, i.e. friend)
przekonany
start learning
convinced
dzień wolny od pracy
start learning
day off
dieta
start learning
diet (noun, i.e. a healthy...)
odkrywać
start learning
discover
pełen energii, energetyczny
start learning
energetic
olbrzymi
start learning
enormous
oprócz
start learning
except
wyczerpany
start learning
exhausted
istnieć
start learning
exist
świeży
start learning
fresh (fruit)
gen
start learning
gene
rzucać (palenie)
start learning
give up (smoking)
this word was already explained above
źle iść, nie udać się
start learning
go wrong
jednojajowi (bliźniacy)
start learning
identical
zamiast
start learning
instead of
drażliwy
start learning
irritable
dzieciaki
start learning
kids
ostatni, najnowszy
start learning
latest (film)
winda
start learning
lift (elevator)
sam
start learning
on my own
grać w squasha
start learning
play squash
gotowy
start learning
ready
badani
a
start learning
research (noun)
e/
ponownie połączeni
start learning
reunited
skóra
start learning
skin (noun)
(tak) zmęczony
start learning
so (tired)
krem z filtrem ochronnym
start learning
sunscreen
spięty
start learning
tense (not relaxed)
bliźniacy
start learning
twins
głosować (na)
start learning
vote (for)
drewno
start learning
wood (material)
zdumiony
start learning
amazed
zegar biologiczny
start learning
body clock
znudzony
start learning
bored
nudny
start learning
boring
przycisk
start learning
button (that you press)
Na zdrowie! (toast)
start learning
Cheers! (with a drink)
cierpiący na klaustrofobię
start learning
claustrophobic
przygnębiony, w depresji
start learning
depressed
przygnębiający
start learning
depressing
określać, decydować
start learning
determine (influence)
DNA
start learning
DNA
podczas
start learning
during
podniecony
start learning
excited
podniecający, ekscytujący
start learning
exciting
zainteresowany
start learning
interested
interesujący
start learning
interesting
styl życia
start learning
lifestyle
wiadomość
start learning
message
pesymistyczny
start learning
pessimistic
porcja
start learning
portion (of fruit)
upodobania
start learning
preferences
przyciskać
start learning
press (verb)
przetworzony
start learning
processed
psychologia
start learning
psychology
łączyć kogoś
start learning
put (somebody) through (on the phone)
regularnie
start learning
regularly
relaksujący
start learning
relaxing
naprawiać
start learning
repair (verb)
podobny
start learning
similar
podobieństwo
start learning
similarity
coś ma (podobno) być
start learning
supposed to (expected to)
męczący
start learning
tiring
prawie
start learning
almost
aresztować
start learning
arrest
zachowywać się
start learning
behave (well or badly)
panna młoda
start learning
bride
u twego boku
start learning
by your side
popełniać zbrodnię, przestępstwo
start learning
commit a crime
mandat
start learning
fine (parking)
obejmować
start learning
hold (embrace)
skakać
start learning
jump
dać komuś znać, zawiadomić
start learning
let (somebody) know
autostrada
start learning
motorway
portier, bagażowy
start learning
porter (hotel)
okradać
start learning
rob
krzyczeć
start learning
scream
świecić
start learning
shine
chrapać
start learning
snore
mocno
start learning
tight (hold)
szeptać
start learning
whisper (verb)
przypadkowo
start learning
accidentally
podanie, formularz zgłoszeniowy
start learning
application (form)
złapać
start learning
catch (criminals)
obywatel
start learning
citizen
klient
start learning
customer
wybrzeże
start learning
coast (noun)
na szczęście
start learning
luckily
pasażer
start learning
passenger
budka telefoniczna
start learning
phone box
poprzedni
start learning
previous
loteria fantowa
start learning
raffle (noun)
rum
start learning
rum
rozwiązywać
start learning
solve
nagle
start learning
suddenly
niestety
start learning
unfortunately

You must sign in to write a comment