LEKCJA 7 J

 0    30 flashcards    andrzejwiszowaty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wiele gorsza niż pogoda w zeszłym miesiącu
start learning
much worse than last month's weather
zbyt słaby aby iść pieszo
start learning
too weak to walk
Dlaczego tak wcześnie?
start learning
Why so early?
noszony przez wszystkie nastolatki
start learning
worn by all teenagers
Nie sprawia mi różnicy, żeby poczekać
start learning
I don't mind waiting
podejmowanie trudnych decyzji
start learning
making difficult decisions
sól
start learning
salt
Nadal próbujmy
start learning
Let's go on trying
wybrać prezydenta
start learning
to elect the President
śmierć pierwszego dyrektora naszej szkoły
start learning
the death of the first headmaster of our school
Spotkajmy się punktualnie o trzeciej
start learning
Let's meet at three sharp
Nie powinno być więcej problemów
start learning
There shouldn't be any more problems
Czy umiesz biegać szybciej od swojego psa?
start learning
Can you run faster than your dog?
Co chcesz, żebym zrobił?
start learning
What do you want me to do?
Zabrano go do szpitala wczoraj w nocy
start learning
He was taken to hospital last night
Jeśli ona się spóźni, będę musiał zadzwonić do jej matki.
start learning
If she is late, I'll have to phone/ring up her mother
Czy będzie zbudowane coś nowego naprzeciw twojego domu?
start learning
Will anything new be built opposite your house?
Czy wczoraj o wpół do siódmej słuchałeś radia?
start learning
Were you listening to the radio at half past six yesterday?
Umyj się!
start learning
Wash yourself!
Spójrz na tamte drzewa
start learning
Look at those trees.
Znowu?
start learning
Again?
On nie musi zachorować
start learning
He doesn't have to get fall ill.
Niech pan przestanie wydzwaniać do mojej córki!
start learning
Stop ringing up / calling my daughter!
odkurzacz
start learning
vacuum cleaner
próżnia
start learning
vacuum
Skrzypce za odkurzacz?
start learning
A violin for a vacuum cleaner?
Skrzypce
start learning
violin
termos
start learning
vacuum flask
Od lipca mamy bardzo dobrą pogodę.
start learning
We've had very good weather since July.
A może by tak obrabować bank?
start learning
What about robbing a bank?

You must sign in to write a comment