Lekcja 17- phrasal verbs

 0    17 flashcards    LOmin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wpadać z wizytą, odwiedzać
Jeśli zdecydujesz się wpaść, zadzwoń.
start learning
come around
if you decide to come around, phone first
wpadać (do kogoś z wizytą)
Jeśli będziesz w okolicy to wpadnij.
start learning
drop in
if you are in the neighbourhood, please drop in
zapomnieć czegoś
Zostawiłem pendriva w biurze, muszę po niego iść.
start learning
leave sth behind
I left my pendrive behind at the office! I have to go and get it
zapraszać kogoś do domu
Zaprosili nas na obiad (do domu).
start learning
ask sb for / round for sth
they asked us round for dinner
wychodzić tyłem na coś (o budynku), być zwróconym tyłem do czegoś
Moja szkoła wychodzi tyłem na supermarket, dużo dzieci kupuje tam słodycze.
start learning
back onto sth
my school backs onto a supermarket, so many children buy sweets there
przyprowadzać kogoś
Jutro robimy imprezę. Może przyprowadzisz swoją nową dziewczynę?
start learning
bring sb / sth along
tomorrow we having a party. Maybe you could bring your new girlfriend along
wpadać (do kogoś z wizytą)
Wpadł w zeszłym tygodniu żeby zobaczyć nasz nowy dom.
start learning
Call in (on sb)
he called in last week to see our new house
wpadać po coś
Zostawiłem parasol w twoim domu, mogę wpaść po niego wieczorem.
start learning
call for sth
I left my umbrella in your house, can I call for it in the evening?
przenocować kogoś, pozwlić komuś mieszkać u siebie tymczasowo
Dzięki za przenocowanie mnie. Nie mógłbym pozwolić sobie na hotel.
start learning
put sb up
Thank you for putting me up. I couldn't afford to stay in a hotel.
zaprowadzić kogoś do czegoś
Proszę, zaprowadź gości do stołu.
start learning
show sb to sth
Please show our guests to the table.
nocować u kogoś, zostawać u kogoś na noc
Jeśli nie chcesz wracać do domu to możesz przenocować u mnie.
start learning
sleep sb over / sleep over at sb
if you don't want to go home tonight, you can sleep over at my place.
kłaść kogos do łóżka, spać, okrywać kogoś
Połóż dzieci do łóżka i wrócę do ciebie.
start learning
tuck sb in
Let me just tuck the children in and I'll come back to you.
nadawać się do czegoś
Ona nadaje się do bycia aktorką. Jest naprawdę utalentowana.
start learning
suitable for anything, cut out for sth
She is cut out for being an actress. She's really talented.
błaznować, szaleć
Nasz nauczyciel jest bardzo surowy, więc nie szalejemy w trakcie jego lekcji.
start learning
fool about / around
Our teacher is very strict so we never fool around during his lessons.
chwalić się kimś, czymś
Przyprowadził swoją dziewczynę, żeby się nią pochwalić.
start learning
show sb / sth off
He brought his girlfriend to show her off.
przesiadywać
Jestem zmęczony przesiadywaniem tutaj i nic nierobieniem.
start learning
sit about
I'm tired of sitting about here and doing nothing
zarywać noc/odsypiać, spać dłużej niż zazwyczaj
Czasami zarywam noc oglądając telewizję i muszę odsypiać w weekendy.
start learning
sit up/ sleep in
Sometimes I sit up watching TV until late at night and I have to sleep in at weekends.

You must sign in to write a comment