Legal english: the legal profession

 0    99 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
radca prawny (UK)
start learning
solicitor
adwokat (UK)
start learning
barrister
adwokat, radca (US)
start learning
attorney
prawnik
start learning
a lawyer
uprawniony
start learning
qualified
palestra
start learning
bar
proces
start learning
litigation
prawo do reprezentowania klienta w sądzie
start learning
right of audience
prowadzić praktykę
start learning
to practice law
obrona przed sądem
start learning
advocacy
aplikacja radcowska
start learning
training contract with a law firm
aplikacja adwokacka
start learning
pupillage
spółka osobowa
start learning
partnership
występować w sprawie w sądzie jako prawnik
start learning
plead a case
reprezentować klienta
start learning
act for the client
prawo karne
start learning
criminal / crime / penal law
prawo cywilne
start learning
civil law
sprawa cywilna karna
start learning
civil matter / criminal matter
wola
start learning
will
wszcząć postępowanie
start learning
start a claim / fill a claim / issue a claim / start proceedings
powód
start learning
claimant (UK) / plaintiff (US)
oskarżony / pozwany
start learning
defendant
pozew
start learning
claim
pozwać (cywilnie)
start learning
to sue
oskarżać (karnie)
start learning
to prosecute
opłata sądowa
start learning
court fee
spór
start learning
dispute
strona w sporze
start learning
a party to a court case
koszty procesu
start learning
legal costs
być komuś winnym pieniądze
start learning
to owe money to someone
doręczyć pozew
start learning
to serve a claim upon sb
odpowiedzieć na pozew
start learning
to respond to a claim
uznać pozew
start learning
admit the claim
bronić się przed pozwem
start learning
defend the claim
rozpoznać sprawę
start learning
hear a case
orzec na korzyść
start learning
find in favour of sb
wydać nakaz sądowy
start learning
make an order
komornik (UK)
start learning
bailiff
prawo deliktów
start learning
law of tort
obowiązek zachowania ostrożności
start learning
duty of care
zarzuty (karne) / twierdzenia powoda (cywilne)
start learning
allegation
nieostrożność
start learning
carelessness
niedbalstwo
start learning
negligence
umowa "zapłaty za wygraną sprawę"
start learning
no win - no fee arrangement
podstawy do wniesienia pozwu
start learning
grounds
naruszyć / złamać umowę
start learning
to breach
odszkodowanie
start learning
damages
prawo umów
start learning
law of contract
prawo spółek
start learning
company law
prawo nieruchomości
start learning
land law
prawo pracy
start learning
employment law
prawo rodzinne
start learning
family law
prawo imigracyjne
start learning
immigration law
prawo własności intelektualnej
start learning
intellectual property law
ważny
start learning
valid
sporządzić dokument (np. umowę)
start learning
to draft a document
mieć do czegoś prawo
start learning
have to a right
fuzja
start learning
merger
dokonać fuzji
start learning
to merge
mieć gdzieś siedzibę
start learning
to be based somewhere
dobra
start learning
goods
fundusz
start learning
fund
bezpodstawne zwolnienie
start learning
unfair dismissal
dzierżawa
start learning
lease of land and buildings
założenie biznesu
start learning
formation of a business
wynajmujący nieruchomość
start learning
landlord
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
najemca
start learning
tenant
kapitał
start learning
capital
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
niewypłacalny
start learning
insolvent
proces przenoszenia własności nieruchomości
start learning
conveyancing
redukcja etatów
start learning
redundancy
nieruchomość
start learning
real estate
aktywa spółki
start learning
assets
stały, ustalony
start learning
fixed
sporny
start learning
contentious
dotrzymać umowy
start learning
to honour a contract
uzależniony od
start learning
subject to sth
wspólnik
start learning
associate
orzekać jako sędzia
start learning
to sit as a judge
wejść z kimś w spółkę
start learning
to go into partnership with sb
sędzia przewodniczy sprawie
start learning
to preside over a case
niewypłacalność
start learning
insolvency
spisać testament
start learning
to make a will
zostać zwolnionym
start learning
to be made redundant
importować dobra do kraju
start learning
import goods into the country
prawo morskie
start learning
maritime law
prawo biznesu i spółek
start learning
business and company law
prawo technologii
start learning
IT law
prowadzić biznes
start learning
to run a business
doznać szkody
start learning
to suffer a loss
sporządzić porozumienie
start learning
to draw an agreement
otworzyć biznes
start learning
set up a business
żądać odszkodowania
start learning
claim damages
przekazać informację
start learning
to pass information
otrzymywać pełną pensję
start learning
to be on full pay
mediacja
start learning
mediation
prawnicy praktykujący samodzielnie
start learning
sole practitioners

You must sign in to write a comment