learning foreign languages

 0    29 flashcards    andrzelcia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
konieczne
start learning
essential
rynek pracy
start learning
job market
obywatel
start learning
citizen
unia europejska
start learning
european union
kraje członkowskie
start learning
member countries
dobra znajomość
start learning
good command
możliwości pracy
start learning
job opportunities
niechętny
start learning
unwilling
możliwości zawodowe
start learning
career prospects
zatrudniać
start learning
take on
wielojęzyczny
start learning
Multilingual
dostęp
start learning
access
kompetencja językowa
start learning
linguistic competence
poszerzać horyzonty myślowe
start learning
to broaden sb's mind
korzystna inwestycja
start learning
profitable investment
korzyść
start learning
benefit
opanować
start learning
master
ułatwiać
start learning
facilitate
wymowa
start learning
pronunciation
płynność
start learning
fluency
poznawać inne kultury
start learning
get to know other cultures
publikacje naukowe
start learning
scientific publications
lotnictwo
start learning
aviation
duński
start learning
Danish
holenderski
start learning
Dutch
węgierski
start learning
Hungarian
język urzędowy kraju
start learning
the country's official language
nauka korespondencyjna
start learning
correspondence learning
poprawić umiejętnośći językowe
start learning
to improve one's speaking skills

You must sign in to write a comment