Law, crimes and criminals, other words and phrases

 0    98 flashcards    kinga4943
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
accuse sb of sth
start learning
oskarżyć kogoś o coś
against the law
start learning
wbrew prawu
arrest
start learning
aresztować
be in prison
start learning
być w więzieniu
break the law
start learning
łamać prawo
obey the law
start learning
przestrzegać prawa
respect the law
start learning
przestrzegać prawo
capital punishment / death penalty
start learning
kara śmierci / kara śmierci
case
start learning
sprawa / rozprawa
crime rate
start learning
wskaźnik przestępczości
criminal
start learning
przestępca
commit a crime
start learning
popełnić zbrodnię
commit suicide
start learning
popełnić samobójstwo
death sentence
start learning
wyrok śmierci
go to prison
start learning
iść do więzienia
escape from prison
start learning
uciec z więzienia
give evidence
start learning
składać zeznanie
guilty
start learning
winny
innocent
start learning
niewinny
investigate
start learning
prowadzić śledztwo
judge
start learning
sędzia
justification
start learning
usprawiedliwienie
juvenile delinquency
start learning
przestępczość nieletnich
life sentence
start learning
dożywocie
offence
start learning
wykroczenie
organised crime
start learning
przestępczość zorganizowana
adopt a law
start learning
uchwalić prawo
prison / jail
start learning
więzienie / więzienie
proof
start learning
dowód (rzeczowy)
evidence
start learning
dowód (z przesłuchania)
punishment
start learning
kara
put sb in prison
start learning
wsadzić kogoś do więzienia
release sb from prison
start learning
zwolnić kogoś z więzienia
suspect
start learning
podejrzany
under Polish law
start learning
zgodnie z polskim prawem
sentence sb
start learning
skazać kogoś
serve a sentence
start learning
odbywać karę
sue sb for sth
start learning
pozwać kogoś do sądu za coś
High Court
start learning
Sąd Najwyższy
trial
start learning
rozprawa / proces
verdict / sentence / judgement
start learning
wyrok
arson
start learning
podpalenie
arsonist
start learning
podpalacz
blackmail
start learning
szantaż
blackmailer
start learning
szantażysta
burglary
start learning
kradzież z włamaniem
burglar
start learning
włamywacz
drug dealing
start learning
handel narkotykami
drug dealer
start learning
handlarz narkotykami
hijacking
start learning
uprowadzanie (samolotu)
hijacker
start learning
porywacz (samolotu)
kidnapping
start learning
porwanie
kidnapper
start learning
porywacz
mugging
start learning
rozbój (napad)
mugger
start learning
bandyta (uliczny)
murder
start learning
morderstwo
murderer
start learning
morderca
rape
start learning
gwałt
rapist
start learning
gwałciciel
robbery
start learning
kradzież (rabunek)
robber
start learning
złodziej (rabuś)
shoplifting
start learning
kradzież sklepowa
shoplifter
start learning
złodziej sklepowy
smuggling
start learning
przemyt
smuggler
start learning
przemytnik
terrorism
start learning
terroryzm
terrorist
start learning
terrorysta
theft
start learning
kradzież
thief
start learning
złodziej
pickpocket
start learning
kieszonkowiec / złodziej kieszonkowy
accept a bribe
start learning
przyjąć łapówkę
be robbed of sth
start learning
zostać okradzionym z czegoś
be fined for speeding
start learning
dostać mandat za przekroczenie prędkości
bribery
start learning
przekupstwo
bomb attack
start learning
zamach bombowy
break into a house
start learning
włamać się do domu
bully
start learning
terroryzować / zastraszać
bullying
start learning
terroryzowanie / zastraszanie
have a burglar alarm installed
start learning
mieć założony alarm przeciwwłamaniowy
charge
start learning
oskarżenie
be charged with sth
start learning
być oskarżonym o coś
corruption
start learning
korupcja
corrupted
start learning
skorumpowany
demonstration against / for sth
start learning
Demonstracja na rzecz czegoś / przeciwko czemuś
go off
start learning
wybuchać (o bombie)
hostage
start learning
zakładnik
kidnap attempt
start learning
próba porwania
legal cost
start learning
koszty sądowe
impose a fine on sb
start learning
ukarać kogoś grzywną
pay damages
start learning
płacić odszkodowanie
plant a bomb
start learning
podłożyć bombę
drop a bomb
start learning
zrzucić bombę
ransom
start learning
okup
refugee
start learning
uchodźca
sexual harassment
start learning
molestowanie seksualne
steal
start learning
kraść
taxes
start learning
podatki
military service
start learning
służba wojskowa

You must sign in to write a comment