LANGUAGE LEADER UNIT

 0    64 flashcards    beatamosz8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
Accountant
lekarz
start learning
Doctor
ktoś, kto kupuje modę
start learning
fashion buyer
prawnik
start learning
lawyer
wtkładowca
start learning
lecturer
firma
start learning
company
sąd
start learning
court
szpital
start learning
hospital
biuro
start learning
office
samolot
start learning
plane
sklep
start learning
shop
egzamin
start learning
Exam
kurs
start learning
course
akademik
start learning
hall of residence
kwalifikacje
start learning
Qualification
wynik
start learning
Score
społeczeństwo
start learning
society
personel
start learning
staff
student
start learning
student
przedmiot szkolny
start learning
subject
komunikacja
start learning
communication
wydarzenie
start learning
event
zgłoszenie
start learning
filing
list
start learning
Letter
spotkanie
start learning
meeting
kserokopiarka
start learning
photocopier
ksero
start learning
photocopying
wynagrodzenie
start learning
salary
umiejętności
start learning
Skill
obowiązki pracy
start learning
work duties
godziny pracy
start learning
working hours
odpowiedzieć
start learning
to answer
organizować
start learning
to organize
wysłać
start learning
to send
użyć
start learning
to use
pisać
start learning
to write
sprzedać ubrania
start learning
to sell the clothes
słynny projektant mody
start learning
famous fashion designer
latać z... do...
start learning
to fly from ... to...
minimalny wynik
start learning
minimum score
historia uczelni
start learning
history of university
studenckie drużyny piłkarskie
start learning
student football teams
studenckie życie
start learning
student life
uczyć języków
start learning
to teach languages
przynieść słownik
start learning
to bring a dictionary
podróżować pociągiem/autobusem/samochodem
start learning
to travel by train/bus/car
żyć w różnych miejscach
start learning
to live in different places
inne rzeczy
start learning
other things
noclegi
start learning
accommodation
żyć w akademiku
start learning
to live in halls of residence
dodatkowe lekcje języka angielskiego
start learning
extra English language classes
Masz w niepełnym wymiarze czasu pracy
start learning
have a part-time job
strona internetowa uniwersytetu
start learning
university website
napisać wniosek wizowy
start learning
to write a visa application
zrobić roczny kurs
start learning
to do one-year course in
krótki miesięczny kurs
start learning
short one-month course
będzie dostępny
start learning
to be available
prywatne mieszkanie
start learning
private flats
korzystać z komputera / Internet / kserokopiarka
start learning
to use a computer/the Internet/a photocopier
dowiedzieć się,
start learning
to find out
Świadectwo ukończenia szkoły
start learning
a school certificate
Stopień w dziedzinie chemii
start learning
a degree in chemistry
agencja pracy
start learning
employment agency
kluby i stowarzyszenia
start learning
clubs and societies

You must sign in to write a comment