koło 5-6 notatki2

 0    212 flashcards    fiszunia12
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chrupiący, chrupki, chrzęszczący
start learning
crunchy
kruchy, chrupiący
start learning
crispy
rozgotować
start learning
overcook
chciwość, zachłanność
start learning
greed
dostać dolewkę
start learning
have a top-up
racjonalny
start learning
rational
mnóstwo, masa czegoś
start learning
loads of
gotować na parze
start learning
steam
bogaty w
start learning
rich in
przeciwutleniacz
start learning
antioxidant
przeciwstawićsię
start learning
defy
100-latek
start learning
centenarian
przepełniony, ciężki, obżarty
start learning
bloated
zauroczyć
start learning
mesmerise
przyziemny
start learning
mundane
ruch, dźwięk miasta
start learning
hustle&bustle of the town
błogi, rozkoszny, niebiański
start learning
blissful
błogosławieństwo, szczęście
start learning
bliss
odsłonięcie, wyjawienie
start learning
unveiling
wspominać
start learning
remember
stadion
start learning
stadium
kibic
start learning
suporter
rozwiązać
start learning
solve
dowód
start learning
evidence
zmartwiony
start learning
upset
zaniepokojony, zatroskany
start learning
anxious
radzić
start learning
advise
przytłaczający
start learning
overwhelming
od początku (2)
start learning
right from the scratch, beginning
znęcać się nad
start learning
bully
wosk
start learning
wax
powstanie
start learning
uprising
obóz pracy
start learning
labour camp
wykopaliska, wykop
start learning
excavation
pomnik
start learning
monument
szlachetny, w najlepszym wydaniu
start learning
vintage
pocieszający, podnoszący na duchu
start learning
uplifting
przyprawiający o gęsią skórkę
start learning
creepy
karaluch
start learning
cockroach
hands-on experience
start learning
doświadczenie na własnej skórze
pełzać (o insekcie)
start learning
creep
pełzać (o wężu)
start learning
slither
rozdrażniony, znudzony, mający dosyć
start learning
fed up
zainteresowany, wmieszany
start learning
involved
mieć coś wspólnego
start learning
have sth in common
pobudzony, zainteresowany
start learning
stimulated
obojętny, niezainteresowany
start learning
indifferent
zwariować
start learning
be out of your mind
wyciągnąć coś z czegoś
start learning
get sth out of
zniechęcić
start learning
put sb off
na dobre
start learning
for good
ożywić, budzić do życia
start learning
bring sth to life
zaabsorbowany czymś, pochłonięty
start learning
engrossed in
wystawiać, pokazywać (eksponaty na wystawie)
start learning
exhibit
odpowiedni dla
start learning
relevant to
uświadomiony
start learning
aware
kolory podstawowe
start learning
primary colours
monotonny
start learning
monotonous
pełen uroku
start learning
appealing
odrębny, różny, odmienny
start learning
dintinct
dziedzictwo
start learning
heritage
ocenić, oszacować
start learning
assess
styl dekoracji
start learning
decor
zaaprobować, zatwierdzić, pochwalać
start learning
approve
banalny
start learning
banal
znaczący dla kogoś
start learning
meaningful to sb
kartki w PRL
start learning
ration cards
nędzny, opłakany, żałosny
start learning
miserable
podwładny, niższy rangą
start learning
inferior
chustka
start learning
scarf
stocznia
start learning
shioyard
sporny, dyskusyjny
start learning
debatable
rzeźbić, drążyć
start learning
carve
wzmocnić, umocnić
start learning
brace
ulewny
start learning
pouring
płynny, ciekły
start learning
liquid
prawo, ustawa, regulamin
start learning
statute
napis, dedykacja
start learning
inscription
fryz
start learning
frieze
odlew
start learning
cast
usunięcie, odwołanie
start learning
removal
areszt tymczasowy, więzienie
start learning
jail
twierdzić, utrzymywać
start learning
claim
urządzić, organizować, wystawiać
start learning
mount
rzeźba
start learning
sculpture
marmur, rzeźba marmurowa
start learning
marble
ankieta, sondaż
start learning
poll
przekupić, łapówka
start learning
bribe
oblężenie
start learning
siege
raczej, dość, słusznie
start learning
fairly
zezwolić
start learning
give sb a permission
plądrować
start learning
plunder
uzyskać (pozwolenie)
start learning
obtain
zachwycać się, być uszczęśliwionym
start learning
delight
rodak, krajan
start learning
countryman
odłóg, ugór
start learning
fallow
marynata, zalewa
start learning
pickle
kapusta kiszona
start learning
sauerkraut
waluta
start learning
currency
zmniejszyć
start learning
diminish
kultywować, ochraniać
start learning
preserve
przesadny, nadmierny
start learning
exaggerated
przesadzić
start learning
overdo
pielęgnować, być dumnym
start learning
cherish
grozić, straszyć, zagrażać
start learning
threaten
płochliwy, nieśmiały
start learning
timid
cenny, wartościowy
start learning
valuable
święto, uroczystość, wesołość, zabawa
start learning
festivity
uosabiać, reprezentować
start learning
embody
ostry
start learning
sharp
urazić, obrazić
start learning
offend
doskonały, znakomity
start learning
superb
mylący
start learning
missleading
mówić otwarcie
start learning
speak out
mający głęboki głos
start learning
deep-voiced
dotyczyć, martwić
start learning
concern
własność
start learning
ownership
całkowicie zależeć od kogoś
start learning
hinge on
otrzymać (zgodę)
start learning
obtain
rozmieścić, ustawić
start learning
dispose
badacz, uczony
start learning
scholar
marmur
start learning
marble
nadrzędny, najważniejszy
start learning
paramount
skarb
start learning
treasure
zwracać, odsyłać
start learning
return
zerwać, zaburzyć
start learning
set off
pierwszy, czołowy, przodujący
start learning
foremost
naganny
start learning
reprehensible
legalny
start learning
legitimate
przywrócenie, zwrot
start learning
restoration
odpaść
start learning
be out of the question
opieraćsię na
start learning
hange on
zawias
start learning
hange
przywrócić, odbudować
start learning
restore
zachowanie, utrzymanie
start learning
preservation
dzielić
start learning
divide
kopia, forma
start learning
cast
niecelowo
start learning
unintentionally
pochodzeni
start learning
origin
kradzież
start learning
theft
wystawiać
start learning
exhibit
obsunięcie się ziemi
start learning
landslide
duszący, zdławiony
start learning
choky
wprowadzić na tron
start learning
enthrone
rządzić, panować
start learning
reign
uprzedni, mający miejsce wcześniej
start learning
precedent
utrata środowiska naturalnego
start learning
loss of natural habitat
zalanie, powódź
start learning
flooding
susza
start learning
drought
głód, klęska głodu
start learning
famine
ryzykować
start learning
run the risk of
prowadzić do
start learning
lead to
powtórnie przetwarzać resztki
start learning
recycle waste
spalać, palić na popiół
start learning
incinerate
odżywianie, dietetyka
start learning
nutrition
poprawić smak, aromat
start learning
improve flavour
szkody na zdrowiu
start learning
health hazards
globalne ocieplenie
start learning
global warming
toksyczne opary, dymy
start learning
toxic fumes
CO2
start learning
carbon dioxide
wydzielać, emitować (2)
start learning
give off, emit
genetycznie modyfikowane plony
start learning
genetically modified crops
wymarcie
start learning
extinction
technologia DNA
start learning
DNA technology
wyrzucać śmieci, pozbyć się
start learning
dump rubbish
rozłożyć, rozmieścić, ustawić resztki
start learning
dispose waste
zniszczyć warstwę ozonową
start learning
destroy the ozon layer
wylesienie
start learning
deforestation
zanieczyszczać, skażać zapasy, zaopatrzenie wody
start learning
contaminate water supplies
natężenie/ emisja gazów cieplarnianych
start learning
build-up of greenhouse gases
różnorodność biologiczna
start learning
bio-diversity
materiały biodegradowalne
start learning
bio-degradable meterials
stać się odpornym/ wytrzymałym na szkodniki/ choroby
start learning
become pest/disease resistant
zanieczyszczać atmosferę
start learning
pollute the atmosphere
pryskać plony środkami owadobójczymi
start learning
spray crops with pesticides
wywoływać alergie
start learning
trigger allergies
zużyć
start learning
use up
wyczerpać
start learning
run out of
chronić, zachować zasoby
start learning
conserve resources
wytępić
start learning
kill off
zmieść z powierzchni Ziemi
start learning
wipe out
trujący, obrzydliwy
start learning
poisonous
spustoszenie, zniszczenie
start learning
havoc
częsty
start learning
frequent
utrata środowiska
start learning
habitatloss
plon
start learning
crop
ryzyko, narażenie
start learning
hazard
gromadzić
start learning
build up
zapas, zaopatrzenie
start learning
supply
chrupać (przeżuwać, żuć, pałaszować)
start learning
munch
ssać
start learning
suck
pociągnąć sobie, pić dużymi łykami
start learning
swig
jeść szybko, łapczywie, pochłaniać
start learning
wolf down
zastanawiać się nad jedzeniem
start learning
nibble at
skubać, jeść bez apetytu
start learning
pick at
pochłąniać, pożerać, żłopać
start learning
guzzle
żuć, przeżuwać
start learning
chew
opróżnić, wyzerować
start learning
drain
golnąć sobie, chlać (o alkoholu); łyk, haust
start learning
swig
niejadek (3)
start learning
not good eater, picker, poor eater
chrupać, obgryzać
start learning
crunch
herbatnik
start learning
biscuit
gazowany
start learning
fizzy
niegazowany
start learning
still
słomka
start learning
straw
na 1 raz
start learning
in one go
zachłannie, łapczywie
start learning
greedily
połknąć
start learning
swallow
kości, ości
start learning
bones
zjeść do końca
start learning
eat sth up
mogę gryza/ łyka
start learning
can I have a bite/ a sip
okruch
start learning
crumb

You must sign in to write a comment