Klasa 3 SP, Unit 91 Pytania, Lekcja 1: Czy? (2016-01-20)

 0    40 flashcards    wlfisz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy idziesz tam? Tak, idę. (skrót)
start learning
Do you go there? Yes, I do.
Czy grasz ze mną? Nie, nie gram. (skrót)
start learning
Do you play with me? No, I don't.
Czy czytasz tą książkę? Tak, czytam. (skrót)
start learning
Do you read this book? Yes, I do.
Czy karmisz swojego psa? Nie, nie karmię. (skrót)
start learning
Do you feed your dog? No, I don't.
Czy możesz iść z nią? Tak, mogę.
start learning
Can you go with her? Yes, I can.
Czy możesz tu zostać? Nie, nie mogę. (skrót)
start learning
Can you stay here? No, I can't.
Czy umiesz pływać? Tak, umiem.
start learning
Can you swim? Yes, I can.
Czy umiesz jeździć na nartach? Nie, nie umiem. (skrót)
start learning
Can you ski? No, I can't.
Czy jesteś chory? Tak, jestem. (nie ill)
start learning
Are you sick? Yes, I am.
Czy jesteś głodny? Nie, nie jestem. (skrót)
start learning
Are you hungry? No, I'm not.
Czy ona nas lubi? Tak, lubi. (skrót)
start learning
Does she like us? Yes, she does.
Czy ona gra z nami? Nie, nie gra. (skrót)
start learning
Does she play with us? No, she doesn't.
Czy ona czyta te wszystkie książki? Nie, nie czyta. (skrót)
start learning
Does she read all these books? No, she doesn't.
Czy ona karmi swojego brata? Nie, nie karmi. (skrót)
start learning
Does she feed her brother? No, she doesn't.
Czy ona może z nami iść? Tak, może.
start learning
Can she go with us? Yes, she can.
Czy ona może tu zostać? Nie, nie może. (skrót)
start learning
Can she stay here? No, she can't.
Czy on umie pływać? Tak, umie.
start learning
Can he swim? Yes, he can.
Czy on umie jeździć na nartach? Nie, nie umie. (skrót)
start learning
Can he ski? No, he can't.
Czy ona jest chora? Tak, jest. (nie ill)
start learning
Is she sick? Yes, she is.
Czy on jest głodny? Nie, nie jest. (skrót)
start learning
Is he hungry? No, he's not.
Czy idziemy dzisiaj do szkoły? Tak, idziemy. (skrót)
start learning
Do we go to school today? Yes, we do.
Czy gramy tutaj z nimi? Nie, nie gramy. (skrót)
start learning
Do we play here with them? No, we don't.
Czy czytamy dzisiaj tą książkę? Nie, nie czytamy. (skrót)
start learning
Do we read this book today? No, we don't.
Czy wszyscy go lubimy? Tak, lubimy. (skrót)
start learning
Do we all like him? Yes, we do.
Czy możemy zagrać w tą grę? Tak, możemy.
start learning
Can we play this game? Yes, we can.
Czy możemy zacząć? Nie, nie możemy. (skrót)
start learning
Can we start? No, we can't.
Czy umiemy pływać? Tak, umiemy.
start learning
Can we swim? Yes, we can.
Czy umiemy jeździć na nartach? Nie, nie umiemy. (skrót)
start learning
Can we ski? No, we can't.
Czy jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy.
start learning
Are we ready? Yes, we are.
Czy jesteśmy głodni? Nie, nie jesteśmy. (skrót)
start learning
Are we hungry? No, we're not.
Czy idę z wami? Tak, idziesz. (skrót)
start learning
Do I go with you? Yes, you do.
Czy pochodzę z Warszawy? Nie, nie pochodzisz. (skrót)
start learning
Do I come from Warsaw? No, you don't.
Czy mogę z nim grać? Tak, możesz.
start learning
Can I play with him? Yes, you can.
Czy mogę zacząć dzisiaj? Nie, nie możesz. (skrót)
start learning
Can I start today? No, you can't.
Czy mogę wziąć twoją książkę? Nie, nie możesz. (skrót)
start learning
Can I take your book? No, you can't.
Czy umiem pływać? Tak, umiem.
start learning
Can I swim? Yes, I can.
Czy jestem chora? Nie, nie jesteś. (nie ill) (skrót)
start learning
Am I sick? No, you're not.
Czy jestem szybka? Tak, jesteś. (nie quick)
start learning
Am I fast? Yes, you are.
Czy jestem dzieckiem? Tak, jesteś.
start learning
Am I a child? Yes, you are.
Czy jestem pierwsza? Nie, nie jesteś. (skrót)
start learning
Am I the first? No, you're not.

You must sign in to write a comment