kartkowka z pracy

 0    112 flashcards    pawelmucha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
Kończyć pracę
start learning
Finish work
mieć pracę
start learning
have a job
szukać pracy
start learning
Look for a job
Zaczynać prace
start learning
Start work
Księgowa
start learning
Accountant
Bankowiec
start learning
Banker
budowlaniec
start learning
Builder
programista komputerowy
start learning
Computer Programmer
lekarz
start learning
Doctor
elektry
start learning
Electrician
stewardesa
start learning
flight attendant
fryzjer
start learning
hairdresser
mechanik
start learning
Mechanic
model
start learning
model
muzyk
start learning
musician
Pielęgniarz
start learning
nurse
Fotograf
start learning
Photographer
hydraulik
start learning
plumber
Polityk
start learning
Politician
Recepcjonistka
start learning
Receptionist
naukowiec
start learning
scientist
sekretarka
start learning
secretary
sprzedawca
start learning
shop assistant
Źle zarabiać
start learning
be badly paid
Być samozatrudnionym
start learning
be self-employed
Mieć elastyczne godziny pracy
start learning
do/work flexible hours
pracować do późna
start learning
do/work long hours
pracować w nadgodzinach
start learning
do/work overtime
pracować w stałych godzinach
start learning
do/work regular office hours
pracować w systemie zmianowym
start learning
do/work shifts
dostać premię
start learning
get a bonus
otrzymywać/zarabiać wysoką/średnią pensję
start learning
get/earn a high/an average salary
otrzymywać niską płacę
start learning
get/earn low wages
dostać/mieć/wziąć dzień wolny
start learning
get / have / take a day off
pracować w domu
start learning
work from home
pracować na zewnątrz
start learning
work outside
pracować fizycznie
start learning
work with your hands
pilot samolotów
start learning
airline pilot
opiekunka do dzieci
start learning
childminder
opiekun
start learning
Babysitter
kosmetyczka
start learning
beautician
kierowca autobusu
start learning
bus driver
biznesmen
start learning
businessman
Wychowawca na kolonii
start learning
camp supervisor
opikun osób starszych
start learning
carer
stolarz
start learning
carpenter
konsultant projektów
start learning
design consultant
instruktor jazdy samochodem
start learning
driving instructor
Inżynier
start learning
Engineer
agent nieruchomości
start learning
estate agent
Tłumacz
start learning
interpreter
Dziennikarz
start learning
Journalist
ratownik
start learning
lifeguard
asystent biurowy
start learning
office assistant
Policjant
start learning
Police officer
nauczyciel szkoły średniej
start learning
secondary school teacher
instruktor jazdy na nartach
start learning
skiing instructor
specjalista
start learning
specialist
taksówkarz
start learning
taxi driver
Przewodnik
start learning
tourist guide
agent turystyczny
start learning
travel agent
Bankowość
start learning
Banking
kandydat
start learning
candidate
kariera zawodowa
start learning
career
Umiejętność komunikowania się
start learning
Communication skills
telefoniczna rozmowa konferencyjna
start learning
conference call
Dane kontaktowe
start learning
Contact details
pracownik
start learning
Employee
pracodawca
start learning
employer
praca wakacyjną
start learning
holiday job
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
Ogłoszenie o pracy
start learning
job advert
Zawód zdominowany przez mężczyzn
start learning
Male-dominated job
praca fizyczna
start learning
manual job
biuro
start learning
office
Przemysł naftowy
start learning
Oil industry
praca na cześć etapu
start learning
part-time job
indywidualne umiejętności
start learning
personal skills
stanowisko
start learning
position
Zawód
start learning
Profession
awans
start learning
promotion
Sprzedaż detaliczna
start learning
Retail
Przejść na emeryture
start learning
Retire
Pewność siebie
start learning
self-confidence
Szkolenie
start learning
Training
Tytuł naukowy
start learning
University degree
Doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
Pracować na pełen etat
start learning
Work full-time
Być cały dzień na nogach
start learning
Be on your feet all day
dobrze zarabiać
start learning
Be well-paid
Wykonywać pracę fizyczną
start learning
Do physical work
Wziąć wolne
start learning
Take time off
szybko się uczyć
start learning
Be a fast learner
Być zależnym od
start learning
Be dependent on
Korzyść
start learning
Benefit
Zajmować się czymś
start learning
deal with sth
prawo jazdy
start learning
driving licence
Załączyć
start learning
enclose
Sprawdzić, dowiedzieć się
start learning
find out
zagraniczny
start learning
foreign
Porzucić/zrezygnować
start learning
give up
rosnąć, uprawiać
start learning
grow
ogolić się
start learning
have a shave
ojczysty
start learning
native
Założyć
start learning
set up
Schronienie
start learning
Shelter
Podsumować
start learning
Sum up
wyrzucić
start learning
throw out
Marnować
start learning
Waste
Dojść do czegoś
start learning
work sth out
Pracować w branży komputerowej
start learning
Work in IT

You must sign in to write a comment