kartkówka słownictwo 29.11

 0    123 flashcards    laurusia1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
wystraszony
start learning
scared
wystraszony
start learning
frightened
sparaliżowany strachem
start learning
petrifield
zbulwersowany
start learning
appalled
zniesmaczony
start learning
disgusted
zszokowany
start learning
shocked
zaskoczony
start learning
amound
zdumiony
start learning
astonished
zaskoczony
start learning
surprised
smutek
start learning
sadness
smutny
start learning
sad
choroba
start learning
illness
chory
start learning
ill
przydatność
start learning
usefulness
użyteczny
start learning
useful
problem bezdomnych
start learning
homelessness
bezdomny
start learning
homeless
niepełnosprawność
start learning
disability
niepelnosprawny
start learning
disable
klucz do szczęścia
start learning
key to happiness
zły
start learning
cross
Jester na coebie zly
start learning
I'm cross on you
bogaty
start learning
funious
zirytowany
start learning
annoyed
zachwycony
start learning
delighted
zadowolony
start learning
pleased
podekscytowany
start learning
excited
przygnębiony
start learning
upset
zdruzgotany odtracony
start learning
derushated
uciciwe zaxhwonaie sportowa
start learning
sportsmanship
poszczególni członkowie zespołu
start learning
individual team members
zależeć
start learning
depend
zależeć od
start learning
depend on
wzmianka
start learning
mention
ćwiczenia fizyczne
start learning
physical exercise
zakonczyc
start learning
complete
polegać
start learning
rely
wina
start learning
fault
wytrzymałość
start learning
stamina
wartości dodatnie
start learning
positive values
związek
start learning
relationship
duch zespołu
start learning
team spirit
strzeli bramkę
start learning
score a goal
stworzyć okazję
start learning
create the opportunity
trenować ciężko
start learning
train hard
przegapić treningiem
start learning
miss training session
Mała społeczność
start learning
Small community
należec do klubu
start learning
belong to a club
zależą od twoich osobistych zdolności
start learning
depend on your personal abilities
poprawić swoją samoocenę
start learning
improve your self-esteem
cała zasĺuga należy do ciebie
start learning
all the credit is yours
kondycja psychiczna
start learning
mental stamina
pokonać przeszkody
start learning
overcome obstacles
może być jedna wada
start learning
one downside might be
grać w turniejach
start learning
play in tournuments
przeciwnik
start learning
an opponent
rywal
start learning
rival
współpracować
start learning
cooperate
przeżyć
start learning
outlive
chodnik
start learning
pavement
karmić
start learning
feed
zaangażowanie
start learning
engagement
dyscyplina
start learning
discipline
zmęczenie
start learning
tiredness
na pewno
start learning
certainly
wpłynąć oddzialywac
start learning
affect
postawić kogoś w złym nastroju
start learning
put sb in a bad mood
wzrost / rozwój
start learning
growth
ładowania
start learning
recharge
porzucić
start learning
abandon
niematerialny ulotny
start learning
intangible
wykonać akt dobroci
start learning
perform act of kindness
zdziałaj cuda
start learning
work wonders
zastosować w praktyce
start learning
put into practice
semestr
start learning
term
wyczerpany
start learning
exhausted
rząd
start learning
the government
jest jakiś zwiazek miedzy...
start learning
there is a link beetwen...
biegac na bieżni
start learning
run on the treadmill
technika
start learning
technique
lepiej sobie radzić
start learning
do better
ukończ jogging 10 km
start learning
complete a 10 km jog
poprawić zachowanie
start learning
improve behaviour
oprócz
start learning
apart from
krótkotrwałe
start learning
short-lived
na księżyc
start learning
over the moon
Trwałość
start learning
long-lasting
głęboki
start learning
deep
niematerialny nieuchwytny
start learning
intangible
istotny
start learning
essential
czynnik
start learning
factor
Członkowie rodzin
start learning
family members
chroniony
start learning
protected
szanowanym
start learning
respected
hojność
start learning
generosity
czuć się na szczycie świata
start learning
feel on the top of the world
cuda
start learning
wonders
kluczowy czynnik
start learning
key contributor
przybity
start learning
feel down in the mouth
wymagać wysiłku
start learning
to require effort
bardzo ważne
start learning
extremely important
lenistwo
start learning
laziness
zmniejszyć niepokój
start learning
reduce anxiety
UWALNIANIE
start learning
relase
być przygnębionym
start learning
feel blue
biedny / nieszczęśliwy / załamany
start learning
miserable
miec tendencje
start learning
tend
cierpią z powodu braku snu
start learning
suffer from a lack of sleep
zastanawiac sie
start learning
wonder
w siódmym niebie
start learning
on cloud nine
dowiedz sie niewaidome
start learning
down in the dumps
garnki
start learning
pots
najnowszy gadżet
start learning
latest gadget
cierpieć trudności
start learning
suffer hardship
być może to zrobić prawdopodobne
start learning
be likely to do
podstawowe potrzeby
start learning
basic needs
konieczność potrzba
start learning
necessity
doceniać
start learning
appreciate
rozpoznać
start learning
recognise
własność
start learning
owner ship
zsrowno
start learning
either
przyjemność
start learning
enjoyment

You must sign in to write a comment