Kamile 2nd Feb 2016

 0    51 flashcards    engonskype
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dobrze cię widzieć
start learning
good to see you / Nice to see you
data
start learning
date
jest pierwszy lutego
start learning
it's THE 1st OF February
Moje urodziny są 23 sierpnia.
start learning
My birthday is ON THE 23rd of August.
Urodziny mojego chłopaka są 22 kwietnia.
start learning
My boyfriend's birthday is on the 22nd of April.
to jest samochód mojego chłopaka
start learning
it's my boyfriend's car
to jest rower mojej mamy
start learning
it's my mum's bike
Ta książka należy do Toma.
start learning
This book BELONGS TO Tom.
Ten dom należy do mojej babci.
start learning
This house belongs to my granny.
To jest jej siostry sukienka.
start learning
This is her sister's dress.
Ja zapiszę to.
start learning
I'll write it down. / I'll put it down.
wstałam o 8
start learning
I GOT up at 8
Codziennie wstaję o 7.
start learning
Every day I get up at 7.
naleśniki
start learning
pancakes
szykować
start learning
to get ready
Zrobiłam zakupy.
start learning
I did the shopping.
a potem
start learning
and then
koncert
start learning
CONCERT
występ
start learning
performance
wystąpić
start learning
to perform
Poszłam spotkać się z przyjaciółmi.
start learning
I went to meet my friends.
Chcę spotkać się moimi przyjaciółmi.
start learning
I want to meet my friends.
Poszłam do domu.
start learning
I went home.
Zrobiłam to z moją siostrą.
start learning
I did it with my sister.
bekon
start learning
bacon
wyjątek
start learning
exception
Ja zgadłam.
start learning
I guessed.
zgadywać
start learning
to guess
Czy on jest z Francji?
start learning
Is he from France?
Czy ja mam 25 lat?
start learning
Am I 25 years old?
Ja byłam szczęśliwa.
start learning
I was happy.
On był wysoki.
start learning
He was tall.
My byliśmy smutni.
start learning
We were sad.
Podkreśliłam to.
start learning
I underlined it.
Ja nie byłam szczęśliwa.
start learning
I wasn't happy.
On nie był wysoki.
start learning
He wasn't tall.
My nie byliśmy smutni.
start learning
We weren't sad.
Czy ona była szczęsliwa?
start learning
WAS she happy?
Czy on był wysoki?
start learning
Was he tall?
Czy my byliśmy smutni?
start learning
Were we sad?
dodawać
start learning
to add
On wstaje o 7.
start learning
He getS up at 7.
Moja mama lubi kawę.
start learning
My mum likeS coffee.
Ona ogląda telewizję codziennie.
start learning
She watchES tv every day.
Mój mąż całuje mnie codziennie rano.
start learning
My husband kisses me every morning.
Ja nie wstaję o 6.
start learning
I don't get up at 6.
My nie mówimy po angielsku.
start learning
We don't speak English.
On nie czyta książek codziennie.
start learning
He doesn't read books every day.
Czy ty mówisz po angielsku?
start learning
Do you speak English?
Czy wy lubicie czekoladę?
start learning
Do you like chocolate?
Czy on wstaje o 6?
start learning
Does he get up at 6?

You must sign in to write a comment