Job Interview:D

 0    13 flashcards    wojtekhenkelman
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Why do You want to work for this company?
start learning
Dlaczego chcesz pracować dla tej firmy?
What kind of salary are You expectating for this job?
start learning
Jakiego rodzaju wynagrodzenia oczekujesz na tym stanowisku pracy?
Can You give me an example of a project you've managed?
start learning
Czy możesz dać mi przykład projektu, który udało Ci się zrealizować?
What have You done to improve Your skills?
start learning
Co zrobiłeś, aby poprawić swoje umiejętności?
What You found satisfying in Your present job?
start learning
Co uznałeś za satysfakcjonujące w swojej obecnej pracy?
What techniques are you fond of using in order to motivate Your employees?
start learning
Jakie techniki lubisz używać w celu motywowania pracowników?
Are You a team player?
start learning
Czy jesteś graczem zespołowym?
How do You treat Your subordinates?
start learning
Jak traktujesz swoich podwładnych?
How You establish a strategic plan for the company?
start learning
Jak ustalisz strategiczny plan dla firmy?
What kind of people do You find difficult to work with?
start learning
Z jakim rodzajem ludzi ciężko Ci się współpracuję?
What are Your major weaknesses?
start learning
Jakie są Twoje główne słabe strony?
Where do You expect to be in 5 years time?
start learning
Gdzie spodziewasz się być za 5 lat?
Tell me about a time when You encountered conflict in workplace?
start learning
Opowiedz mi o czasie, w którym napotkasz konflikt w miejscu pracy?

You must sign in to write a comment