jeremmy family

 0    68 flashcards    przemek123456
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
żywiciel
start learning
Breadwinner
ojcostwo
start learning
Fatherhood
macierzyństwo
start learning
Motherhood
dzieciństwo
start learning
Childhood
krewny
start learning
Relative
potomek
start learning
descendant
przodek
start learning
ancestor
podobieństwo, uderzające podobieństwo
start learning
Resemblance, Striking resemblance
rywalizacja
start learning
Rivalry
rodzeństwo, rywalizacja rodzeństwa
start learning
Sibling, Sibling rivalry
wychowanie, stanowcze wychowanie
start learning
Upbringing, Stable upbringing
odległy / daleki krwny
start learning
Distant relative
dziedziczny
start learning
Hereditary
natychmiastowy, najbliższy
start learning
Immediate
rodzina wielopokoleniowa
start learning
extended family
rodzina dwupokoleniowa
start learning
nuclear familly
blisko związany, zżyty
start learning
close-knit
macierzyński, instykt macierzyński
start learning
Maternal, Maternal instinct
ojcowski
start learning
Paternal
cenny, satysfakcjonujący
start learning
Rewarding
buntowniczy
start learning
Rebellious
odziedziczyć
start learning
to Inherit
odnosić się do
start learning
to relate to
wychować, pielęgnować, zywić
start learning
to Nurture
adoptować, przyswojić
start learning
to adopt
wychować
start learning
to bring up
przypominać, być podobnym do
start learning
to take after
zjazd rodzinny
start learning
Family gathering
uparty
start learning
stubborn
być cechą dziedziczną
start learning
run in the family, sth runs in the family
być prawdziwym ojcem
start learning
To be a father figure­
znać od podszewki itp...
start learning
To know someone inside out­
to become less close to someone, oddalaćsię od siebie
start learning
to drift apart:
to like spending time with someone
start learning
to enjoy someone’s company:
zakochać się w kimś
start learning
to fall for sb
to start to love someone a lot, zakochać siępo uszy
start learning
to fall head over heels in love:
pokłucić się
start learning
to fall out with:
przypaść sobie do gustu
start learning
to get on like a house on fire:
być w dobrych stosunkach
start learning
to get on well with:
poznać kogoś
start learning
to get to know:
to have known someone for a long time
start learning
to go back years:
to have good and bad times
start learning
to have ups and downs:
zdrowa relacja
start learning
a healthy relationship:
świetnie się rozumieć, to quickly become good friends with
start learning
to hit it off:
być w związku, to be romantically involved with someone
start learning
to be in a relationship:
stracić kontakt
start learning
to lose touch with:
miłość od pierwszego wjrzenia
start learning
love at first sight:
oświadczyć się
start learning
to pop the question:
mieć takie same poglądy, zgadzać się zkimś
start learning
to see eye to eye with sb
ustatkować się, to give up the single life and start a family
start learning
to settle down:
nawiązać relację, to begin a friendship
start learning
to strike up a relationship:
znajomość
start learning
acquaintance
połączyć się węzłem małżeńskim
start learning
to tie the knot:
być dobrze dopasowanym
start learning
to be well matched:
to try to maintain a positive relationship with someone
start learning
to work at a relationship:
osobowość
start learning
Personality
dojrzałość wiek
start learning
Adulthood, maturity
pomieścić, przystosować
start learning
Accommodate
znieść
start learning
Endure
ustalac
start learning
Establish
poczucie humoru
start learning
sense of humour
invite someone to go with you somewhere (usually on a date)
start learning
Ask out
to end a relationship
start learning
Split up / Break up
przychylny
start learning
accomodating
wiek młodzieńczy, dorastanie
start learning
adolescence
znieść, przetrwać
start learning
endures
opanować umiejętności
start learning
master skills
związany z (stress związany z sth)
start learning
related to, stress related to sth

You must sign in to write a comment