It takes all sorts

 0    108 flashcards    spawel555
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
daleki krewny
start learning
distant relative
dalsza rodzina
start learning
extended family
pierworodny
start learning
firstborn
ojciec chrzestny
start learning
godfather
brat przyrodni
start learning
half-brother
najbliższa rodzina
start learning
immediate family
nieżyjący mąż
start learning
late husband
rodzeństwo
start learning
siblings
samotna matka
start learning
single mother
pasierb
start learning
stepson
owdowiały
start learning
widowed
dorastający
start learning
adolescent
dorosnąć
start learning
become an adult
uzyskać pełnoletność
start learning
come of age
ożenić się
start learning
get married
starzeć się
start learning
to grow old
podkochiwać się w kimś (dwa zwroty)
start learning
to fancy sb/be attracted to sb
być w kimś zakochanym do szaleństwa
start learning
be madly in love with sb
mieć obsesje na punkcie czegoś
start learning
be obsessed with sb
ze złamanym sercem
start learning
heartbroken
daleki znajomy
start learning
casual acquaintance
zaręczyny
start learning
an engagement
stereotypy oparte na różnicy płci
start learning
gender-based stereotypes
skupić czyjąś całkowitą uwagę
start learning
have sb's undivided attention
zawód miłosny
start learning
heartbreak
związek na odległość
start learning
long-distance relationship
stracić kontakt
start learning
to lose touch
miłość od pierwszego wejrzenia
start learning
love at first sight
miłość czyjegoś życia
start learning
love of one's life
zrobić z kogoś głupca
start learning
make a fool of someone
zrobić na kimś wrażenie
start learning
to make an impression on sb
namiętność
start learning
passion
oświadczyć się
start learning
to propose (to sombeody)
obsypać kogoś pochwałami
start learning
shower someone with praise
zacząć się z kimś spotykać
start learning
start seeing sb
powielanie stereotypów
start learning
stereotyping
bezwarunkowy
start learning
unconditional
być w centrum uwagi
start learning
be the center of attention
zwyczaj
start learning
custom
cześć formalna
start learning
formalities
spotkanie towarzyskie
start learning
gathering
ubrać się elegancko
start learning
get dressed up
mieć ściśnięte gardło
start learning
to have a lump in one's throat
mieć czas życia
start learning
have a time of one's life
punkt kulminacyjny
start learning
highlight
rozpieszczać kogoś
start learning
make a fuss of sb
wyjątkowe, jednorazowe przeżycie
start learning
once in a lifetime experience
wznieść toast
start learning
propose a toast
obsypać kogoś prezentami
start learning
sprinkle sb with gifts
miejsce kultu
start learning
shrine
strona duchowa
start learning
spiritual side
niezapomniany
start learning
unforgettable
wart włożonego wysiłku
start learning
worth the effort
kłotliwy
start learning
argumentative
troskliwy
start learning
attentive
być w coś mocno zaangażowanym emocjonalnie
start learning
be passionate about sth
zalać się łzami
start learning
burst into tears
emanujący pewnością siebie
start learning
bursting with confidence
współczujący
start learning
compassionate
liczący się z innymi
start learning
considerate
zazdrość
start learning
envy
grymaśny
start learning
fussy
zwątpienie w siebie
start learning
self-doubt
poświęcenie
start learning
self-sacrifice
stawiać sobie wysokie wymagania
start learning
set high standards for yourself
rozpieszczany
start learning
spoilt
mocna strona
start learning
strength
schować dumę do kieszeni
start learning
swallow your pride
bujną wyobraźnia
start learning
vivid imagination
przykuć czyjś wzrok
start learning
catch someone's eye
wyciągnąć szyję (żeby coś zobaczyć)
start learning
crane your neck
bystry wzrok
start learning
discerning eyes
chichot
start learning
giggle
wpatrywać się nieruchomo
start learning
look fixedly
wzruszenie ramion
start learning
shrug
gapić się
start learning
stare
głos pełen napięcia
start learning
strained voice
tłumienie
start learning
suppression
wrzeszczeć
start learning
yell
komenderować kimś
start learning
boss sb around
wbiec do morza
start learning
plunge into the sea
oddalić się
start learning
drift apart
zakochać się w kimś (krótsza wersja)
start learning
to fall for sb
mieć wiadomość od kogoś
start learning
hear from sb
pominąć kogoś
start learning
leave sb out
zebrać się na odwagę
start learning
pluck up courage
okazać się
start learning
turn out
uprowadzić
start learning
abduct
na równi, tak samo
start learning
alike
być przyzwyczajonym do czegoś
start learning
be accustomed to something
wiązać się z czymś
start learning
be associated with something
być zaangażowanym w coś
start learning
be involved in something
strzec się czegoś
start learning
be wary of sth
podważać
start learning
challenge
pojąć
start learning
conceive
poradzić sobie
start learning
cope
śnić na jawie
start learning
daydream
zniknąć bez śladu
start learning
disappear without a trace
zrozumieć jak coś się robi
start learning
get the hang of sth
zaginąć
start learning
go missing
mieć trudności z mówieniem z powodu bólu gardła, mam żabę w gardle
start learning
have a frog in your throat
mieć dużo na głowie
start learning
have a lot on your mind
ilustracja
start learning
illustration
świat oparty jest na róźnorodności
start learning
it takes all sorts
stracić rachubę
start learning
lose count of sth
niezależnie od czegoś
start learning
independently of anything
znacząco
start learning
significantly
dziwny
start learning
weird

You must sign in to write a comment