It all adds up.

 0    31 flashcards    joasiahuchwajda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Add
start learning
dodać, dodawać,
Additives
Additives make food safer by preventing bacterial growth and other chemical changes, or they may only improve the appearance of the food.
start learning
dodatki, przyprawy, komponenty i środki pomocnicze
Dodatki czynią jedzenie bezpieczniejszym przez zapobieganie wzrostu bakterii i innym zmianom chemicznym, lub one mogą tylko poprawiać wygląd jedzenia.
Added
In the end, it’s a professional decision – many people simply prefer to eat food that contains as few added chemicals as possible.
start learning
dodane, w dodatku
Na koniec, to profesjonalna decyzja - wiele ludzi preferuje jedzenie żywności, która zawiera chemikali tak mało jak to jest możliwe.
Safe
start learning
bezpeczny, pewny, niezawodny, sejf, kasa
Safer
Additives make food safer by preventing bacterial growth and other chemical changes, or they may only improve the appearance of the food.
start learning
bezpieczniej, bezpieczniejszy
Dodatki czynią jedzenie bezpieczniejszym przez zapobieganie wzrostu bakterii i innym zmianom chemicznym, lub one mogą tylko poprawiać wygląd jedzenia.
Safety
Safety tests are carried out on all additives to ensure they do not harm human health.
start learning
bezpieczeństwo
Testy bezpieczeństwa są wykonywane na wszystkich dodatkach w celu zapewnienia, że nie szkodzą ludzkiemu zdrowiu.
Grow
start learning
rosnąć, hogować, wyrastać
Growth
Additives make food safer by preventing bacterial growth and other chemical changes, or they may only improve the appearance of the food.
start learning
wzrost, rozwój, przyrost
Dodatki czynią jedzenie bezpieczniejszym przez zapobieganie wzrostu bakterii i innym zmianom chemicznym, lub one mogą tylko poprawiać wygląd jedzenia.
Appear
start learning
pojawić się, wyglądać, wystąpić
Appearance
Additives make food safer by preventing bacterial growth and other chemical changes, or they may only improve the appearance of the food.
start learning
wygląd, pojawienie się, występowanie
Dodatki czynią jedzenie bezpieczniejszym przez zapobieganie wzrostu bakterii i innym zmianom chemicznym, lub one mogą tylko poprawiać wygląd jedzenia.
Sure
start learning
pewien, pewny, na pewno, z pewnością, jasne, oczywiście
Ensure
Safety tests are carried out on all additives to ensure they do not harm human health.
start learning
zapewniać, zagwarantować,
Testy bezpieczeństwa są wykonywane na wszystkich dodatkach w celu zapewnienia, że nie szkodzą ludzkiemu zdrowiu.
Assure
start learning
zapewniać, gwarantować
Present
start learning
obecny, niniejszy, prezent, teraźniejszość, przedstawiać, prezentować
Presentation
Nevertheless, most of us still worry about the presentation of additives in our food, especially those with complex names.
start learning
prezentacja, przedstawienie
Niemniej jednak, większość z nas wciąż martwi się o prezentowane dodatki w naszym jedzeniu, szczególnie o te z skomplikowaną nazwą.
Special
start learning
specjalny, szczególny, wyjątkowy
Especially
Nevertheless, most of us still worry about the presentation of additives in our food, especially those with complex names.
start learning
szczególnie, zwłaszcza
Niemniej jednak, większość z nas wciąż martwi się o prezentowane dodatki w naszym jedzeniu, szczególnie o te z skomplikowaną nazwą.
Harm
Safety tests are carried out on all additives to ensure they do not harm human health.
start learning
zaszkodzić, krzywdzić, szkoda, krzywda
Testy bezpieczeństwa są wykonywane na wszystkich dodatkach w celu zapewnienia, że nie szkodzą ludzkiemu zdrowiu.
Harmful
Although they are not harmful to our health, it’s only natural that we worry about what we don’t understand.
start learning
szkodliwy
Chociaż one nie szkodzą naszemu zdrowiu, to jest wyłącznie naturalne, że martwimy się o to, na czym się nie znamy.
Nature
start learning
charakter, natura, rodzaj, przyroda
Natural
Although they are not harmful to our health, it’s only natural that we worry about what we don’t understand.
start learning
naturalny, przyrodniczy
Chociaż one nie szkodzą naszemu zdrowiu, to jest wyłącznie naturalne, że martwimy się o to, na czym się nie znamy.
Decide
start learning
zdecydować
Decision
In the end, it’s a professional decision – many people simply prefer to eat food that contains as few added chemicals as possible.
start learning
decyzja, orzeczenie, postanowienie
Na koniec, to profesjonalna decyzja - wiele ludzi preferuje jedzenie żywności, która zawiera chemikali tak mało jak to jest możliwe.
Simple
start learning
prosty, łatwy, zwykły
Simply
In the end, it’s a professional decision – many people simply prefer to eat food that contains as few added chemicals as possible.
start learning
po prostu, prosto, zwyczajnie, łatwo, wprost
Na koniec, to profesjonalna decyzja - wiele ludzi preferuje jedzenie żywności, która zawiera chemikali tak mało jak to jest możliwe.
Add up
start learning
zsumować, sumują się, sumować
Carry out
Safety tests are carried out on all additives to ensure they do not harm human health.
start learning
wykonać
Testy bezpieczeństwa są wykonywane na wszystkich dodatkach w celu zapewnienia, że nie szkodzą ludzkiemu zdrowiu.
Nevertheless
Nevertheless, most of us still worry about the presentation of additives in our food, especially those with complex names.
start learning
niemniej jednak, pomimo tego, wszakże, przecież
Niemniej jednak, większość z nas wciąż martwi się o prezentowanie dodatki w naszym jedzeniu, szczególnie o te z skomplikowaną nazwą.
Complex name
Nevertheless, most of us still worry about the presentation of additives in our food, especially those with complex names.
start learning
skomplikowana nazwa
Niemniej jednak, większość z nas wciąż martwi się o prezentowanie dodatki w naszym jedzeniu, szczególnie o te z skomplikowaną nazwą.
Home-cook
After all, if you had the time and skill, you’d probably love to have home-grown, home-cooked meals very day rather than store-bought foods, wouldn’t you?
start learning
domowe gotowanie, domowej roboty
Ostatecznie, jeśli miałbyś czas I umiejętności, prawdopodobnie uwielbiałbyś codzienne posiłki domowej roboty i z własnego ogródka bardziej niż jedzenie zakupione w sklepie, nieprawdaż?
Home-grown
After all, if you had the time and skill, you’d probably love to have home-grown, home-cooked meals very day rather than store-bought foods, wouldn’t you?
start learning
krajowej hodowli, z własnego ogródka
Ostatecznie, jeśli miałbyś czas I umiejętności, prawdopodobnie uwielbiałbyś codzienne posiłki domowej roboty i z własnego ogródka bardziej niż jedzenie zakupione w sklepie, nieprawdaż?

You must sign in to write a comment