irregular verbs list

 0    188 flashcards    kasiadzwonik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wytrzymywać, znosić
start learning
abide abode abode / abided
nadarzać się, powstawać
start learning
arise arose arisen
obudzić, wzbudzić
start learning
awake awoke awoken /awoke
być
start learning
be was /were been
znosić, urodzić
start learning
bear bore born
bić, uderzać
start learning
beat beat beaten
stawać się
start learning
become became become
przytrafić sie
start learning
befall befell befallen
płodzić, począć
start learning
beget begot begotten
zaczynać
start learning
begin began begun
ujrzec
start learning
behold beheld beheld
zginać
start learning
bend bent bent
pozbawiać, osierocić
start learning
bereave bereaved bereft bereaved
błagać
start learning
beseech besought besought
zakładać się, obstawiać
start learning
bet bet / betted
składać ofertę, licytować
start learning
bid bid/ bade bid /bidden
rozkazywać
start learning
bid bid bid
wiązać
start learning
bind bound bound
gryźć
start learning
bite bit bitten /bit
krwawić
start learning
bleed bled bled
dmuchać, wiać
start learning
blow blew blown
łamać
start learning
break broke broken
hodować
start learning
breed bred bred
przynosić
start learning
bring brought brought
nadawać, transmitować
start learning
broadcast broadcast broadcast
budować
start learning
build built built
płonąć, palić się
start learning
burn burnt burned burnt /burned
wybuchnąć
start learning
burst burst burst
kupować
start learning
buy bought bought
moc
start learning
can could Be able
rzucac
start learning
cast cast cast
łapać
start learning
catch caught caught
strofować
start learning
chide chid chidden
wybierać
start learning
choose chose chosen
rozłupać, rozszczepiać
start learning
cleave clove cleft cloven /cleft
przylgnąć
start learning
cling clung clung
ubierać, odziewać
start learning
clothe clad clothed clad /clothed
przychodzić, przybywać
start learning
come came come
kosztować
start learning
cost cost cost
czołgać się, pełzać
start learning
creep crept crept
piać, krakać
start learning
crow Crowed/crew crowed
ciąć
start learning
cut cut cut
smieć, mieć odwagę
start learning
dare Dared/durst Dared/durst
zajmować się, handlować
start learning
deal dealt dealt
kopać
start learning
dig dug dug
robić
start learning
do did done
rysować, ciągnąć
start learning
draw drew drawn
śnić, marzyć
start learning
dream dreamt / dreamed dreamt /dreamed
pić
start learning
drink drank drunk
jechać
start learning
drive drove driven
mieszkać
start learning
dwell dwelt /dwelled dwelt/ dwelled
jeść
start learning
eat ate eaten
upadać, przewracać się
start learning
fall fell fallen
karmić
start learning
feed fed fed
czuć
start learning
feel felt felt
walczyć
start learning
fight fought fought
znaleźć
start learning
find found found
uciekać
start learning
flee fled fled
rzucić, ciskać
start learning
fling flung flung
lecieć
start learning
fly flew flown
powstrzymywać się
start learning
forbear forbore forborne
zakazać, zabraniać
start learning
forbid forbade forbidden
zapominać
start learning
forget forgot forgotten
wybaczać
start learning
forgive forgave forgiven
zaniechać, porzucać
start learning
forsake forsook forsaken
zamarznąć
start learning
freeze froze frozen
dostać
start learning
get got got/ gotten
pozłacać, złocić
start learning
gild Gilded/gilt Gilded/gilt
opasać, przepasać np. wstęgą
start learning
gird Girded/girt Girded/girt
dawać
start learning
give gave given
iść
start learning
go went gone
mleć, kuć
start learning
grind ground ground
rosnąć, uprawiać
start learning
grow grew grown
wieszać
start learning
hang hung /hanged hung /hanged
mieć
start learning
have had had
słyszeć
start learning
hear heard heard
ciosać, rąbać
start learning
hew hewed Hewed/hewn
chować
start learning
hide hid hidden / hid
uderzać
start learning
hit hit hit
trzymać
start learning
hold held held
ranić, kaleczyć
start learning
hurt hurt hurt
trzymać, zatrzymać
start learning
keep kept kept
klęczeć, klękać
start learning
kneel knelt knelt
robić na drutach
start learning
knit knit /knetted knit /knetted
wiedzieć, znać
start learning
know knew known
trzymać
start learning
lay laid laid
prowadzić
start learning
lead led led
opierać się
start learning
lean leant/leaned leant /leaned
podskakiwać
start learning
leap leapt /leaped leapt / leaped
uczyć się
start learning
learn learnt /learned learnt /learned
opuszczać, wyjeżdżać
start learning
leave left left
pożyczać (komuś)
start learning
lend lent lent
pozwalać
start learning
let let let
leżeć
start learning
lie lay lain
zapalać, świecić
start learning
light lit /lighted lit/lighted
gubić, tracić
start learning
lose lost lost
produkować
start learning
make made made
moc
start learning
may might -----------------------
znaczyć, mieć na myśli
start learning
mean meant meant
spotykać
start learning
meet met met
kosić
start learning
mow mowed mown /mowed
musiec
start learning
must Had to
powinien
start learning
ought
płacić
start learning
pay paid paid
kłaść
start learning
put put put
czytać
start learning
read read read [red]
wynajmować
start learning
rent rent rent
pozbyć się
start learning
rid rid rid
jechać (rowerem)
start learning
ride rode ridden
dzwonić
start learning
ring rang rung
podnieść
start learning
rise rose risen
biec
start learning
run ran run
piłować
start learning
saw sawed sawn/ sawed
mówić
start learning
say said said
widzieć
start learning
see saw seen
szukać
start learning
seek sought sought
sprzedawać
start learning
sell sold sold
wysyłać
start learning
send sent sent
ustawiać
start learning
set set set
szyć
start learning
sew sewed sewed
trząść
start learning
shake shook shaken
tworzy czas przyszły
start learning
shall should
strzyc
start learning
shear shore /sheared sheared
zrzucać, rozlewać
start learning
shed shed shed
świecić, błyszczeć
start learning
shine [szajn] shone shone
podkuć
start learning
shoe Shoed/shod Shoed/shod
strzelać
start learning
shoot shot shot
pokazywać
start learning
show showed shown / showed
kurczyć się
start learning
shrink shrank shrunk
zamykać
start learning
shut shut shut
śpiewać
start learning
sing sang sung
tonąć
start learning
sink sank sunk
siedzieć
start learning
sit sat sat
mordować
start learning
slay slew slain
spać
start learning
sleep slept slept
ślizgać się
start learning
slide slid slid /slidden
rzucać, ciskać
start learning
sling slung slung
skradać się
start learning
slink slunk slunk
podcinać
start learning
slit slit slit
wąchać, pachnieć
start learning
smell smelt /smelled smelt /smelled
uderzyć
start learning
smite smote smitten
siać
start learning
sow sowed sown /sowed
mówić
start learning
speak spoke spoken
pędzić, spieszyć
start learning
speed sped /speeded sped /speeded
literować
start learning
spell spelt /spelled spelt / spelled
wydawać, spędzać
start learning
spend spent spent
rozlewać, rozsypać
start learning
spill spilt / spilled spilt / spilled
prząść, kręcić
start learning
spin spun /span spun
pluć
start learning
spit spit / spat spit / spat
rozszczepić, podzielić, rozdzielić
start learning
split split split
szerzyć, roznosić
start learning
spread spread spread
skakać
start learning
spring sprang sprung
stać
start learning
stand stood stood
kraść
start learning
steal stole stolen
wetknąć, utknąć
start learning
stick stuck stuck
ukłuć, użądlić
start learning
sting stung stung
śmierdzieć
start learning
stink stunk /stank stunk
rozrzucać
start learning
strew strewed strewn /strewed
kroczyć, przechadzać się
start learning
stride strode stridden
uderzać, strajkować
start learning
strike struck struck
napinać
start learning
string strung strung
usiłować, dążyć
start learning
strive strove striven /strived
przysięgać, przeklinać
start learning
swear swore sworn
zamiatać
start learning
sweep swept swept
puchnąć
start learning
swell swelled swollen /swelled
pływać
start learning
swim swam swum
kołysać
start learning
swing swung swung
brać
start learning
take took taken
nauczać
start learning
teach taught taught
drzeć, rwać
start learning
tear tore torn
opowiadać
start learning
tell told told
myśleć
start learning
think thought thought
rozwijać się, prosperować
start learning
thrive throve /thrived thriven /thrived
rzucać
start learning
throw threw thrown
rzucać, pchać
start learning
thrust thrust thrust
stąpać, kroczyć
start learning
tread trod trodden
rozumieć
start learning
understand understood understood
podjąć się, przedsięwziąć
start learning
undertake undertook undertaken
budzić
start learning
wake woke / waked woken /waked
nosić (na sobie), ubierać
start learning
wear wore worn
tkać
start learning
weave wove woven
płakać
start learning
weep wept wept
zmoczyć, zwilżyć
start learning
wet wet wet
bedzie
start learning
Will would
wygrywać
start learning
win won won
nawijać, nakręcać
start learning
wind wound wound
wyżymać, wymuszać
start learning
wring wrung wrung
pisać
start learning
write wrote written

You must sign in to write a comment