irregular verbs

 0    114 flashcards    dkarwows
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kurczyć się
start learning
shrink, shrank, shrunk
zatapiać, wykopać
start learning
sink, sank, sunk
obniżanie się, staczanie się
start learning
slide, slid, slid
mówić, przemawiać
start learning
speak, spoke, spoken
pisać, literować
start learning
spell, spelt (spelled), spelt (spelled)
rozlewać, wylwać się
start learning
spill, spilt (spiled), spilt (spiled)
dzielić, podzielić
start learning
split, split, split
roznosić, rozprzestrzeniać się, rozkładać
start learning
spread, spread, spread
stać, zajmować
start learning
stand, stood, stood
przyklejać, kleić
start learning
stick, stuck, stuck,
kląć, przysięgać
start learning
swear, swore, sworn
wzrastać, powiększać, narastać
start learning
swell, swelled, swollen (swelled)
pływać
start learning
swim, swam, swum
brać, zabierać
start learning
take, took, taken
drzeć, podrzeć
start learning
tear, tore, torn
mówić, opowiadać
start learning
tell, told, told
rzucać, toczyć
start learning
throw, threw, thrown
nosić, ubierać
start learning
wear, wore, worn
wygrywać
start learning
win, won, won
pisać
start learning
write, wrote, written
być
start learning
be, was, were, been
bić, uderzać
start learning
beat, beat, beaten
zostawać, stawać się
start learning
become, became, become
zostawać, stawać się
start learning
begin, began, begun
zginać, giąć, wyginać
start learning
bend, bent, bent
założyć się, postawić
start learning
bet, bet (betted), bet (betted)
gryść
start learning
bite, bit bitten
wiać, grać na
start learning
blow, blew, blown
tłuc się, rozbijać
start learning
break, broke, broken
przynosić, przyprowadzać
start learning
bring, brought, brought
budować
start learning
build, built, built
palić, przypalać
start learning
burn, burnt (burned), burnt (burned)
przebijać, rozrywać, pękać
start learning
burst, burst, burst
kupować
start learning
buy, bought, bought
móc, umieć
start learning
can, could, been able
łapać, zapłonąć
start learning
catch, caught, caught
wybierać
start learning
choose, chose, chosen
przychodzić, przybywać
start learning
come, came come
kosztować
start learning
cost, cost, cost
kroić, rozcinać, przycinać, obcinać
start learning
cut, cut, cut
wymierzać, zadawać
start learning
deal, dealt, dealt
robić, zrobić
start learning
do, did, done
rysować, ciągnąć
start learning
draw, drew, drawn
śnić, marzyć
start learning
dream, dreamt (dreamed), dreamt (dreamed)
pić, wypijać
start learning
drink, drank, drunk
prowadzić, kierować
start learning
drive, drove, driven
jeść
start learning
eat, ate, eaten
upadać, spadać
start learning
fall, fell, fallen
karmic
start learning
feed, fed, fed
dotykać, czuć
start learning
feel, felt, felt
walczyć
start learning
fight, fought, fought
znajdować, odkryć
start learning
find, found, found
latać
start learning
fly, flew, flown
zapominać, zapomnieć
start learning
forget, forgot, forgotten
wybaczać, przebaczać
start learning
forgive, forgave, forgiven
mrozić, zamarzać, skuwać
start learning
freeze, froze, frozen
dostawać
start learning
get, got, got
dawać, przekazywać
start learning
give, gave, given
iść, chodzić
start learning
go, went, gone
rosnąć, hodować, uprawiać
start learning
grow, grew, grown
wisieć, wieszać, zawieszać
start learning
hang, hung (hanged), hung (hanged)
mięć
start learning
have, had, had
słyszeć, słuchać
start learning
hear, heard, heard
ukrywać
start learning
hide, hid, hidden
uderzać, trafiać
start learning
hit, hit, hit
trzymać,
start learning
hold, held, held
ranić, sprawiać ból
start learning
hurt, hurt, hurt
zatrzymywać, zatrzymać, zachować
start learning
keep, kept, kept
klękać
start learning
kneel, knelt (keeled), knelt (kneeled)
wiedzić, poznawać
start learning
know, knee, known
kłaść
start learning
lay, laid, laid
prowadzić, kierować
start learning
lead, led, led
uczyć się, nauczyć się
start learning
learn, learnt (learned), learnt (learned)
wychodzić, wyjeżdzać
start learning
leave, left, left
pożyczać coś komuś
start learning
lend, lent, lent
pozwalać
start learning
let, let, let
leżeć
start learning
lie, lay (lied), lain (lied)
zapalaćl
start learning
light, lit (lighted), lit (lighted)
gubić
start learning
lose, lost, lost
robić
start learning
make, made, made
znaczyć
start learning
mean, meant, meant
spotykać, poznawać
start learning
meet, met, met
musieć
start learning
must, had to, had to
płacić, opłaccać
start learning
pay, paid, paid
kłaść, umieszczć
start learning
put, put, put
czytać
start learning
read, read, read
jeździć
start learning
ride, rode, ridden
dzwonić
start learning
ring, rang, rung
rosnąć
start learning
rise, rose, risen
biec
start learning
run, ran run
mówić
start learning
say, said, said
widzieć
start learning
see, saw, seen
sprzedawać
start learning
sell, sold, sold
wysyłać
start learning
send, sent, sent
ustalać, przygotywywać
start learning
set, set, set
potrząsać, trząść się
start learning
shake, shook, shaken
świecić
start learning
shine, shone, shone
wystrzalać, postrzelać
start learning
shoot, shot, shot
pokazywać, przedstawiać
start learning
show, showed, shown
zamykać, zamknąć się
start learning
shut, shut, shut
śpiewać
start learning
sing, sang, sung
siadać, siedzieć, pozować
start learning
sit, sat, sat
spać
start learning
sleep, slept, slept
wyczuwać, pachnieć
start learning
smell, smelt (smelled), smelt (smelled)
wydawać, spędzać,
start learning
spend, spent, spent
uszkadzać, psuć, rozpieszczać
start learning
spoil, spoilt (spoiled), spoilt (spoiled)
kraść
start learning
steal, stole, stolen
wzrastać, narastać
start learning
swell, sweled, swollen (swelled)
uczyć
start learning
teach, taught, taught
myśleć
start learning
think, thought. thought
rozumieć
start learning
understand, understood, understood
obudzić się
start learning
wake, woke (waked), woken (waked)
wygrywać
start learning
win, won, won
pisać
start learning
write, wrote, written

You must sign in to write a comment