irregular verbs cz.1

 0    76 flashcards    marzenastawowczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be/was, were/been
stać sie, zostać
start learning
become/became/become
zaczynać, zacząć
start learning
begin/began/begun
łamać, psuć
start learning
break/broke/broken
przynosić
start learning
bring/brought/brought
budować
start learning
build/built/built
kupować
start learning
buy/bought/bought
móc/*być w stanie
start learning
can/could/*been able
łapać
start learning
catch/caught/caught
wybierać
start learning
choose/chose/chosen
przychodzić
start learning
come/came/come
kosztować
start learning
cost/cost/cost
kroić, ciąć, obciąć
start learning
cut/cut/cut
robić, pracować
start learning
do/did/done
rysować
start learning
draw/drew/drawn
śnić, marzyć
start learning
dream/dreamt, dreamed/dreamt, dreamed
pić
start learning
drink/drank/drunk
kierować samochodem
start learning
drive/drove/driven
jeść
start learning
eat/ate/eaten
upaść
start learning
fall/fell/fallen
karmić
start learning
feed/fed/fed
czuć się
start learning
feel/felt/felt
latać
start learning
fly/flew/flown
zapominać
start learning
forget/forgot/forgotten
wybaczać
start learning
forgive/forgave/forgiven
dostać coś
start learning
get/got/got
dawać
start learning
give/gave/given
iść, jechać
start learning
go/went/gone
rosnąć, uprawiać
start learning
grow/grew/grown
mieć
start learning
have/had/had
słyszeć
start learning
hear/heard/heard
uderzać
start learning
hit/hit/hit
trzymać
start learning
hold/held/held
skrzywdzić, zranić, sprawiać
start learning
hurt/hurt/hurt
trzymywać, kontynuować, zatrzymać
start learning
keep/kept/kept
wiedzieć, znać
start learning
know/knew/known
prowadzić, przewodniczyć
start learning
lead/led/led
wychodzić, opuszczać, zostawiać
start learning
leave/left/left
pozwalać
start learning
let/let/let, allowed
gubić, tracić
start learning
lose/lost/lost
robić, produkować
start learning
make/made/made
znaczyć, oznaczać, mieć na myśli
start learning
mean/meant/meant
spotkać się
start learning
meet/met/met
płacić
start learning
pay/paid/paid
kłaść, wsadzić
start learning
put/put/put
czytać
start learning
read/read/read
dzwonić
start learning
ring/rang/rung
biegać
start learning
run/ran/run
powiedzieć coś
start learning
say/said/said
widzieć
start learning
see/saw/seen
sprzedawać
start learning
sell/sold/sold
wysyłać
start learning
send/sent/sent
umieścić, postawić, usytuować
start learning
set/set/set
pokazywać
start learning
show/showed/showed, shown
zamykać
start learning
shut/shut/shut
śpiewać
start learning
sing/sang/sung
siedzieć, siadać
start learning
sit/sat/sat
spać
start learning
sleep/slept/slept
pachnieć, wąchać
start learning
smell/smelt/smelt
mówić
start learning
speak/spoke/spoken
pędzić, jeździć (z dużą prędkością)
start learning
speed/sped/sped
wydawać (pieniądze), spędzać czas
start learning
spend/spent/spent
ukraść
start learning
steal/stole/stolen
pływać
start learning
swim/swam/swum
brać
start learning
take/took/taken
uczyć kogoś
start learning
teach /taught/taught
mówić, powiedzieć komuś
start learning
tell/told/told
myśleć
start learning
think/thought/thought
rzucać
start learning
throw/threw/thrown
rozumieć, zrozumieć
start learning
understand/understood/understood
obudzić się
start learning
wake/woke/waken
uczyć się
start learning
learn/learnt/learnt
walczyć, bić się
start learning
fight/fought/fought
nosić
start learning
wear/wore/worn
wygrywać
start learning
win/won/won
pisać
start learning
write/wrote/written

You must sign in to write a comment