interface 4, Unit 8

 0    76 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analizować wyniki
start learning
analyze the results
aplikacja
start learning
app
biolog
start learning
biologist
przełom
start learning
breakthrough
rachunek różniczkowy
start learning
calculus
wykonywać (np. zadanie)
start learning
carry out
wkład (w coś)
start learning
contribution
projektować prototyp
start learning
design a prototype
rozwijać pomysł
start learning
develop a concept
ulepszać produkt
start learning
develop the product
twórca, konstruktor
start learning
developer
robić badania rynku
start learning
do market research
ekolog
start learning
envirinmentalist
demonstrować, prezentować
start learning
give a demonstration
grawitacja
start learning
gravity
czujnik ciepłą
start learning
heat sensor
ulepszć, udoskonalać projekt
start learning
improve the design
podczerwień, promieniowanie podczerwone
start learning
infrared
prawo powszechnego ciążenia
start learning
law of gravity
wytwarzać produkt
start learning
manufacture a product
matematyk
start learning
mathematician
ruch
start learning
motion
fizyk
start learning
physicist
odpowiedź
start learning
reply
analizować pomysł
start learning
rsearch an idea
rozwiązywać problemy
start learning
solve any problems
testować produkt
start learning
test out the product
test, próba
start learning
trial
przyznawać się
start learning
admit
zgadzać się
start learning
agree
ogłaszać
start learning
announce
dostępny
start learning
available
zakazywać
start learning
ban
podstawowy
start learning
basic
przedsięwzięcie
start learning
business venture
świeczka
start learning
candle
wyzwanie
start learning
challenge
codzienny obowiązek domowy
start learning
chore
upadać, zasłabnąć
start learning
collapse
narzekać
start learning
complain
rozczarowany
start learning
disappointed
nagły wypadek
start learning
emergency
wystawa
start learning
exhibition
wyjaśniać
start learning
explain
trzymać kciuki
start learning
get your fingers crossed
prowadzić
start learning
guide
ekran startowy
start learning
home screen
na korzyść
start learning
in favour
owad
start learning
insect
instrukcja obsługi
start learning
instuction manual
tworzyć postacie
start learning
invent characters
zapraszać
start learning
invite
blokować
start learning
lock
złożony
start learning
made up
morski
start learning
marine
labirynt
start learning
maze
przeszkoda
start learning
obstacle
oferować
start learning
offer
pestycyd
start learning
pesticide
obiecywać
start learning
promise
dziurkowany
start learning
punched
gasić (ogień)
start learning
put out (a fire)
tęcza
start learning
rainbow
odmawiać
start learning
refuse
krewny
start learning
relative
pilot (urządzenie do zdalnego sterowania)
start learning
remote control
rozmnażać się
start learning
reproduce
zakładać (firmę)
start learning
set up
oprogramowanie
start learning
software
pamiątka
start learning
souvenir
ziemniak
start learning
spud
przechowywać
start learning
store
sugerować
start learning
suggest
mówić
start learning
tell
zmieniać się
start learning
turn into
nieprzytomny
start learning
unconscious

You must sign in to write a comment