IC05 naturalne kolokacje

 0    50 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podnieść ważną kwestię
start learning
to raise an important issue
wniesienie sprzeciwu
start learning
to raise an objection
podnieść sprawę
start learning
to raise the matter
zwołać spotkanie
start learning
to call meeting
przeprowadzić spotkanie
start learning
to hold meeting
mieć spotkanie
start learning
to have meeting
zorganizować spotkanie
start learning
to arrange meeting
zorganizować spotkanie
start learning
to organize meeting
przełożyć spotkanie
start learning
put it back
opóźnić
start learning
delay it
opóźnić
start learning
postpone it
przenieść spotkanie
start learning
bring the meeting forward
powstrzymanie spotkania
start learning
to halt the meeting
zamknąć posiedzenie
start learning
close the meeting
zakończyć spotkanie
start learning
finish the meeting
zakończyć spotkanie
start learning
to end the meeting
dojść do wniosku
start learning
to reach a conclusion
dotrzeć w ślepy zaułek
start learning
to reach a dead end
dać opinie o sprawie
start learning
to give opinion on issue
wyrazić swoją opinię na temat
start learning
to express my opinion on topic
przedstawić opinię
start learning
to put forward opinion
pełna i szczera dyskusja
start learning
a full and frank discussion
konstruktywna dyskusja
start learning
a constructive discussion
owocna dyskusja
start learning
a fruitful discussion
podjęć decyzję
start learning
to reach a decision
osiągnięcie porozumienia
start learning
to reach an agreement
osiągnąć kompromis
start learning
to reach a compromise
dojść do konsensusu
start learning
to reach a consensus
niebezpieczne wyciągać jakieś wnioski
start learning
dangerous to draw any conclusions
za wcześnie, by dotrzeć do jakiś wniosków
start learning
be premature to reach any conclusions
mylić się, aby przejść do jakichkolwiek wniosków
start learning
be wrong to jump to any conclusions
mieć daleko idące konsekwencje
start learning
to have wide-ranging implications
mieć daleko idące konsekwencje
start learning
to have far-reaching implications
mieć poważne konsekwencje
start learning
to have serious implications
wziąć pod uwagę
start learning
to take into account
wziąć coś pod uwagę
start learning
to take into consideration
wyjaśnić swoje wątpliwości o tej propozycji
start learning
clarify your doubts about this proposal
mieć do czynienia z zastrzeżeniami wobec tej propozycji
start learning
deal with objections to this proposal
Widzę, co mówisz
start learning
I see what you're saying
Doceniam to, co mówisz
start learning
I appreciate what you're saying
Rozumiem, co mówisz
start learning
I understand what you're saying
bardzo wąski pogląd
start learning
a very narrow view
bardzo krótkowzroczny pogląd
start learning
a very short-sighted view
bardzo krótkotrwały pogląd
start learning
a very short-term view
podjąć decyzję
start learning
to make / take / come to /reach a decision
przeprowadzić szczegółową analizę
start learning
to undertake a detailed study
przeprowadzić szczegółową analizę
start learning
to carry out a detailed study
odroczyć posiedzenie
start learning
to adjourn the meeting
podjąć się ryzykownego projektu
start learning
to undertake a risky project
przyjąć coś do ubezpieczenia
start learning
to undertake the insurance of something

You must sign in to write a comment