I1 unit 5 lesson 3

 0    51 flashcards    mariuszzorro
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
coroczny
start learning
annual
dwa razy w roku
start learning
bi-annual
anulować
start learning
cancel
beztroska
start learning
carelessness
sprzedawca
start learning
clerk
konsekwencja
start learning
consequence
jednolity
start learning
consistent
ciekawski
start learning
curious
zdehumanizowany
start learning
dehumanized
z powodu czegoś
start learning
due to
wejście
start learning
entry
szczegółowy
start learning
extensive
osłabiony
start learning
faint
zalewać
start learning
flood
dobrze prosperować
start learning
flourish
przemoknąć
start learning
get soaked
anioł stróż
start learning
guardian angel
hierarchia
start learning
hierarchy
konsekwencja
start learning
implication
zagrożony wyginięciem
start learning
in danger of extinction
rzeczy używane
start learning
jumble
zrobić na wrażenie
start learning
make an impression on
mieć przewagę liczebną
start learning
outnumber
przeważać nad
start learning
outweigh
bolesny
start learning
painful
szpilka
start learning
pin
odłożyć
start learning
postpone
poprzedni
start learning
previous
bezcenny
start learning
priceless
punktualność
start learning
punctuality
wskaźnik
start learning
rate
odzyskać
start learning
recover from
przypominać
start learning
remind
restrukturyzować
start learning
restructure
trasa
start learning
route
od czasu
start learning
since
rodzaj
start learning
kind
gatunek
start learning
species
ściskać
start learning
squeeze
pokaźny
start learning
substantial
teoretyzować
start learning
theorize
dlatego też
start learning
therefore
handel
start learning
trade
przymykać na coś oko
start learning
turn a blind eye to
niewspółpracujący
start learning
uncooperative
poddawać się badaniom
start learning
undergo
źle wynagradzany
start learning
underpaid
podjąć się
start learning
undertake
działania wojenne
start learning
warfare
wysypisko śmieci
start learning
waste dump
siła robocza
start learning
workforce

You must sign in to write a comment