Human resources

 0    111 flashcards    erykachelminska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opóźnione
start learning
delayed
zobowiązała
start learning
undertook
ułożone
start learning
arranged
się poza
start learning
out off
nie powiodło się
start learning
failed
anty-zastraszanie
start learning
anti-bullying
recenzja
start learning
review
nie może sobie pozwolić
start learning
can't afford
dotyczy
start learning
involves
przełożony
start learning
superior
w pośpiechu
start learning
in a hurry
data zamknięcia
start learning
the closing date
oczywiście
start learning
certainly
obecny
start learning
present
wystarczy zawiadomienie
start learning
sufficient notice
działa
start learning
operates
wolny czas
start learning
leisure
dokonywać zapisu
start learning
to enter
apelacja
start learning
appeal
głównie
start learning
mainly
skierowane do ... np do pewnej grupy klientów
start learning
appeal mainly
sala gimnastyczna
start learning
a gymnasium
biurka słoneczne
start learning
sun desks
pokój klubowy
start learning
clubroom
osiągnąć obrót
start learning
reach turnover
cele zysku
start learning
profit targets
odnowiony
start learning
renewed
Głównym zadaniem
start learning
main task
Pakiet korzyści
start learning
benefits package
prowadzący
start learning
leading
Koordynacja
start learning
Co-ordinating
wykorzystanie
start learning
exploiting
współpraca
start learning
liaising
przyczyniając
start learning
contributing
dobry wynik
start learning
good track record
wybitny
start learning
outstanding
wrodziny talent, smykałka
start learning
a flair
szkoła średnia
start learning
secondary school
kilka
start learning
several
niezwykłe osiągnięcie
start learning
outstanding achievement
cierpienie
start learning
suffering
choroba
start learning
disease
1. pomoc 2. zasiłek
start learning
aid
stado / gromada
start learning
flock
dietetyk
start learning
dietitian
organizator sportowy
start learning
sports organizer
szczery
start learning
outspoken
przekazać zadania
start learning
delegate tasks
namawiać
start learning
persuade
rozległa wiedza
start learning
extensive knowledge
sztuki walki
start learning
martial arts
otrzymał
start learning
received
pojawić się
start learning
appear
montować
start learning
assemble
być może
start learning
perhaps
przypadków
start learning
cases
pod warunkiem,
start learning
provided
uczęszczać
start learning
attend
Osoby ubiegające się o
start learning
seekers
przeważnie
start learning
predominantly
zdobyć
start learning
gain
Oprócz
start learning
in addition
przedstawić się
start learning
present themselves
być może
start learning
perhaps
wskazówki i wskazówki
start learning
tips and hints
spodziewany
start learning
prospective
szczególne przygotowanie
start learning
particular preparation
polecić
start learning
recommend
wcześniejszy
start learning
prior
ostatecznie
start learning
ultimately
to naprawdę zależy od ciebie
start learning
it's really down to you
aspekty
start learning
aspects
wycinki prasowe
start learning
press clippings
zrobił wysiłek
start learning
made ani effort
udział
start learning
attending
artykułować
start learning
articulate
ostatecznie
start learning
ultimately
spodziewany
start learning
prospective
zachowanie
start learning
conduct
dołożył starań
start learning
made an effort
niedawny
start learning
recent
równie
start learning
equally
ogromna ilość
start learning
huge amount
światowy
start learning
worldwide
wyjątkowa okazja
start learning
unique opportunity
w odniesieniu
start learning
in terms of
tymczasowy
start learning
interim
podjąć
start learning
undertake
być bardzo poszukiwanym
start learning
be very sought after
Kandydat
start learning
successful candidate
rozciąganie
start learning
stretching
podchwytliwe pytanie
start learning
tricky question
wyluzowany
start learning
easy-going
kłócić się
start learning
to argue
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
w odniesieniu
start learning
in terms of
poszerzenie horyzontów
start learning
to widen horizons
bardzo przedsiębiorczy
start learning
very enterprising
ryzyko przyjmujący
start learning
a risk-taker
Naprawdę mnie trapi
start learning
really bugs me
za
start learning
in charge
kurs asertywności
start learning
assertiveness course
namawiać
start learning
persuade
do budowania
start learning
to building up
Mówię co myślę
start learning
I speak my mind
bardzo przemyślane cele
start learning
very thought targets
wysokie standardy
start learning
set high standards
osiągać
start learning
achieve
ostateczny wynik finansowy
start learning
bottom line
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
pozbycie
start learning
getting rid

You must sign in to write a comment