Hue hue hue 2 zawodoy

 0    117 flashcards    paw47
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
smieciarz
start learning
dustman
stewardesa
start learning
a flight attendant
agent ubezpieczeniowy
start learning
insurance agent
projektant wnętrz
start learning
Interior Designer
tłumacz
start learning
interpreter
kustorz
start learning
museum curator
pielęgniarka
start learning
nurse
hydraulik
start learning
plumber
recepcjonista
start learning
receptionist
zajmowac się czymś
start learning
deal with
rozdzielac obowiązki
start learning
delegate
wyjechać służbowo
start learning
go away on business
prowadzic księgowośc
start learning
keep the books
stac na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
wykonywac obowiazki sluzbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierac telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team / alone
dotrzymywać napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
księgowa
start learning
accountant
konserwator dzieł sztuki
start learning
art conservator
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
kasjer / kasjerka w banku
start learning
cashier at the bank
adwokat
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
beautician
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
kompozytor
start learning
composer
robotnik budowlany
start learning
construction worker
psycholog
start learning
counsellor
pracownik działu obsługi klienta
start learning
Customer Service advisor
doświatczenie w jakiejs dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętność dostosowania sie do nowych sytyacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
start learning
highly skilled
przedsiebiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
doswiatczenie zawodowe
start learning
professional
aktywny
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
niezawodny, solidny
start learning
reliable
kandydant
start learning
candidate
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
wejsc na rynek pracy
start learning
enter the job
urzad pracy
start learning
job centre
posada
start learning
position
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania
start learning
requirements
zatrudnic
start learning
hire
kierowanie zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorowac, byc szefem
start learning
be the boss
odpowiedzialny ważny
start learning
high-powered
lukratywny, dobrze płatny
start learning
lucrative
fizyczny
start learning
manual
niewymagajacy klasyfikacji
start learning
menial
na niepełny etat
start learning
part-time
stały
start learning
permanent
przynoszący wysokie dochody
start learning
profitable
monotoniczny
start learning
monotonic
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
tymczasowy
start learning
temporary
charytatywny, w wolontariacie
start learning
voluntary
dobrze platny
start learning
well-paid
umyslowy, urzędniczy
start learning
white-collar
rekrutujący pracowników
start learning
recruiter
personel
start learning
staff
podwładny
start learning
subordinate
zwierzchnik, przełożony
start learning
superior
osoba w trakcie szkolenia
start learning
trainee
pracocholik
start learning
workaholic
zalegla wyplata
start learning
back pay
zasilek na dziecko
start learning
child benefit
prowizja
start learning
commission
zarabiac
start learning
earn
odsetki
start learning
interest
na zasilku
start learning
on the dole
płaca
start learning
pay
wakat
start learning
vacancy
osiągniecie
start learning
achievement
posługiwać się biegle (językiem angielskim
start learning
be fluent in
zaangażowany, oddany
start learning
committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
wydajny
start learning
efficient
hydraulik
start learning
plumber
programista
start learning
software developer
makrel giełdowy
start learning
stockbroker
tlumacz pisemny
start learning
translator
przejść na emeryturę
start learning
retire
tania siła robocza
start learning
cheap labor
wyzyskiwać
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
unemployed
koszty pracy
start learning
labour costs
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
strike
zatrudniać
start learning
employ
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
miejsce pracy
start learning
workplace
współpracownik
start learning
co-worker
kolega z pracy
start learning
colleague
dyrektor finansowy
start learning
finance director
stażysta
start learning
intern
bezpośredni przełożony
start learning
line manager
dyrektor zarządzający
start learning
managing director
asystent / asystentka biura
start learning
Personal assistant
zakończyć dzień
start learning
call it a day
wspinać sie po szczeblach kariery
start learning
climb the career ladder
biurokracja
start learning
red tape
podejmować szybkie decyzje (idiom)
start learning
thing on your feet
napiwek
start learning
tip
stawka godzinowa
start learning
wage

You must sign in to write a comment