HOW TO TALK ABOUT YOUR STUDIES

 0    108 flashcards    pantinciaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to graduate from
start learning
ukończyć(np. studia)
a seminar
start learning
seminarium
a certificate of completion
start learning
absolutorium
an index book
start learning
indeks
classes
start learning
ćwiczenia
a campus
start learning
miasteczko studenckie
scholarship/academic scholarship
start learning
stypendium naukowe
a defence of master’s/doctoral thesis
start learning
obrona pracy magisterskiej/doktorskiej
to get a credit
start learning
uzyskać zaliczenie
to attend lectures
start learning
chodzić na wykłady
to obtain/get a degree in the field of
start learning
uzyskać stopień w dziedzinie
a master’s thesis/dissertation
start learning
praca magisterska
a scientific circle
start learning
koło naukowe
a syllabus
start learning
program studiów
lab classes
start learning
laboratoria
dean’s office
start learning
dziekanat
an exam session
start learning
sesja egzaminacyjna
an examining board
start learning
komisja egzaminacyjna
standards of teaching
start learning
poziom nauczania
a resist/retake/reapt/make-up exam
start learning
egzamin poprawkowy
a maintenance grant
start learning
stypendium socjalne
to do a project on
start learning
robić project
an academic year
start learning
rok akademicki
to do student practice/internship
start learning
odbywać praktyki
a rector
start learning
rektor
a dean
start learning
dziekan
Prof.(professor)
start learning
professor
PhD(Doctor of Philosophy)
start learning
doctor
TA
start learning
asystent
MSc(Master of Science)
start learning
magister inżynier
BSc(Bachelor of Science)
start learning
inżynier
MA(Master of Arts)
start learning
magister(nauk humanistycznych)
BA(Bachelor of Arts)
start learning
licencjat(stopień po ukończeniu 3-letnich studiów humanistycznych)
a research worker
start learning
pracownik naukowy
a PhD student/doctoral student
start learning
doktorant
a lecturer
start learning
wykładowca
an examiner of thesis
start learning
recenzent (pracy magisterskiej)
a trainee
start learning
praktykant
a graduate of
start learning
absolwent
BSc studies(undergraduate studies)
start learning
studia inżynierskie
MSc studies
start learning
studia magisterskie(techniczne)
PhD studies
start learning
studia doktoranckie
postgraduate studies
start learning
studia podypolomowe
full-time studies / university courses
start learning
studia dzienne
extramural studies / courses
start learning
studia zaoczne
expertise
start learning
wiedza specjalistyczna
extensive knowledge
start learning
rozległa wiedza
the exact sciences
start learning
nauki ścisłe
educational background
start learning
wykształcenie
know-how
start learning
znajomość tematyki
skills
start learning
umiejętności
to specialize in/to major in
start learning
specjalizować się w
in the field of
start learning
w dziedzinie
the humanities
start learning
nauki humanistyczne
a specialization
start learning
specjalizacja, kierunek studiów
a department/a chair
start learning
wydział/katedra
a faculty
start learning
wydział, fakultet
tenured professor
start learning
prof. z tytułem naukowym
senior lecturer
start learning
starszy wykładowca
associate professor
start learning
docent i doktor habilitowany
assistant professor
start learning
adiunkt
Institute
start learning
katedra
chancellor
start learning
kanclerz
bursar
start learning
kwestor
major/field of study
start learning
kierunek studiów
administrative personnel
start learning
pracownicy administracyjni
technical and engineering personnel
start learning
pracownicy inżynieryjno-techniczni
library personnel / librarian
start learning
pracownicy biblioteki
a member of... personnel
start learning
pracownik zespołu...
an employee of ... office
start learning
pracownik biura
the head of the office...
start learning
kierownik biura
main campus
start learning
teren główny
university canteen
start learning
stołówka
students’Hall of Residence/dormitory
start learning
akademik
evening courses/studies
start learning
studia wieczorowe
apprenticeship
start learning
praktyka zawodowa
continuous assessment
start learning
ocenianie poszczególnych projektów w ciągu semestru
seminar
start learning
zajęcia z małą grupą studentów traktujące jakiś szczególny temat, zajęcia specjalizacyjne
lecture theatre
start learning
sala wykładowa
great hall
start learning
duża aula
tutorial
start learning
korepetycje, konsultacje indywidualne lub w małej grupie
tutor
start learning
korepetytor, opiekun naukowy
semester
start learning
semestr
freshman
start learning
student 1 roku
sophomore
start learning
student 2 roku
junior student
start learning
student 3 roku
senior student
start learning
student 4 roku
graduate student
start learning
student z ukończonym licencjatem studiujący na studiach II stopnia
dissertation topic
start learning
temat pracy dyplomowej
Faculty of Administration and Social Science
start learning
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Faculty of Architecture
start learning
Wydział Architektury
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
start learning
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Faculty of Chemical and Process Engineering
start learning
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Faculty of Civil Engineering
start learning
Wydział Inżynierii Lądowej
Faculty of Electrical Engineering
start learning
Wydział Elektryczny
Faculty of Electronics and Information Technology
start learning
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Faculty of Environmental Engineering
start learning
Wydział Ochrony Środowiska
Faculty of Geodesy and Cartography
start learning
Wydział Geodezji i Kartografii
Faculty of Mathematics and Information Science
start learning
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Faculty of Management
start learning
Wydział Zarządzania
Faculty of Materials Science and Engineering
start learning
Wydział Inżynierii Materiałowej
Faculty of Mechatronics
start learning
Wydział Mechatroniki
Faculty of Power and Aeronautical Engineering
start learning
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Faculty of Production Engineering
start learning
Wydział Inżynierii Produkcji
Faculty of Physics
start learning
Wydział Fizyki
Faculty of Transport
start learning
Wydział Transportu
thesis/dissertation supervisor
start learning
promotor pracy dyplomowej
research/to research
start learning
badania / prowadzić badania naukowe

You must sign in to write a comment