Hoge - Tough master - 5

 0    79 flashcards    barteksiczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
twardy, trudny, wytrzymały
start learning
tough
mówi się trudno!, trudno!
start learning
that's tough!, tough!
lingwista, językoznawca
start learning
linguist,
Nie bądź dla niej taki twardy
start learning
Don't be so tough with her
Weź płaszcz - dzisiaj jest dosyć zimno
start learning
Take your coat - it's pretty cold today
Mamy sytuację pod kontrolą
start learning
We have the situation under control
On jest przezabawnym facetem
start learning
He's a super-funny guy
specjalne traktowanie
start learning
Special treatment
nadzwyczajny, fantastyczny, odjechany w kosmos
start learning
fantastic, superduper, super-dooper
wizualny, wzrokowy
start learning
visual,
powiązany, spokrewniony, związany, mający zwiazek
start learning
related
Te dwa problemy są powiązane ze sobą
start learning
The two problems are related
powiązany z czymś, związany z czymś
start learning
related to something
Oni wszyscy zadawali pytania związane z jego chorobą
start learning
They all asked questions related to his illness
reguły gramatyki
start learning
grammar rules
kompleks niższości
start learning
inferiority complex
gorszy produkt
start learning
inferior product
niższej jakości, gorszy, podwładny
start learning
inferior, lower quality
gorszy od czegoś
start learning
inferior to something
podręcznik
start learning
a textbook
On jest odnoszącym sukcesy biznesmenem
start learning
He is a successful businessman
sfrustrowany,
start learning
frustrated,
On zaczyna mnie denerwować
start learning
He's beginning to annoy me
Nie mogę naprawić pralki i jestem coraz bardziej sfrustrowany
start learning
I cannot fix the washing machine and I'm getting more and more frustrated
Ona potrafi być bardzo irytująca
start learning
She can be very annoying
To było denerwujące musieć jeszcze raz wszystko powtarzać
start learning
It was annoying to have to repeat everything once more
To było dziecinne, ale on był zbyt poirytowany, żeby się tym przejmować
start learning
It was childish, but he was too irritated to care
opieka lekarska
start learning
medical care
nie udać się, zawieść
start learning
fail,
modyfikować, usprawniać, zmieniać
start learning
modify,
zmienić, przerobić
start learning
change, alter
zbliżać się, podchodzić (do czegoś), podejście, metoda (sposób robienia czegoś)
start learning
approach, approach (to something),
Spróbujmy innego podejścia, metody
start learning
Let's try a different approach/ method
Jego metody nauczania są efektywne
start learning
His teaching methods are effective
technika, metoda, sposób (robienia czegoś)
start learning
technique,
Ona zachowała się w dziwny sposób
start learning
She behaved in a strange way
w ten sposób
start learning
in this way,
kinestyczny, ruchowy
start learning
kinesthetic
siedzieć
start learning
sit, sat, sat
pobudzać, zwiększać, poprawiać, podnosić, podsadzać
start learning
boost
wznosić, podnosić, podwyższać
start learning
raise
Wznieśmy toast za Mary i Johna
start learning
Let's toast to Mary and John
Nauczyciel zadał pytanie i kilku uczniów podniosło ręce
start learning
The teacher asked a question and several students raised their hands
Nie podnoś głosu!
start learning
Don't raise your voice!
Jak zaczęła się twoja kariera?
start learning
How did your career begin?
O której godzinie zaczyna się spotkanie?
start learning
What time does the meeting begin?
zacząć, zaczynać
start learning
start, begin, began, begun
Od ostatniego występu jej popularność się zwiększyła
start learning
Since the last show her popularity has increased.
powiększenie, wzrost, przyrost; zwiększać, wzrastać
start learning
increase, go up
Ceny domów wzrosły o 30% w zeszłym roku
start learning
House prices increased by 30% last year
Nasza powierzchnia mieszkalna zwiększy się w nowym mieszkaniu
start learning
Our living space will increase in the new flat
popularność rośnie
start learning
popularity is growing
Ten występ przyniósł mu popularność.
start learning
This show brought him popularity
Nie zazdroszczę ci
start learning
I don't envy you
zazdrośnik
start learning
envier
Czy powinienem być zazdrosny o Ciebie?
start learning
Should I be jealous of you?
zyskiwać popularność
start learning
gain in popularity
niepopularny
start learning
unpopular
metoda słuchowa
start learning
auditory method
korzeń, źródło, podstawa, przyczyna
start learning
root,
Korzenie transportują wodę do rośliny
start learning
Roots transport water to a plant.
Przyczyną tego problemu jest kryzys finansowy
start learning
The root/ cause of this problem is the financial crisis
Źródło wszelkiego zła
start learning
The root of all evil
przyczyna, powód, sprawa, spowodować, wywołać
start learning
cause,
On umarł z przyczyn naturalnych
start learning
He died of natural causes
Czy policja zna przyczyny wypadku?
start learning
Do the police know the cause of the accident?
W przypadku deszczu weź taksówkę
start learning
In case of rain, take a taxi
w tej sytuacji
start learning
in this situation, in this case
słuchowy
start learning
auditory
pan, mistrz, opanować
start learning
master
Tom opanował nowe umiejętności
start learning
Tom mastered new skills
odejmować
start learning
subtract
Oni odjęli 30% od pełnej ceny.
start learning
They subtracted 30% from the full price
Odejmij 20 od 55
start learning
Subtract 20 from 55
eliminować,
start learning
eliminate,
wykluczać, nie obejmować
start learning
exclude, not include
Cena nie obejmuje zakwaterowania
start learning
The price doesn't include accommodation/ The price excludes accommodation
mnóstwo
start learning
tons
mnóstwo pieniędzy
start learning
tons of money

You must sign in to write a comment