Historia, powtórzenie do egzaminu gimnazjalisty

 0    166 flashcards    Olena601
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chrzest Polski
start learning
966 r.
Bitwa pod Cedynią
start learning
972 r.
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Olimpii (Grecja)
start learning
776 r.p.n.e.
Wynalezienie pisma
start learning
4000 r.p.n.e.
Powstanie alfabetu fenickiego
start learning
1100 r.p.n.e.
Założenie Rzymu przez Romulusa.
start learning
753 r.p.n.e.
Bitwa pod Maratonem - zwycięstwo Greków.
start learning
490 r.p.n.e.
Bitwa pod Termopilami - zwycięstwo Persów
start learning
480 r.p.n.e.
Bitwa pod Salaminą - zwycięstwo Greków, bitwa morska
start learning
480 r.p.n.e.
Bitwa pod Platejami - Grecy pod wodzą Pauzaniasza odnieśli zwycięstwo
start learning
479 r.p.n.e.
I wojna punicka, spór o Sycylię Kartaginy i Rzymu
start learning
264 - 241 r.p.n.e.
II wojna punicka (Hannibal)
start learning
218 - 201 r.p.n.e.
III wojna punicka, zburzenie Kartaginy
start learning
149 - 146 r.p.n.e.
Zamordowanie Juliusza Cezara
start learning
44 r.p.n.e.
Druga nazwa Grecji w starożytności
start learning
Hellada
Położenie Mezopotamii
start learning
nad Tygrysem i Eufratem
Najstarszy lud zamieszkujący Mezopotamię
start learning
Sumerowie
Zbiór praw powstały w Mezopotamii
start learning
Kodeks Hammurabiego
Budowle z cegły w Mezopotamii: pałace i świątynie
start learning
Zikkuraty
Położenie starożytnego Egiptu
start learning
Północno - wschodnia Afryka nad Nilem i Morzem Śródziemnym
Położenie Indii
start learning
Półwysep Indyjski
Położenie Chin
start learning
Wschodnia Azja
Inna nazwa starożytnego Izraela
start learning
Palestyna
Monoteizm
start learning
Jedyny Bóg Jahwe
Symbol Islamu
start learning
Półksiężyc
Symbol judiazmu
start learning
Menora, gwiazda Dawida
Położenie Fenicji
start learning
Wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego
Położenie starożytnej Grecji
start learning
Półwysep Bałkański nad Morzem Śródziemnym
Najstarsze cywilizacje greckie
start learning
Minojska i mykeńska
Położenie Sparty
start learning
Półwysep Peloponeski w Lakonii
Styl dorycki
start learning
Czworokątna płyta
Styl joński
start learning
Rogi baranie
Styl koryncki
start learning
Liście akantu
Świątynia w Grecji
start learning
Partenon
Wyrzeźbił "Dyskobol"
start learning
Myron
Wyrzeźbił "Atenę", "Zeusa"
start learning
Fidiasz
Autor "Iliady i Odysei"
start learning
Homer
Dzięki temu władcy, Macedonia pokonała Grecję w bitwie pod Cheroneą w 338 r.p.n.e.
start learning
Aleksander Wielki (Macedoński)
Położenie starożytnego Rzymu
start learning
Półwysep Apeniński
Powstanie Spartakusa w Rzymie.
start learning
73 r.p.n.e.
Krewny Juliusza Cezara
start learning
Oktawian August
Rok, w którym Cesarstwo Rzymskie rozpadło się na Cesarstwo Zachodniorzymskie i Cesarstwo Bizantyjskie
start learning
395 r.
Amfiteatr w Rzymie
start learning
Koloseum
Świątynia w Rzymie
start learning
Panteon
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
start learning
476 r.
Justynian I Wielki spisał...
start learning
Kodeks Justyniania
Cesarstwo Wschodnie
start learning
Bizancjum
Schizma wschodnia - podział kościoła na katolicki i prawosławny
start learning
1054 r.
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622 r.
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
start learning
800 r.
Traktat w Verdun, podział państwa Karola Wielkiego
start learning
843 r.
Zjazd w Gnieźnie
start learning
1000 r.
Normanowie
start learning
Wikingowie
Dagome Iudex - oddanie państwa pod opekę papieża
start learning
992 r.
Misja Św. Wojciecha
start learning
997 r.
Pokój w Budziszynie; Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce
start learning
1018 r.
Koronacja Bolesława Chrobrego
start learning
1025 r.
Panował w latach 1034 - 1058; przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa
start learning
Kazimierz Odnowiciel
Koronacja Bolesława Śmiałego (Szczodrego)
start learning
1076 r.
Rok, w którym Bolesław Krzywousty podpisuje testament o następstwie tronu; Rozbicie dzielnicowe
start learning
1138 r.
Zjazd w Łęczycy za czasów Kazmierza Sprawiedliwego
start learning
1180 r.
Sprowadzenie przez Konrada Mazowieckiego Krzyżaków do Polski
start learning
1226 r.
Czyngis-chan
start learning
Temudżyn
Założenie nowych osad
start learning
Lokacja
Koronacja Władysława Łokietka; koniec rozbicia dzielnicowego
start learning
1320 r.
Bitwa na Psim Polu
start learning
1109 r.
Synod w Clermont (Urban II ogłasza hasło wojny świętej)
start learning
1095 r.
Bitwa nad rzeką Kalką (Rosja z Mongołami)
start learning
1223 r.
Okres panowania Kazimierza Wielkiego
start learning
1333 - 1370 r.
Unia polsko-litewska w Krewie (unia personalna)
start learning
1385 r.
Przywilej koszycki
start learning
1374 r.
Ulrich von Jungingen, poległ w bitwie pod Grunwaldem
start learning
Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego
Data rozpoczynająca panowanie dynastii Jagiellonów; ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą Andegaweńską
start learning
1386 r.
Akademia Krakowska
start learning
1364 r.
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410 r.
Pokój wieczysty w Kaliszu
start learning
1343 r.
Układ w Horodle
start learning
1413 r.
I pokój toruński; Żmudź przy Litwie, ziemia dobrzyńska w Polsce
start learning
1411 r.
II pokój toruński, odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę
start learning
1466 r.
Sobór w Konstancji; Polskę reprezentowali Mikołaj Trąba, Paweł Włodkowic i Zawisza Czarny
start learning
1414 r.
Śmierć Jagiełły
start learning
1434 r.
Upadek Konstantynopola
start learning
1453 r.
Bitwa pod Chojnicami - przegrana Polaków z zakonem krzyżackim (pospolite ruszeni
start learning
1454 r.
Konstytucja Nihil Novi („nic nowego” – Początek demokracji szlacheckiej.)
start learning
1505 r.
Wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji.
start learning
1517 r.
Pokój w Augsburgu, kończący wojny religijne w państwach niemieckich - czyj kraj,
start learning
1555 r.
Hołd Pruski; Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
start learning
1525 r.
Śmierć Zygmunta Augusta – Koniec Jagiellonów w Polsce
start learning
1572 r.
I król elekcyjny; Henryk Walezy
start learning
1573 r.
Unia lubelska; powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
start learning
1569 r.
Koronacja Stefana Batorego w Krakowie
start learning
1576 r.
Dopłynął do Przylądka Burz (Dobrej Nadziei)
start learning
Bartłomiej Diaz
Opłynął Afrykę i dotarł do Indii (Kalikatu)
start learning
Vasco da Gama
Umowne rozpoczęcie nowożytności; odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
start learning
1492 r.
Opisał wybrzeże Ameryk; od jego imienia nazwano nowe kontynenty Ameryką
start learning
Amerigo Vespucci
Zorganizował podróż dookoła świata
start learning
Ferdynand Magellan
Autor fresków w Kaplicy Sykstyńskiej i rzeźby Dawida, Mojżesza i Piety
start learning
Michał Anioł
Autor Mona Lisy, Ostatniej Wieczerzy, Damy z łasiczką, Człowieka witruwiańskiego
start learning
Leonardo da Vinci
Obraz namalowany przez Rafaela Santi
start learning
Szkoła Ateńska
Hamlet, Romeo i Julia
start learning
William Szekspir
Żywot człowieka poczciwego
start learning
Mikołaj Rej
O obrotach sfer niebieskich, teoria heliocentryczna
start learning
Mikołaj Kopernik
Zapoczątkował kalwinizm
start learning
Jan Kalwin
Anglikanizm
start learning
Henryk VIII
Elekcja vivente rege
start learning
1529 r.
Żona Zygmunta Starego (1506-1548)
start learning
Bona Sforza
Bitwa pod Płowcami - zwycięska dla Łokietka
start learning
1331 r.
Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618 - 1648 r.
Pokój w Altmarku ze Szwecją
start learning
1629 r.
1591 - 1596 r.
start learning
Powstanie kozackie
Pokój w Chocimiu
start learning
1621 r.
Powstanie Chmielnickiego
start learning
1648 r.
Potop szwedzki
start learning
1655 - 1660 r.
Pokój w Oliwie
start learning
1660 r.
Zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza pod Kircholmem
start learning
1605 r.
Zwycięstwo hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem
start learning
1610 r.
W 1674 r. zostaje królem Polski
start learning
Jan III Sobieski
Autor "O duchu praw"
start learning
Karol Monteskiusz
Styl w którym zbudowano pałac saski w Warszawie
start learning
Rokoko
Władca Rosji w XVII w.
start learning
Piotr Wielki
W czasie jego panowania powstała Szkoła Rycerska, KEN (Komisja Edukacji Narodowej), teatr publiczny, obiady czwartkowe; ostatni władca
start learning
Stanisław August Poniatowski
Pierwszy prezydent USA
start learning
Jerzy Waszyngton
Poparcie dla partii (procentowo)
start learning
5%
Poparcie dla koalicji (procentowo)
start learning
8%
Konfederacja barska
start learning
1768 - 1772 r.
I rozbiór Polski (Rosja, Austria, Prusy)
start learning
1772 r.
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołątaj
start learning
Twórcy Konstytucji 3 maja
Uchwalenie Konstytucji 3 maja
start learning
1791 r.
Konferencja targowicka
start learning
1792 r.
II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)
start learning
1793 r.
Powstanie Kościuszkowskie (m.in. bitwa pod Racławicami)
start learning
1794 r.
III rozbiór Polski (dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy)
start learning
1795 r.
Bitwa pod Austerlitz
start learning
1805 r.
1805 r.; klęski morskie
start learning
Bitwa morska pod Trafalgarem
Prawa cywilne wprowadzone we Francji w 1804 roku przez Napoleona Bonaparte
start learning
Kodeks Napoleona
Pokój w Tylży; Księstwo warszawskie
start learning
1807 r.
Abdykacja Napoleona na wyspę Elbę
start learning
1814 r.
1814 - 1815 r.
start learning
Kongres wiedeński
Miejsce, w którym drugi raz zesłano Napoleona Bonapartego
start learning
Wyspa św. Heleny
Pieśń legionowa napisana przez Józefa Wybickiego
start learning
Mazurek Dąbrowskiego
Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797 r.
Powstanie Listopadowe
start learning
29/30 listopada 1830 r.
Powstanie krakowskie; rabacja galicyjska
start learning
1846 r.
Wiosna Ludów
start learning
1848 r.
Rok zakończenia istnienia Księstwa Warszawskiego
start learning
1815 r.
Śmierć Napoleona Bonaparte
start learning
1821 r.
Powstanie styczniowe
start learning
1863 r.
Rzym zostaje stolicą zjednoczonych Włoch
start learning
1871 r.
Dwa pierwiastki promieniotwórcze które zostały wynalezone przez małżeństwo Skłodowskich
start learning
Polon i rad
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna
start learning
PPSD
Czas trwania I wojny światowej
start learning
1914 - 1918 r.
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
start learning
11 listopada 1918 r.
Rok wstąpienia Polski do NATO
start learning
1999 r.
Rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
start learning
2004 r.
Najbardziej na zachód wysuniętą częścią Europy jest Półwysep Iberyjski. W VIII wieku Półwysep Iberyjski opanowali Arabowie. W wyniku prowadzonych z nimi długoletnich wojen ukształtowały się w tej części świata dwa nowe państwa:
start learning
Portugalia, Hiszpania
Środki umożliwiające dalekie podróże
start learning
kompas, astrolabium, mapy
Jaki styl panował w 1050 - 1250r.?
start learning
Romański
Jaki styl panował w 1250 - 1500 r.?
start learning
Gotycki
Jaki styl panował w 1500 - 1650r.?
start learning
Renesans
Jaki styl panował w 1650 - 1770r.?
start learning
Barok, rokoko
Miasta zakładane zgodnie z kodeksem miały prostokątny rynek; prawo...
start learning
Prawo magdeburskie
Lokacje miast portowych; prawo...
start learning
Prawo lubeckie
Najbogatsza warstwa mieszkańców miasta
start learning
Patrycjat
Bitwa pod Warną
start learning
1444 r.
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
start learning
1454 - 1466 r.
Polski mąż stanu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego; Założyciel politycznego obozu konserwatywno-liberalnego Hotel Lambert
start learning
Adam Jerzy Czartoryski

You must sign in to write a comment