Historia I WŚ i 20 lecia międzywojennego

 0    147 flashcards    dominikabar99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kiedy i kto zawarł trójprzymierze
start learning
W 1879 Niemcy i Austro-Węgry
Kiedy powstało trójprzymierze i kto dołączył?
start learning
w 1882 doszły Włochy
Kiedy i kto zawarł dwuporozumienie
start learning
1892 Francja i Rosja
kiedy i kto zawarł entente cordiale?
start learning
1904 Francja i Wlk. Brytania
Kiedy i kto dopełnił trójporozumienie?
start learning
w 1907 Wlk. Brytania i Rosja
kto i kiedy dokonał aneksji Bośni i Hercegowiny
start learning
w 1908 Austro-Węgry
w którym roku i dlaczego powstała Liga Bałkańska
start learning
1912 z inspiracji Rosji i przegranej Turcji w wojnie z Włochami
kto wchodził w skład Ligi Bałkańskiej
start learning
Serbia, Czarnogóra, Bułgaria i Grecja
kiedy wybuchła I wojna bałkańska i jak się skończyła
start learning
w 1912 i skończyła się klęską Turcji oraz traktatem pokojowym w Londynie
kiedy wybuchła i czym była spowodowana II wojna bałkańska
start learning
trwają od czerwca do sierpnia 1913 przez Bułgarię, kt zaatakowała Serbię i Czarnogórę (włączyła się też Rumunia i Turcja)
kiedy i dlaczego powstała Albania
start learning
1812 przez dyplomacje Austro-Węgier by Serbie nie uzyskała dostępu do Morza Śródziemnego
Wymień 4 przyczyny I WŚ
start learning
rywalizacja trójprzymierza i ententy, wyścig kolonialny, dążenia Francji i zamach w Sarejowo
Podaj dokładną datę wybuchu I WŚ
start learning
28 lipca 1914
Kiedy Gawriło Princip dokonał zamachu i dlaczego
start learning
28 czerwca 1914 z organizacji Czarna Ręka
Kto w wyniku zamachu w Sarejowo zmarł
start learning
autriacki arcyksiążę Franciszek Ferdynand i jego małżonka
Podaj dokładną datę bitwy nad Marną i powiedz jakie były strony konfliktu
start learning
5-9 września 1914 siły francusko-brytyjskie przeciw niemieckim
Kto wygrał nad Marną w 1914?
start learning
siły francusko- brytyjskie
Co to były walki pozycyjne?
start learning
to forma walki, gdzie ma się na celu wykrwawienie wroga i wyczerpanie jego zasobów. Takie walki utrzymują swoje fortyfikacje, a między nimi jest tzw. ziemia niczyja
Kiedy Włosi doszli do ententy?
start learning
w 1815
Kiedy Niemcy zatopili paseżerski statek, Lusitania"?
start learning
w 1815
podaj dokładną datę bitwy pod Verdun
start learning
21 luty- 16 grudnia 1916
Kiedy odbyła się największa bitwa morska I Wś, jak się nazywała i kto wygrał
start learning
w 1916 zwana jutlandzką, nierozstrzygnięta, ale straty niemieckie były większe
dokładnie kiedy i jaka była największa lądowo bitwa, gdzie po raz 1 wykorzystano czołgi?
start learning
24 czerwiec- 18 listopada nad Sommą
kiedy ogłoszono nieskończoną wojnę podwodną przez Niemcy?
start learning
1917
kiedy i dlaczego Stany Zjedn. przystąpiły do I WŚ
start learning
w 1917 gdy ujawniono depesze Zimmermanna w kt wysunięto propozycje przystąpienia Meksyku do wojny przeciwko USA
pierwsza i druga wojny pod Ypres i z czego zasłynęła
start learning
w 1915 i 1917 użcyie gazów bojowych
kto i kiedy zaproponował 14 punktów Wilsona
start learning
1918 prezydent USA Thomas Woodrow Wilson
czego dotyczyły 14 punktów Wilsona i który traktował o Polsce
start learning
powojennego ładu oraz niepodległości Polski
druga bitwa nad Marną i Sommą i jaki był wynik ofensywy
start learning
w 1918 klęska atakujących Niemiec z powodu większej liczby amerykańskich żołnierzy po stronie ententy
Kiedy i co to było ofensywa 100 dni
start learning
w 1918 ofensywa aliantów w celu odepchnięcia oporu armii niemieckiej
Podaj dokładną datę wybuchu buntu marynarzy w Kilonii
start learning
3 listopad 1918
Dlaczego wbuchł bunt marynarzy i omów jego następstwa
start learning
Ku niepowodzeniom Rzeszy na froncie pogłębiły się niepokoje w kraju (stąd bunt) i potem rozszerzyła się rewolucja
Podaj dokładną datę powstania republiki niemieckiej i powiedz kto stanął na czele rządu
start learning
9 listopad 1918 z Friedrichem Ebertem na czele
Kto był głównodowodzącym połączonych sił sojuszniczych ententy?
start learning
Francuz Ferdynand Foch
kto był dowódcą sił brytysjkich?
start learning
Douglas Haig
kto był dowódcą niemieckiego sztabu generelnego?
start learning
Helmuth von Moltke
co to było Blitzkreig?
start learning
koncpecja wojny błyskawicznej, gdzie uderza się wroga szybko i z zaskoczenia
Jak się nazywał twórca Blitzkreigu?
start learning
Alfred von Schlieffen
w którym roku była bitwa o Gallipolli i omów ją
start learning
w 1915 alianci chcieli przeprowadzić desant na półwysep, ale siły tureckie pokonały entente
Kiedy była bitwa pod Tannenbergiem i jakie były strony konfliktu
start learning
w 1914 zwycięstwo Niemiec nad Rosją
data klęski Włochów pod Caporetto
start learning
1917
dokładna data pokoju brzeskiego i co oznaczał
start learning
3 marca 1918 i kończył udział Rosji w I WŚ z powodu wewnętrznych rewolucji
Co to wojna totalna
start learning
czyli wojna dotycząca wszystkich sfer życia politycznego i społoecznego
Skutki I WŚ w sferze demograficznej
start learning
śmierć 8,5 mln ludzi ok,. 21 mln rannych i 50mln straconych przez pandemie hiszpankę
Skutki I WŚ w sferze gospodarki
start learning
bezrobocie, zubożenie ludności, kryzys gosp. w wielu krajach i ogromne zniszczenia
Skutki I WŚ w sferze politycznej
start learning
Republika Weimarska, rozpad Austro-Węgier, upadek dynastii, powstanie nowych państw, Liga Narodów, zmiany ustrojowe
Skutki I WŚ w sferze społecznej
start learning
wzrost pozycji kobiet które zyskały prawa wyborczei m. in kryzys wartości
Skutki I WŚ w sferze militarnej
start learning
nowe techniki walki, rozwój broni np. gazy bojowe, czołgi, łodzie podwodne
Dokładna data wybuchu rewolucji lutowej
start learning
23 luty (8 marca) 1917
nazwa organizacji robotników podczas rewolucji lutowej
start learning
Piotrogradzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
nazwa organizacji Dumy podczas rewolucji lutowej
start learning
Komitet Wykonawczy
dokładna data abdykacji cara Mikołaja II
start learning
2 (15) marca 1917
Komu car Mikołaj II przekzał władzę po abdykacji
start learning
Rządowi Tymczasowemu z Gieorgijem Lwowem na czele
Jaki był program rządu podczas rewolucji lutowej?
start learning
wprowadzenie republiki demokratycznej, przeprowadzenie wyborów powszechnych, znisienie przywilejów stanowych, zapowiedź reform społecznych i politycznych, gospodarka rynkowa i obietnice autonomii i poszanowanie prawa mniejszości
Kim był Aleksander Kiereński?
start learning
premier Rosji z okresu rewolucji lutowej
kiedy odbył się pucz Korniłowa i na czym polegał?
start learning
w 1917 była to nieudana póba odsunięcia od władzy Rządu Tymczasowego
z jakiej okazji przyjechał Włodzimierz Lenin do Rosji w czasach rewolucji?
start learning
z powodu umożliwionego wyjazdu dzięki Niemcom którzy chcieli jego osobą zdestabilizować syt. w Rosji
co to były tezy kwietniowe, kiedy były wygłoszone i przez kogo
start learning
Były to postulaty wygłoszone w kwietniu 1917 przez Lenina, nawoływał do rewolucji i postulował nacjonalizacje ziemi, oddanie jej chłopom, zniesienie policji i wojska, zrównanie pensji robotników i urzędników
Jakie brzmiały słynne słowa Lenina. który nawoływał do rewolucji i przejęcia władzy prez robotników?
start learning
Cała władza w ręce rad
Dlaczego Lenin zbiegł do Finlandii i komu powierzył kierowanie partią bolszewicką?
start learning
Bo wydała się jego współpraca z Niemcami, partią wtedy kierował Lew Trocki
Podaj dokładną datę wybuchu rewolucji październikowej?
start learning
z 24 na 25 października 1917
Omów następstwa wybuchu rewolucji październikowej
start learning
zajęcie Pałacu Zimowego, Rada Komisarzy Ludowych, Dekrety o pokoju i ziemi, Deklaracja Praw Narodów Rosji, pokój brzeski
kto kierował Radą Komisarzy Ludowych?
start learning
Włodzimierz Lenin
o czym traktował dekret pokoju
start learning
obietnica wycofania się z wojny
o czym traktował dekret ziemi
start learning
O nacjonalizacji majątków rolnych
Co to była Deklaracja praw narodów Rosji
start learning
gwarancja pełni praw mniejszości, ale jej zapisy nie weszły w życie
kto by przywódcą stronnictwa proaustriackiego?
start learning
Józef Piłsudzki
omów program stonnictwa proaustrieckiego?
start learning
koncepcja trialistyczna, wspolpraca z panstwami centralnymi zwlaszcza z Austro-Węgrami, najw. wrog to Rosja, ZWC
kiedy i kto utworzył ZWC?
start learning
w 1908 Józef Piłsudski
co to bylo ZWC?
start learning
związek paramilitrarny czyli Ziwązek walki czynnej przygotowujący do walki zbrojnej
Kto był przywódcą stronnictwa prorosyjskiego?
start learning
Roman Dmowski
Omów program stronnictwa prorosyjskiego
start learning
najw. wróg Nimecy, zjednoczenie ziem polskich pod berłem cara, uzyskanie autonomii podobnej do tej w FInlandii
Jaka organizacja militarna była utożsamiana z ruchem PPS?
start learning
Związek Strzelecki
Jaka organizacja militarna była utożsamiana z ruchem ludowym?
start learning
Drużyny Bartoszowe
Jaka organizacja militarna była utożsamiana z ruchem narodowym?
start learning
Polskie Drużyny Strzeleckie lub Polskie Stowarzyszenie Gimnastyczne, Sokół'
Podaj 2 organziacje polityczne, które miały być fundamentem przyszłych władz polskich
start learning
Komisja Tymczasowych Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i Centralny Komitet Narodowy
Jaka organizacja powstała z inicjatywy Piłsudskiego w 1914 do walki z zaborem rosyjskim?
start learning
Polska Organizacja Wojskowa
Jak się nazywała reprezentacja poltyczna stronnictw o orientacji prorosyjskiej?
start learning
Komitet Narodowy Polski (KNP)
Podaj dokładną datę ogłoszenie Aktu 5 listopada i omów co to było
start learning
5 listopada 1916 ogłoszono proklamacje dwóch cesarzy w tym akcie, gdzie zapowiedziano Królestwo Polskie sprzymierzonego z państwami centralnymi i własne wojsko
w 1917 co stanowiło namiastkę polskiego rządu?
start learning
Tymczasowa Rada Stanu
Kto objął stanowisko szefa Komisji Wojskowej?
start learning
Józef Piłsudski
Co to był kryzys przysięgowy?
start learning
Polskie Siły Zbrojne ktore były u boku państw centralnych odmówiły złożenie przysięgi wierności cesarzowi, Piłsudskiego zamknięto w Magdeburgu,
Jak się nazywała najwyższa władza w kraju mianowana przez Tymczasową Radę Stanu?
start learning
Rada Regencyjna
na stanął na czele Rady Regencyjnej jako premier?
start learning
Jan Kucharzewski
Po czym Polacy de fakto przestali wspierać państwa centralne?
start learning
Po układzie pokojowym z Ukraińską Republiką Ludową w ktorej skład miał wejść Lwów i Chełmszczyzna
Podaj dokładną datę konferencji pokojowej w Paryżu
start learning
18 stycznia 1919
Kiedy ustalono traktat wersalski? Podaj dokładną datę
start learning
28 czerwca 1919 w Wersalu
Co miała na celu konferencja pokojoa w Paryzu
start learning
ustalenie ładu Europejskiego i międzynarodwego
kto miał decydujący głos podczas konferencji pokojowej?
start learning
Rada Najwyższa w tym Francja, Japonia, USA, Wlk. Brytania, Włochy
Kto odegral najwzniejsza role na konferencji pokojowej?
start learning
Thomas Woodrow Wilson i David Lloyd George i Georges Clemenceau
Omów straty terytorialne dla Niemiec po Wersalu
start learning
Alzacja Lotaryngia, Zag. Saary północna częśc Szlezwiku, okręg hulczynski Kłajpeda Gorny Slask Warmia i Mazury
Omów konskekwencje Wersalu dla Niemiec
start learning
straty erytorialne reperacje wojenną w 132mld marek mieli uznac niepodleglosc Austrii Czechosłwacji i Polski ograniczono sily zbrojne
kto wchodzil w sklad Rady Regencyjnej w 1917?
start learning
ks. Zdzisław Lubomirski arcybiskup Aleksander Krakowski i Józef Ostrowski
jaka polska instytucja polit dzialala na rzecz samodzielnego odzyskania niepodleglosci?
start learning
CKN czyli Centralny Komitet Narodowy
Kto stał na czele CKN?
start learning
Piłsudski
Co to był mała traktat wersalski
start learning
traktat dotyczący ochrony praw mniejszości narodowych (podpisała go m. in Polska)
Podaj dokładną datę uznania prawa Polaków do kraju przez Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
start learning
27 marca 1917
Gdzie i kiedy podpisano pokoj z Austrią?
start learning
Saint-Germain 1919
Postanowienia Saint-Germain
start learning
likwidacja Austro-Węgier zakaz łączenia sie z Niemcami ograniczenie sil zbrojnych zmiany terytorialne
Data i mijesce podpisanie pokoju z Bułgarią
start learning
1919 Neully-sur-Seine
Postanowienie Neully-sur-Seine
start learning
reperacje wojenne, zmiany terytorialne i ograniczenie sil zbrojnych
Gdzie i kiedy podpisano pokoj z Węgrami
start learning
1920 Trianon
Postanowienia Trianon
start learning
ograniczenie sil zbrojnych, re[racje wojenne i zmiany terytorialne
Gdzie i kiedy podpisano pokoj z Turcją
start learning
1920 Sevres
Postanowienia Sevres
start learning
likwidacja imperium osmańskiego, demilitaryzacja cieśnin czarnomorskich, powstanie Kurdystanu, przejecie europejskich posiadlosci przez Grecje, Anatolia do Armeni, ograniczenie sil zbrojnych
co to byl traktat w Lozannie i kiedy byl?
start learning
w 1923 konczyl on konczyl wojne z Grekami Francuzami i Ormianami
kim byl Mustafa Kemal
start learning
objął rządy w wyniku przewrotu w Turcji
co to była Liga Narodów
start learning
międzynarodowo organizacja która miała na celu zapewnienie pokoju i rozwiązywanie konfliktów, stworzyć system bezpieczeństwa rozwój współpracy międzynarodowej podejmowanie działań humanitarnych wobec np. klęsk głodu
co to jest konkordat i kiedy był zawart między Włochami, a Stolicą Apostolską?
start learning
to umowa między państwem, a Stolicą Apostolska 1929
Kiedy Mussoliniutowrzył Włoskie Ziwązki Kombatanckie?
start learning
1919
Kiedy i w co ewoluowały Włoskie Związki Kombatanckie?
start learning
w 1921 w Narodową Partię Faszystowską
Jak się nazywała faszystowska organizacja paramilitarna?
start learning
Czarne koszule
kiedy odbył się marsz na Rzym i co sie stało w jego wyniku?
start learning
w 1921 król Wiktor Emanuel III przekazał funkcje premiera Mussoliniemu
w którym roku wygrała partia Benita Mussoliniego i jaką formę państwa przyjeto?
start learning
w 1921 panstwo totalitarne
Co to były ustawy wyjątkowe i podaj datę kiedy je ustalono?
start learning
w 1926 uchwalono ustawy wyjątkowe dotyczace terroru, centralizacji władzy, likwidacje opozycji i cenzury
jaka organizacja polit chciala wprowadzic komunizm w 1918?
start learning
Związek Spartakusa z Różą Luksemburg na czele i Karlem Liebknechtem
Kto został prezydentem Republiki Weimarskiej
start learning
Friedrich Ebert
kto stal na czele puczu monachijskiego i kiedy on sie odbyl
start learning
Adolf Hitler i Erich Ludendorff w 1923
Jaki byl osrodek polskiej władzy w zaborze pruskim?
start learning
Naczelna Rada Ludowo (NRL)
Dzięki czemu powstała Rada Regencyjna?
start learning
na mocy patentu z 12 wrzesnia 1917
Jakie były osrdoki wladzy w zaborze rosyjskim 1918-19?
start learning
Rada Regencyjna, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (rząd lubelski) Rady Delegatów Robotniczych
Kto stanął na czele Tymczasowego RZądu Ludowego Republiki Polskiej?
start learning
Ignacy Daszyński (potem złożył rezygnacje w 1918 na ręcę Piłsudskiego)
Jaki był ośrodek władzy polskiej na emigracji?
start learning
Komitet Narodowy Polski
Kto stal na czele KNP i gdzie byla jego siedziba?
start learning
Roman Dmowski w Paris
jakie byly osrodki wladzy w zaborze Austriackim?
start learning
Polska Komisja Likwidacyjna PKL i Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego
kto stal na czele PKL?
start learning
Wincenty Witos
Kiedy Polska odzyskala niepodleglosc?
start learning
11 listopada 1918
Od 1918-1919 jaki rząd działał?
start learning
Jędrzeja Moraczewskiego z PPS
kto zostal Tymczasowym Naczelnikiem Państwa?
start learning
Józef Piłsudski
1919 powałono nowy rząd. Kto stanął na jego czele?
start learning
Ignacy Jan Paderewski
ramy czasowe powstania Wielkopolskiego oraz wynik powstania
start learning
od grudnia 1918 do lutego 1919, wygrana Polski
Omów tło wydarzeń z powstania wielkopolskiego
start learning
przyjazd Paderewskiego, napięta syt między Polakami a Niemcami profanacja symboli polskich wybuch powstania Armia Wielkopolska Polacy wyzwalają dużą część pokoj w Trewirze
Kto zainterweniował z strony Francji w celu uspokojenia walk o zachodnią granicę Polski i Niemiec?
start learning
marszałek Ferdynand Foch zagroził Niemcom, iż uzna to zerwanie zawieszenia wojny
W którym roku był rozejm w Trewirze i co wnosił
start learning
w 1919 konczyl walki polsko-niemieckie o Wielkopolskę
Na mocy czego przydzielono Wielkopolske do Polski?
start learning
traktatu Wersalskiego
Co się stało w kwestii Pomorza?
start learning
przydzielono je do Polski, ale zostawili Wolne Miasto Gdańsk pod kontrolą Ligi Narodowej
w jaki sposob mieli przydzielic Gorny Slask?
start learning
droga plebiscytu
podaj dokładną datę I powstania śląskiego
start learning
17-24 sierpnia 1919
podaj dokładną datę II powstania śląskiego
start learning
19-25 sierpnia 1920
podaj dokładną datę III powstania śląskiego
start learning
w nocy z 2 na 3 maja 1921
Kto stał na czele III powstania śląskiego?
start learning
Wojciech Korfanty
podaj dokładną datę podziału Śląska przez Radę Ambasadorów
start learning
20 październik 1921 Polska otrzymała 29% terenu, ale najbardziej uprzemysłowiany
podaj dokładną datę plebiscytu dotyczącego przynależności Śląska który wygrali Niemcy
start learning
20 marca 1921
Gdzie, dokładnie kiedy i kto dokonał podziału Śląska Cieszynkiego
start learning
28 lipca 1920 reprezentacja mocarstw w Spa niekorzystnie dla Polski podzielili teren
kto dowodził Błękitną Armią?
start learning
gen. Haller
Jak wygladala koncepcja federacyjna i kto byl jej autorem
start learning
jej autorem byl Piłsudski i zakładała ona powstanie Polsk w graniach etnicznch u boku państw Litwy Ukrainy, odzielałyby PL od Rosji
Jak wygladala koncepcja inkorporacyjna i kto byl jej autorem
start learning
Roman Dmowski, polegała na włączeniu w Polsce terenow historycznie związanych, obszary z inna narodowoscia ktore nalezy spolonizowac

You must sign in to write a comment