High maths abilities. Bad school lives.

 0    54 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
start learning
outstanding
It was an outstanding achievement.
spełnic obietnicę
start learning
fulfil a promise
odnośny/związany z tematem
start learning
relevant
niezwiązany z tematem
start learning
irrelevant
kolidować z
start learning
interfere with
ingerować/mieszać się/wtrącać się/kolidować
start learning
interfere
pogarszać się/niszczeć
start learning
deteriorate
pogorszenie/podupadanie
start learning
deterioration
poprawa/ulepszenie
start learning
improvement
utrata/ubytek/strata
start learning
loss
zwiększenie/przyrost
start learning
increase
maleć/zmniejszać się
start learning
decrease
mieć na uwadze/pamiętać o
start learning
bear in mind
wśród/pośród
start learning
among
wzdłuż
start learning
alongsite
poza/ponad/dalej
start learning
beyond
dotyczyć
start learning
concern
przypominać sobie
Bring (a fact, event, or situation) back into one's mind; remember.
To było dawno temu, ale jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
start learning
recall
It was a long time ago, but if I recall correctly, Kurt used to have red hair.
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
start learning
achieve
Together we will achieve more.
osiągnięcie
start learning
achievement
z łatwością
start learning
at ease
gardzić
start learning
despise
uznać/przyznać/potwierdzać
start learning
acknowledge
skończyc szesnastkę
start learning
turn sixteen
nieświadomy
4; Not aware of or concerned about what is happening around one.
Stała się zaabsorbowana, nieświadoma upływającego czasu.
start learning
oblivious/unaware/ignorant/unconscious
She became absorbed, oblivious to the passage of time.
oprócz
2 dwuwyrazowe
start learning
aside from/apart from
dzięki czemuś
start learning
owing to sth
na wskroś
start learning
throughout
przed czymś
start learning
prior to sth
w kierunku/wobec
start learning
towards
dalej niż
2
start learning
past/further than
utrzymywać
Dieta to klucz do utrzymania szczupłej sylwetki.
start learning
maintain
Diet is the key to maintaing a slim physique.
udogodnienia
2
Brakuje nawet najbardziej podstawowych udogodnień.
start learning
facilities/amenities
They lack even the most basic amenities.
realizować/rozwijać hobby
3
start learning
follow/pursue/develop hobby
pozaprogramowe
start learning
extracurricular
odziedziczyć
start learning
inherit
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
start learning
effort
I've put a lot of effort into this.
zakładać, że
start learning
assume
ledwie
3
start learning
hardly/barely/merely
cecha charakteru
start learning
trait of character
cecha
2
start learning
characteristic/feature
zatracenie/fatum
start learning
doom
przeciętny
2
start learning
average/mediocre
przeciętność
start learning
mediocrity
pojemność/zdolność/przepustowość
start learning
capacity
być zdolnym do
be able to
start learning
be capable of
znaczące
start learning
significant
gen
start learning
gene
genetyczny
start learning
genetic
wrodzony
start learning
innate
niezmienialny
start learning
unchangeable
połknąć
start learning
swallow
ustalone
frazeologizm
start learning
set in stone
czynnik genetyczny
start learning
genetic factor

You must sign in to write a comment