Guardian 2

 0    42 flashcards    Grendel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cierpieć, znosić, doznawać szkody, ponosić szkodę, ucierpieć
start learning
suffer
przemoc (agresywne zachowanie), gwałtowność
start learning
violence
zgodnie z czymś, według czegoś, kogoś
start learning
according to sth/sb
wyjawić, ujawnić
start learning
reveal
zakres, zasięg, rozmiar
start learning
extent
przeprowadzić coś, zrealizować coś, wykonywać coś
start learning
carry out sth
średniozamożny
start learning
middle-income
okazja, możliwość
start learning
oportunity
znaczący, ważny
start learning
significant
ciąża
start learning
pregnancy
powiązany, mający związek
start learning
related
wskazówka, wytyczna, drogowskaz
start learning
guideline
dojrzewanie, okres dojrzewania płciowego
start learning
adolescence
płeć
start learning
gender
siła uderzenia, zderzenie
start learning
impact
rodzaj
start learning
kind, sort
nadawać, transmitować (program telewizyjny, radiowy), przekazywać
start learning
transmit
niechciany (np. ciąża), zbędny (np. mebel), niepożądany (np. gość)
start learning
unwanted
masa urodzeniowa
start learning
birthweight
odmiana, wariacja (coś zmienionego)
start learning
variation
klasa, gatunek (czegoś), szybkość, tempo (np. wzrostu), prędkość (robienia czegoś)
start learning
rate
cokolwiek, wszystko co (spośród jakichś rzeczy)
start learning
whatever
napaść, atak, natarcie
start learning
assault
gwałt, zgwałcić
start learning
rape
znajomy, znajomość
start learning
acquaintance
gdzie indziej
start learning
elsewhere
mimo że, pomimo że, chociaż
start learning
although
nastawienie, stosunek (do czegoś), postawa, zachowanie
start learning
attitude
pewien, pewny (przekonany o czymś)
start learning
certain
kwestia, sprawa (np. będąca przedmiotem dyskusji)
start learning
issue
uznanie, bycie rozpoznawalnym, rozpoznanie, poznanie
start learning
recognition
szczepionka
start learning
vaccine
pigułka
start learning
pill
domowy, rodzinny, do użytku domowego, wewnętrzny
start learning
domestic
temat, przedmiot, uciskać, poddawać, narażony
start learning
subject
wzmianka, nadmieniać, wspominać, wymieniać
start learning
mention
kadra, pracownicy opieki zdrowotna, opieka medycznej
start learning
healthcare staff
partner, wspólnik, współtowarzysz
start learning
partner
przemoc domowa
start learning
domestic violence, spousal abuse
bogaty, zamożny
start learning
wealthy
dopuszczalność, akceptowalność
start learning
acceptability
w celu...
start learning
order to...

You must sign in to write a comment