Gospel st. John 20

 0    31 flashcards    zbigniewfigaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
The first [day] of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, to the sepulcher, and seeth the stone taken away from the sepulcher.
start learning
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and saith to them, They have taken away the Lord out of the sepulcher, and we know not where they have laid him.
start learning
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.
Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulcher.
start learning
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
So they ran both together: and the other disciple outran Peter, and came first to the sepulcher.
start learning
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
And he stooping down, saw the linen cloths lying; yet he went not in.
start learning
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulcher, and seeth the linen cloths lying;
start learning
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
And the napkin that was about his head, not lying with the linen cloths, but wrapped together in a place by itself.
start learning
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwniętą na jednym miejscu.
Then went in also that other disciple who came first to the sepulcher, and he saw, and believed.
start learning
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.
start learning
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.
Then the disciples went away again to their own home.
start learning
Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie.
But Mary stood without at the sepulcher weeping: and as she wept she stooped down [to look] into the sepulcher,
start learning
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ płakała, nachyliła się do grobu
And seeth two angels in white, sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.
start learning
i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.
And they say to her, Woman, why weepest thou? she saith to them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.
start learning
I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.
And when she had thus said, she turned herself about, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.
start learning
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.
Jesus saith to her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith to him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.
start learning
Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.
Jesus saith to her, Mary. She turned herself, and saith to him, Rabboni, which is to say, Master.
start learning
Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu.
Jesus saith to her, Touch me not: for I have not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say to them, I ascend to my Father and your Father, and [to] my God and your God.
start learning
Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich bracii powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.
Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and [that] he had spoken these things to her.
start learning
Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.
Then the same day at evening, being the first [day] of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and saith to them, Peace [be] to you.
start learning
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!
And when he had so said, he showed to them [his] hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord.
start learning
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
Then said Jesus to them again, Peace [be] to you: as [my] Father hath sent me, even so I send you.
start learning
A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
And when he had said this, he breathed on [them], and saith to them, Receive ye the Holy Spirit.
start learning
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
Whose soever sins ye remit, they are remitted to them; [and] whose soever [sins] ye retain, they are retained.
start learning
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
start learning
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
The other disciples therefore said to him, We have seen the Lord. But he said to them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
start learning
Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: [then] came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace [be] to you.
start learning
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust [it] into my side; and be not faithless, but believing.
start learning
Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.
And Thomas answered and said to him, My Lord and my God.
start learning
Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!
Jesus saith to him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed [are] they that have not seen, and [yet] have believed.
start learning
Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book.
start learning
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów.
But these are written, that ye may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye may have life through his name.
start learning
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

You must sign in to write a comment