glossika od 556 do 566

 0    22 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
where are the children?
start learning
gdzie są dzieci?
I dont know, they were here a few minuts ago.
start learning
Nie wiem, były tu kilka minut temu.
we weren't happy with the hotel.
start learning
nie byliśmy zadowoleni z hotelu.
Our room was very small, and it wasn't cleam.
start learning
Nasz pokój był bardzo mały i nie był zbyt czysty.
Tom wasn't at work last week, because he was sick.
start learning
Tom nie był w pracy w zeszłym tygodniu, ponieważ był chory.
he's better now.
start learning
teraz ma się już lepiej.
yesterday was a holiday, so the banks were closed.
start learning
Wczoraj było święto, więc banki były zamknięte.
they're open the banks today
start learning
dzisiaj banki są otwarte
were Tom and Sara at the party?
start learning
czy Tom i Sara byli na imprezie?
Sara was there, but Tom wasn't.
start learning
Sara była, ale Tom nie.
Where are my keys?
start learning
Gdzie są moje klucze?
I don't know. They were on the table, but they're not there now.
start learning
Nie wiem Były na stole, ale teraz ich tam nie ma.
you weren't at home last night.
start learning
nie było cię w domu wczorajszej nocy.
where, were you?
start learning
gdzie byłeś?
why were you late this morning?
start learning
dlaczego spóźniłeś się dziś rano?
the traffic was bad.
start learning
były duże korki.
was your exam difficult.
start learning
Czy twój egzamin był trudny?
no, it was, easy.
start learning
nie, był łatwy.
where were they last week.
start learning
gdzie oni byli w zeszłym tygodniu.
they were on holiday.
start learning
byli na wakacjach.
How much was your new camera?
start learning
Ile kosztował twój nowy aparat?
It was two hundred euros
start learning
To było dwieście euro

You must sign in to write a comment