gerund infinitive

 0    33 flashcards    morenadok
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I demand to talk to the manager
start learning
Żądam, aby porozmawiać z menadżerem
He recalls her
start learning
Wspomina ją
She claims to be related to George Washington
start learning
Twierdzi się być związane z George Washington
She refused to speak to me
start learning
Odmówiła rozmowy ze mna
The child denied
start learning
Zaprzeczył dziecko
Ed and Mary discussed moving to the city
start learning
Ed omawiali przeprowadzce do miasta
She refused to admit that
start learning
Nie chciała przyznać, że
he consider buying another motorcycle.
start learning
on rozważa zakup innego motocykla.
Margaret just happened to find the lost car keys
start learning
Margaret akurat znalazła zagubione kluczyki
He never admitted having party
start learning
Nigdy nie przyznał się o przyjęciu
Jackie tends to arrive late
start learning
Jackie ma tendencję przyjechać późno
tend to
start learning
mają tendencję do
She imagined lying on a tropical beach
start learning
Wyobrażała sobie, leżąc na tropikalnej plaży
The winners gets to participate in a national competition
start learning
Laureaci przystąpią do udziału w ogólnopolskim konkursie
We don't anticipate having any problem
start learning
Nie przewidujemy żadnego problemu
Debbie failed to notice her credit card
start learning
Debbie nie zauważył jej karty kredytowej
The politician swore to serve the people honestly
start learning
Polityk przysięgał służyć ludziom uczciwie
recollected working with his father
start learning
wspominał pracę z ojcem
deserves to receive the award
start learning
zasługuje, aby odebrać nagrodę
appreciate having the opportunity
start learning
Doceniam o możliwość
She delayed submitting her application
start learning
Ona opóźniła złożenie wniosku
Simona resisted speaking Italian
start learning
Simona przeciwstawia się mówić po włosku
resist
start learning
przeciwstawiać się
Do you care to join us
start learning
Czy obchodzi cię do nas dołączyć
Julius vowed to return
start learning
Julius obiecał wrócić
Diana yearns to travel to far off
start learning
Diana pragnie podróżować do daleko
How can you defend saying such terrible things
start learning
Jak można bronić mówiąc takie straszne rzeczy
teacher encouraged experimenting
start learning
Nauczyciel zachęca się eksperymentować
The doctor advised seeing a specialist
start learning
Lekarz poradził pójść do specjalisty
Eye specialists urge taking frequent breaks
start learning
Okuliści apelują o branie czestych przerw
I recommend walking
start learning
Polecam spacery
requires participating
start learning
wymaga uczestnictwa
Sarah urged me to vote in the next election.
start learning
Sarah namawiał mnie do głosowania w najbliższych wyborach.

You must sign in to write a comment