General words and phrases 6

 0    25 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przestrzegać czegoś
Janek musiał przestrzegać zasad ojca dopóki się nie wyprowadził.
start learning
abide by something
John had to abide by his father's rules until he moved out.
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
start learning
pay rise
When can I expect a pay rise?
strajk włoski
start learning
go-slow strike
stanowić, reprezentować
Petycje stanowią pierwszy krok do wyrażania niezadowolenia.
start learning
constitute
Petitions constitute an intial step of expressing discontent.
niezadowolenie
start learning
discontent \ dissatisfaction
zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej powstałe na skutek działań wojennych
start learning
collateral damage
ekspediować (kogoś gdzieś)
start learning
dispatch (someone somewhere)
zdobywać, przejmować, zawładnąć ph. v
start learning
take something over
miejsce (np. spotkania, koncertu)
start learning
venue
adwokat, obrońca
On pracował jako adwokat i sędzia.
start learning
barrister
he worked as a barrister and judge.
nakaz sądowy
nakaz wykonania wyroku śmierci
start learning
warrant
death warrant
zmuszać do dymisji
usunięcie kogoś
start learning
to oust \ forced to resign
somebody's ouster, ouster of somebody
zalegalizowanie
start learning
decriminalising \ legalization
uznać za niezgodne z prawem
start learning
to criminalise
zalegalizować
start learning
decriminalise \ legalize
uchylanie się (np. od płacenia podatków)
start learning
evasion
przywracać (kogoś na stanowisko lub urząd)
start learning
reinstate
wyznawane poglądy, kredo (np. polityczne)
start learning
creed (eg. Political)
zasięg, zakres, obszar
należy do czyichś kompetencji
start learning
purview
within the purview of somebody
wyłączny
Nikomu nie może przysługiwać wyłączne prawo do eksploatacji zasobów rybnych Atlantyku.
start learning
exclusive
No one must have exclusive rights to exploit Atlantic fish resources.
opinia, zdanie (na jakiś temat)
start learning
sentiment
razem z (np. z kimś, z czymś)
start learning
alongside
rozczarowanie, zawód
start learning
letdown \ disappointment
nazywany, do którego odwołujemy się jako
start learning
referred to as
błędny, mylny [przymiotnik]
start learning
mistaken

You must sign in to write a comment