genealogical trees-part two

 0    33 flashcards    antonio11975
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kompilacja, zebranie, opracowanie
start learning
compilation
komitet, komisja
start learning
committee
uaktualniać
start learning
update
na równych zasadach
start learning
on equal terms
zapobieganie, prwencja
start learning
prevention
zarażać, przekazyać
start learning
be passed on
nosiciel
start learning
carrier
dotknięty chorobą
start learning
affected
chromosm
start learning
chromosome
przewidywać
start learning
predict
zachorować, zapaść na chorobę
start learning
fall in
rządy
start learning
reign
napotkać coś
start learning
encounter
być podatnym na coś
start learning
be prone to
wrodzony
start learning
congenital
pojawić się, nastąpić
start learning
occur
wcześniejsze
start learning
previous
przywołać
start learning
reccal
skutecznie
start learning
efficient
era
start learning
era
reweolucyjny
start learning
revolutionary
obejmować
start learning
embrance
kotwica, zakotwiczony
start learning
anchor
mocno, pewnie, stanowczo
start learning
firmly
nazwisko
start learning
surname
być w trakcie budowy
start learning
be under construction
mieć na celu to aby...
start learning
aim to
sieć
start learning
network
właściwie
start learning
properly
yearn to
start learning
pragnąć
żmudna
start learning
arduous
ze strony ojca
start learning
parental
żyd
start learning
Jew

You must sign in to write a comment