Future Simple - Przykłady

 0    50 flashcards    bartolek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Pójdę do kina dziś wieczorem
start learning
I will go to the cinema tonight
Pójdziesz jutro do pracy?
start learning
Will you go to work tomorrow?
Oni jutro zrobią pracę domową
start learning
They will do homework tomorrow
Czy ona będzie wiedziała jak to zrobić?
start learning
Will she know how to do it?
On jej pomoże w następnym tygodniu
start learning
He will help her in next week
Kupię samochód niedługo
start learning
I will buy car soon
Prawdopodobnie przyjdę jutro
start learning
Probably I will come tomorrow
Prawdopodobnie naprawię to dziś rano
start learning
Perhaps I'll fix it this morning
Potem mama zabierze nas na zakupy
start learning
Late mum will take us shopping
Nie martw się, pomogę Ci przy pracy domowej w przyszły weekend
start learning
Don't worry, I'll help you with your homework next weekend
Tomek prawdopodobnie wróci w piątek
start learning
Tom probably will come back on Friday
Nie pomogę Ci, ponieważ nie będę miał czasu
start learning
I won't help you because I wont't have time
Gdzie odbędzie się przyjęcie?
start learning
Where will the party take place?
Co się wydarzy w następnym odcinku?
start learning
What will happen in the next episode?
Jak sądzisz, ile osób przyjdzie na Twoje urodziny?
start learning
Waht do you think how many people will come to your birthday?
Mam nadzieje, że Tomek niedługo przyjdzie
start learning
I hope Tom will come soon
Jestem pewny, że niedługo rozwiążesz swoje problemy
start learning
I'm sure you will solve your problems soon
Znów ucieknie mi autobus
start learning
I'll miss the bus again
Ona będzie punktualnie jak zawsze
start learning
She will be here on time, as she always is
Wierzę że przyjdę na czas
start learning
I believe I will come on time
Oczekuję ze zrobisz to jutro
start learning
I expect you'll do it tomorrow
Obawiam się, że nie kupię tego
start learning
I'm afraid I wont't buy it
Przypuszczam, że ona dam mi to jutro
start learning
I suppose she'll give it to me tomorrow
Wiem, że zrobię to w niedzielę
start learning
I know I'll do it on Sunday
Dostaniesz pod choinkę elektryczną kolejkę, obiecuję
start learning
You will get an electric train for Christmas, I promise
Zachowuj się, albo zadzwonię do twoich rodziców
start learning
Behave yourself or I'll call your parents
Nie podnoś sama tej torby, pomogę Ci
start learning
Don't lift this bag on your own, I will help you
Mam pomysł! zamówimy pizzę na lunch
start learning
I have an idea! We will order pizza for lunch
Pomożesz mi, proszę, z tą torbą?
start learning
Will you place help me with this bag? - Can you help me, please, with this bag?
Czy mógłbyś otworzyć okno?
start learning
Will you please open the window? - Could you open the window?
Będę zaszczycony gościć was na obiedzie
start learning
I shall be honored to have you for dinner
Nie będziemy tolerować takiego języka w naszej szkole
start learning
We schan't tolerate such language in our school
Może otworzę okno?
start learning
Shall I open the window?
Czy mamy na Ciebie czekać?
start learning
Shall we wait for you?
Może już pójdziemy?
start learning
Shall we go?
Kiedy ona to zrobi?
start learning
When is she going to do it? - When will she do it?
Jaki samochód kupisz?
start learning
What car will you buy?
Zawieziesz mnie do domu?
start learning
Will you take me home? - Will you drive me home?
Z kim będziesz?
start learning
Who will you be with?
Z kim zamierzasz być?
start learning
Who are you going to be with?
Oni będą tańczyć całą długą noc
start learning
They will dance all night long
Będzie bardzo zimno tej zimy
start learning
It will be very cold this winter - It is going to be very cold this winter
Zrobię to
start learning
I'll do it
Nie zrobię tego
start learning
I won't do it
Będzie padało
start learning
It will rain - Its going to rain
Jak długo będzie to trwało?
start learning
How long will it last? - How long is it going to last?
Mam nadzieję że oni to zrobią
start learning
I hope they will do it
Mam nadzieję, że nie będziesz rozczarowany
start learning
I hope you won't be disappointed
O której godzinie on dotrze?
start learning
What time will he arrive? - At what time will he get here
Jak dużo czasu zajmie mu dostanie się tutaj?
start learning
How much time will it take him to get here?

You must sign in to write a comment