Full Blast 4 Unit 4a

 0    93 flashcards    ilearnenglish
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zachować się
start learning
behave
cały / całkowity / pełny
start learning
complete
oczekiwać
start learning
expect
dorosły
start learning
grown-up
traktować
start learning
treat
zdolny do
start learning
capable of
młodzież
start learning
youth
natychmiast
start learning
at once
oparte na wierze zdanie na jakiś temat
start learning
belief
mózg
start learning
brain
poprawiać
start learning
correct
trudność
start learning
difficulty
odkrycie
start learning
discovery
wykształcony / wykształcona
start learning
educated
usprawiedliwienie
start learning
excuse
istnienie
start learning
existence
oblać (egzamin)
start learning
fail
finansowy
start learning
financial
skupiać się na
start learning
focus on
rozpraszać się
start learning
get distracted
nielegalny
start learning
illegal
indywidualny
start learning
individual
to należy do ciebie (np. decyzja)
start learning
it's up to you
uczeń
start learning
learner
ocena
start learning
mark
matematyk
start learning
mathematician
matematyka
start learning
mathematics
przegapić
start learning
miss out
mięsień
start learning
muscle
mit
start learning
myth
organizacja
start learning
organisation
wybitny
start learning
outstanding
zdać
start learning
pass
zwracać uwagę
start learning
pay attention
fizyk
start learning
physicist
dowieść
start learning
prove
pozostawać
start learning
remain
zastąpić
start learning
replace
rodzeństwo
start learning
sibling
zwolennik
start learning
supporter
uczyć (kogoś)
start learning
teach
nie ma sensu w
start learning
there's no point in
mało prawdopodobne
start learning
unlikely
nieużywany
start learning
unused
świadoma czegoś
start learning
aware of sth
oszukać
start learning
cheat
rozczarowany czymś
start learning
disappointed with sth
zrobić przysługę
start learning
do a favour
robić projekt/pracować nad projektem
start learning
do a project
zrobić eksperyment
start learning
do an experiment
dac z siebie wszystko
start learning
do one's best
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
rząd
start learning
government
analfabeta
start learning
illiterate
nielogiczny
start learning
illogical
niedojrzały
start learning
immature
niecierpliwy
start learning
impatient
niepraktyczny
start learning
impractical
nieaktywny
start learning
inactive
niezdolny (2)
start learning
incapable of/ unable
błędny
start learning
incorrect
nieformalny
start learning
informal
nieregularny
start learning
irregular
nieistotny
start learning
irrelevant
upewniać się
start learning
make sure
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
legalny
start learning
legal
logiczny
start learning
logical
podjąć decyzję
start learning
make a decision
zbłaźnić się
start learning
make a fool of oneself
popełnić błąd
start learning
make a mistake
dołożyć starań
start learning
make an effort
planować
start learning
make plans
mieć sens
start learning
make sense
namyślać się
start learning
make up one's mind
dumny z
start learning
proud of
istotny / trafny dla
start learning
relevant to
powtarzać (np. do klasówki)
start learning
revise
rozwiązać
start learning
solve
niezaznajomiony z
start learning
unfamiliar with
niechętny
start learning
unwilling
pociągający
start learning
appealing
korzyść
start learning
benefit
obowiązkowy
start learning
compulsory
kosztowny
start learning
costly
upuścić
start learning
drop
efektywny
start learning
effective
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
dziedzictwo
start learning
heritage
z jednej strony
start learning
on the one hand
z drugiej strony
start learning
on the other hand
grozić
start learning
threaten
skarb
start learning
treasure

You must sign in to write a comment