Fiszki konwersacje 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

 0    18 flashcards    Wiktor_Kozyra
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie ma za co dziękować!
start learning
You're welcome!
nie ma za co
start learning
don't mention it
Dziękuję za pomoc. Nie ma za co.
start learning
Thank you for your help. You're welcome.
cała przyjemność po mojej stronie (było bardzo przyjemnie)
start learning
the pleasure is all mine (it was very nice)
moja przyjemność/przyjemność po mojej stronie
start learning
my pleasure / pleasure on my side
jestem zadowolony, miło mi
start learning
I'm only too glad /I'm happy, nice
Dziękuję za miły wieczór. Cała przyjemność po mojej stronie!
start learning
Thank you for a nice evening. My pleasure!
z przyjemnością
start learning
with pleasure
Pomogę ci z przyjemnością!
start learning
I will help you with pleasure!
miłwgo dnia
start learning
have a nice day
Miło było cię widzieć! Miłego dnia!
start learning
It was nice to see you! Have a nice day!
wzajemnie
start learning
the same to you
Miłego dnia! Wzajemnie!
start learning
Have a nice day! The same to you!
oczywiście, naturalnie
start learning
Of course, naturally
na pewno
start learning
certainly
Czy możesz podać mi swoje imię, proszę? Oczywiście. Jestem Julia.
start learning
Could you please tell me your name? Of course. I am Julia.
może
start learning
perhaps / maybe
Przyjdziesz jutro? Być może. Nie jestem pewien.
start learning
Will you come tomorrow? Maybe. I'm not sure.

You must sign in to write a comment