fiszki 1000

 0    1,000 flashcards    piotrstolczynski4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
and
I want some bread and water.
start learning
i,a
Chcę chleb i wodę.
to
I want to go to London.
start learning
do
Chcę pojechać do Londynu.
in
There are a lot of interesting events in the city centre.
start learning
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.
is
start learning
jest
you
Who are you?
start learning
ty
Kim jesteś?
that
Do you know that I like you?
start learning
ten,że, który
Czy wiesz, że Cię lubię?
it
It is very interesting.
start learning
to, ono
To jest bardzo interesujące.
he
Who is he?
start learning
on
Kim on jest?
was
start learning
był/była, byłem/byłam
for
This is for you, honey.
start learning
dla, za
To dla ciebie, kochanie.
on
There's a lamp on the table.
start learning
na, przy, u
Na biurku jest lampa.
are
start learning
as
She lived in the country as a child.
start learning
jako, jak
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
with
start learning
z
his
start learning
jego
they
start learning
oni, ci
I
start learning
Ja
at
start learning
na, w
be
It's nice to be here.
start learning
być, bądź
Miło tu być.
this
Who is this woman?
start learning
ten, to
Kim jest ta kobieta?
have
I don't have any money.
start learning
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
from
I work from 8 a.m.
start learning
od, z
Pracuję od 8 rano.
or
Tea or coffee?
start learning
albo, lub
Kawa czy herbata?
one
I've got one day to finish this assignment.
start learning
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
had
Bill had a pretty girl
start learning
czas przeszły od mieć - miał
Bill miał ładna dziewczyne
by
start learning
przez, przy
word
start learning
słowo
but
I want but I can't.
start learning
ale, oprócz
Chcę, ale nie mogę.
not
start learning
nie
what
What is the capital of New Zealand?
start learning
co, jaki
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
all
That’s all she said.
start learning
wszystko, wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
were
where were you?
start learning
byli/były byliśmy/byłyśmy
gdzie byłeś?, gdzie byłaś?
we
We are hungry.
start learning
my
Jesteśmy głodni.
when
When are we going to meet?
start learning
kiedy, gdy
Kiedy znowu się spotkamy?
your
Where is your bag?
start learning
twój, wasz
Gdzie jest twoja torba?
can
Can you help me?
start learning
móc
Możesz mi pomóc?
said
start learning
czas przeszły od powiedzieć -powiedział
there
OK, let's meet there.
start learning
tam
OK, spotkajmy się tam.
use
Our program is easy to use.
start learning
użyć
Nasz program jest łatwy do używania.
each
The doctor tested each of her eyes
start learning
każdy
Lekarz zbadał każde z jej oczu
which
Which book would you like to read?
start learning
który która
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
she
start learning
ona
do
What do you do in the evenings?
start learning
robić, zrobić
Co robisz wieczorami?
how
How are you going to do that?
start learning
jak
Jak zamierzasz to zrobić?
their
This is their family.
start learning
ich
To jest ich rodzina.
if
If you do it, I will kill you.
start learning
jeśli, gdyby
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.
will
We will talk to each candidate today
start learning
być” w czasie przyszłym, wola, życzyć sobie
Porozmawiamy dziś z każdym kandydatem
up
Speak up!
start learning
w górę
Mów głośniej!
other
start learning
inny, inaczej
about
start learning
o
out
start learning
na zewnątrz, zewnętrzny
many
start learning
wiele
then
Then she come back
start learning
wtedy
Wtedy ona wróci
them
I told them about our problems
start learning
im
Powiedziałem im o naszych problemach
these te
start learning
ci
so
I was hungry so I went to eat something.
start learning
więc
Byłem głodny więc poszedłem coś zjeść.
some
start learning
trochę
her
start learning
jej, ją
would
Would you like a hamburger?
start learning
tryb przypuszczający np. zrobiłby/zrobiłaby
Czy masz ochotę na hamburgera?
make
My mum makes delicious cakes.
start learning
zrobić
Moja mama robi smaczne ciasta.
like
start learning
jak
him
start learning
jego, jemu
into
start learning
w
time
start learning
czas
has
start learning
ma
look
start learning
spojrzeć
two
start learning
dwa
more
start learning
więcej
write
start learning
pisać
go
start learning
iść
see
start learning
zobaczyć
number
start learning
liczba
no
start learning
nie
way
start learning
droga, sposób
could
start learning
mógł/mogła, mógłby/mogłaby
people
start learning
ludzie
my
start learning
mój
than
I'm smarter than you.
start learning
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
first
start learning
pierwszy, najpierw
water
start learning
woda
been
Have you been painting your room?
start learning
był/była
Czy malowałeś swój pokój?
call dzwonić
start learning
nazywać
who
start learning
kto
medicine
start learning
lekarstwo, medycyna
it’s
start learning
to jest, ono jest
now
start learning
teraz
find
start learning
odnaleźć
long
start learning
długi, długo
down
start learning
w dół
day
start learning
dzień
did
start learning
czas przeszły od robić
get
When will I get my dish?
start learning
dostać
Kiedy dostanę swoje danie?
come
start learning
przyjść, przyjechać
permission
start learning
pozwolenie
may
start learning
móc (maj, jeśli dużą literą)
part
start learning
część
over
start learning
ponad
new
start learning
nowy
sound
start learning
brzmieć
take
start learning
wziąć, brać
only
start learning
tylko, jedyny
little
start learning
mało, mały
work
start learning
praca
know
start learning
wiedzieć, znać
place
start learning
miejsce
year
start learning
rok
signature
start learning
podpis
live
start learning
żyć mieszkać
me
start learning
mnie mi
back
start learning
z powrotem, plecy, tył
give
start learning
dawać
most
start learning
najwięcej, najbardziej, większość
very
start learning
bardzo
after
start learning
potem, za
thing
Tell me one thing.
start learning
rzecz
Powiedz mi jedną rzecz.
our
This is our house.
start learning
nasz
To jest nasz dom.
just
start learning
tylko, właśnie
name
start learning
imię, nazwać
good
start learning
dobry, dobro
purchase
start learning
zakup, kupić
man
start learning
człowiek
think
start learning
myśleć
say
start learning
mówić powiedzieć
great
start learning
wielki, świetny
where
start learning
gdzie
help
start learning
pomoc
through
start learning
przez, na wylot
much
start learning
wiele
before
start learning
zanim, przed
tip
start learning
napiwek
right
start learning
prawa strona, prawo do czegoś, słuszny
too
start learning
za, zbyt
mean
start learning
znaczyć, mieć na myśli, złośliwy
old
start learning
stary
any
start learning
dowolny, wszelki
same
start learning
taki sam, tak samo
tell
start learning
powiedzieć
boy
start learning
chłopak
follow
start learning
śledzić, być zwolennikiem
came
start learning
czas przeszły od przychodzić
want
start learning
chcieć
show
start learning
pokaz, pokazać
also
start learning
też, ponadto
around
start learning
dookoła, około
form
start learning
kształt, formularz, kształtować
three
start learning
trzy
small
start learning
mały
set
start learning
ustawiać
put
start learning
włożyć, położyć
end
start learning
koniec, kończyć
does
start learning
robi
another
start learning
kolejny
well
start learning
dobrze
large
start learning
duży
must
start learning
musieć
big
start learning
duży
even
start learning
nawet, aż
such
start learning
taki
because
start learning
dlatego, bo
turn
start learning
obracać, zakręt, czyjaś kolej
here
start learning
tutaj
why
start learning
dlaczego
ask
start learning
pytać, prosić
went
start learning
czas przeszły od “iść”
men
start learning
mężczyźni
read
start learning
czytać
need
start learning
potrzeba, potrzebować
health
start learning
zdrowie
different
start learning
inny
home
start learning
dom
us
start learning
nam, nas
move
start learning
ruszać się
try
start learning
próba, próbować
kind
start learning
rodzaj, uprzejmy
hand
start learning
ręka
picture
start learning
obraz
again
start learning
znowu
change
start learning
zmiana
off
start learning
wyłączony
play
start learning
grać
spell
start learning
literować, zaklęcie
air
start learning
powietrze
away
start learning
poza, z dala, nieobecny
animal
start learning
zwierzęcy
house
start learning
dom
point
start learning
punkt, wskazywać
page
start learning
strona
letter
start learning
list
mother
start learning
matka
answer
start learning
odpowiedź
found
start learning
zakładać, znaleziony, odkrył/odkryła
study
start learning
studiować
still
start learning
wciąż, jeszcze
learn
start learning
uczyć się, dowiedzieć się o czymś
should
start learning
powinien
timetable
start learning
rozkład jazdy
world
start learning
świat
high
start learning
wysoki
every
start learning
każdy
near
start learning
blisko
add
start learning
dodać
food
start learning
jedzenie
between
start learning
pomiędzy
own
start learning
posiadać, własny
below
start learning
pod, poniżej
country
start learning
kraj
plant
start learning
roślina, sadzić
last
start learning
ostatni
school
start learning
szkoła
father
start learning
ojciec
keep
start learning
zachować coś, dotrzymać
tree
start learning
drzewo
never
start learning
nigdy
bottle
start learning
butelka
city
start learning
miasto
conversation
start learning
rozmowa
eye
start learning
oko
light
start learning
światło, jasny, lekki
thought
start learning
myśl
head
start learning
głowa, naczelnik
under
start learning
pod
smoke
start learning
palić, dym
saw
start learning
zobaczył/zobaczyła, piła, piłować
left
start learning
lewa strona, zostawić/opuścić w czasie przeszłym
don’t
start learning
nie robić, nie zrobić
few
start learning
niewiele, nieliczni
while
start learning
podczas gdy
along
start learning
wzdłuż
might
start learning
mógłby/mogłaby
close
start learning
blisko, zamknąć
something
start learning
coś
seem
start learning
wyglądać na, mieć wrażenie, wydać się
next
start learning
następny
hard
start learning
trudny, twardy
open
start learning
otwarte
example
start learning
przykład
begin
start learning
rozpocząć
life
start learning
życie
always
start learning
zawsze
those
start learning
tamci, tamte
paper
start learning
papier
together
start learning
razem
got
start learning
otrzymał/otrzymała, doszedł/doszła
group
start learning
grupa
often
start learning
często
run
start learning
bieg, biegać
important
start learning
ważny
until
start learning
dopóki, do
children
start learning
dzieci
side
start learning
strona, bok
feet
start learning
stopy
car
start learning
samochód
mile
start learning
mila
night
start learning
noc
walk
start learning
spacer, spacerować, iść na piechotę
white
start learning
biały
sea
start learning
morze
began
start learning
zaczęty, zaczął się
grow
start learning
rosnąć
took
start learning
wziął
river
start learning
rzeka
four
start learning
cztery
carry
start learning
nieść
state
start learning
stan, oświadczać, państwo
once
start learning
raz
book
start learning
książka, zarezerwować
hear
start learning
słyszeć
stop
start learning
zatrzymać
without
start learning
bez
second
start learning
sekunda, drugi
later
start learning
później, potem
miss
start learning
chybić, tęsknić, miss
idea
start learning
pomysł, idea
enough
start learning
dość, wystarczająco
eat
start learning
jeść
face
start learning
twarz
watch
start learning
oglądać, zegarek
far
start learning
daleko
really
start learning
naprawdę
almost
start learning
prawie
let
start learning
pozwalać
above
start learning
ponad
girl
start learning
dziewczyna
sometimes
start learning
czasami
hurry
start learning
śpieszyć się
cut
start learning
ciąć, cięcie, pokaleczony
young
start learning
młody
talk
start learning
rozmowa
soon
start learning
wkrótce
list
start learning
lista
song
start learning
piosenka
being
start learning
będąc, byt, istnienie
leave
start learning
opuszczać, pozostawiać
family
start learning
rodzina
body
start learning
ciało
basic
start learning
podstawowy
color
start learning
kolor, pokolorować
stand
start learning
stać, pozycja
sun
start learning
słońce
questions
start learning
pytania
fish
start learning
ryba, łowić
area
start learning
teren, obszar, rejon
anyone
start learning
każdy, ktokolwiek
dog
start learning
pies
beer
start learning
piwo
afternoon
start learning
popołudnie
busy
start learning
zajęty
complete
start learning
kompletny, zakończyć
room
start learning
pokój, miejsce
knew
start learning
czas przeszły od wiedzieć- wiedział
since
start learning
od
ever
start learning
kiedykolwiek
piece
start learning
kawałek, część
told
start learning
czas przeszły od powiedzieć -powiedział
usually
start learning
zwykle
didn’t
start learning
nie (zrobił czegoś)
friends
start learning
przyjaciele
easy
start learning
łatwy
heard
start learning
usłyszał/usłyszała
order
start learning
porządek, zamówienie, zamawiać
red
start learning
czerwony
door
start learning
drzwi, brama
sure
start learning
pewny, jasne!
become
start learning
zostać, stawać się
top
start learning
szczyt, góra (strony), wierzch
ship
start learning
statek, wysyłać
across
The post office is across the street.
start learning
przez, w poprzek
Poczta jest po drugiej stronie ulicy.
today
start learning
dzisiaj
during
start learning
podczas
short
start learning
krótki
better
start learning
lepszy, lepiej
best
start learning
najlepszy, najlepiej
however
start learning
jednakże
low
start learning
niski, nisko
hours
start learning
godziny
black
start learning
czarny
soup
start learning
zupa
happened
start learning
zdarzył się
whole
start learning
cały, całość, ogół
measure
start learning
miara, mierzyć
remember
start learning
pamiętać
early
start learning
wczesny, wcześnie
tired
start learning
zmęczony
attention
start learning
uwaga
listen
start learning
słuchać
parents
start learning
rodzice
opportunity
start learning
okazja
stupid
start learning
głupi
custom
start learning
obyczaj, niestandardowy
fast
start learning
szybko
several
start learning
kilka
potatoes
start learning
ziemniaki
himself
start learning
sam, siebie, sobie
toward
start learning
w stronę, w kierunku do
five
start learning
pięć
step
start learning
krok, kroczyć
morning
start learning
rano, poranek
accident
start learning
przypadek, wypadek
true
start learning
prawdziwy
hundred
start learning
sto
against
start learning
przeciwko, wbrew
table
start learning
stół, tabela
north
start learning
północ
slowly
start learning
powoli
money
start learning
pieniądze
newspaper
start learning
gazeta
challenge
start learning
wyzwanie
pulled
start learning
pociągnął
vegetables
start learning
warzywa
voice
start learning
głos
seen
start learning
czas przeszły od widzieć-widziany
cold
start learning
zimny, zimno, przeziębienie
spoon
start learning
łyżka
exit
start learning
zjazd
notice
start learning
zauważyć, powiadomienie
south
start learning
południe
sing
start learning
śpiewać
war
start learning
wojna
ground
start learning
ziemia
fall
start learning
upadek, padać, spadać
forgot
start learning
czas przeszły od zapominać-zapomniałem
town
start learning
miasto
ticket
start learning
bilet
discount
start learning
rabat, zniżka
shower
start learning
prysznic
certain
start learning
pewny, przekonany
field
start learning
pole, dziedzina
travel
start learning
podróż
wood
start learning
drewno
fire
start learning
ogień, strzelać, wylać z pracy
upon
start learning
na, przy
done
start learning
zrobione, gotowy
entertainment
start learning
rozrywka
road
start learning
droga
ten
start learning
dziesięć
fly
start learning
latać, lecieć, mucha
gave
start learning
czas przeszły od dać-dał
box
start learning
pudełko, skrzynia, boks
finally
start learning
wreszcie, w końcu
wait
start learning
czekać
correct
start learning
poprawny, poprawiać
quickly
start learning
szybko
person
start learning
osoba
became
start learning
został/została, stał się/stała się
shown
start learning
pokazano
minutes
start learning
minuty
strong
start learning
silny
stars
start learning
gwiazdy
airport
start learning
lotnisko
feel
start learning
czuć, poczuć
false
start learning
fałszywy
website
start learning
witryna internetowa
street
start learning
ulica
decided
start learning
zdecydowany, postanowił
contain
start learning
zawierać
course
start learning
kierunek, kurs
hungry
start learning
głodny
waiter
start learning
kelner
building
start learning
budynek
bathroom
start learning
łazienka
class
start learning
klasa, lekcja
note
start learning
notka, notować
nothing
start learning
nic, drobiazg
rest
start learning
reszta, odpoczynek, odpoczywać
carefully
start learning
dokładnie, uważnie
anger
start learning
złość, gniew
inside
start learning
wewnątrz
foreign
start learning
zagraniczny, obcy
stay
start learning
zostać
green
start learning
zielony
known
start learning
znany, wiadomy
island
start learning
wyspa
week
start learning
tydzień
less
start learning
mniej
goal
start learning
cel, gol
base
start learning
podstawa, baza
ago
start learning
temu
stood
start learning
stał
plane
start learning
samolot
nobody
start learning
nikt
behind
The park is behind the museum.
start learning
za, z tyłu, za siebie
Park znajduje się za muzeum.
ran
start learning
czas przeszły od biec
round
start learning
okrągły, zaokrąglić
boat
start learning
łódź
game
start learning
gra
force
start learning
siła, zmusić
brought
start learning
przyniósł, przyniesiony
understand
start learning
zrozumieć
warm
start learning
ciepły
common
start learning
wspólny, powszechny
bring
start learning
przynieść, przywieźć
explain
start learning
wtłumaczyć, wytłumaczyć
dry
start learning
suchy, suszyć
though
start learning
chociaż, aczkolwiek
language
start learning
język
tight
start learning
ciasny
deep
start learning
głęboko
thousands
start learning
tysięcy
yes
start learning
tak
clear
start learning
klarowny, czysty
yet
start learning
jeszcze
government
start learning
rząd
filled
start learning
zapełniony, pełen
heat
start learning
ciepło, grzać
full
start learning
pełny
hot
start learning
gorący
check
start learning
sprawdzić, rachunek
safety
start learning
bezpieczeństwo
am
start learning
am
rule
start learning
zasada, przepis, rządzić
among
start learning
wśród, między
power
start learning
moc
cannot
start learning
nie może
able
start learning
zdolny, utalentowany, zdatny
six
start learning
sześć
size
start learning
rozmiar
dark
start learning
mrok, ciemny
ball
start learning
piłka, kula
honest
start learning
uczciwy
downtown
start learning
śródmieście
heavy
start learning
ciężki
fine
start learning
fajnie, niezły
pair
start learning
para (np. spodni)
circle
start learning
krąg
include
start learning
zawierać, obejmować
built
start learning
wybudowany, zbudowany
can’t
start learning
nie może
luggage
start learning
bagaż
square
start learning
kwadrat, plac
perhaps
start learning
być może, może
bill
start learning
rachunek, ustawa
felt
start learning
czuł/czuła
suddenly
start learning
nagle
rent
start learning
wynajmować, czynsz
direction
start learning
kierunek
argument
start learning
kłótnia, argument
damage
start learning
uszkadzać, uszkodzenie
ready
start learning
gotowy
anything
start learning
cokolwiek
divided
start learning
podzielony
general
start learning
ogólny, generał
jobs
start learning
miejsca pracy
subject
start learning
temat, obiekt
groceries
start learning
artykuły spożywcze
guide
start learning
przewodnik, prowadzić
valid
start learning
ważny, obowiązujący
return
start learning
powrót, wracać
believe
start learning
wierzyć
dance
start learning
taniec
members
start learning
Członkowie
picked
start learning
wybrany, doborowy
simple
start learning
łatwy, prosty
paint
start learning
farba, malować
mind
start learning
umysł
love
start learning
miłość
cause
start learning
powód, spowodować
rain
start learning
deszcz
exercise
start learning
ćwiczenie, gimnastykować się
eggs
start learning
jajka
train
start learning
pociąg, trenować
blue
start learning
niebieski
wish
start learning
życzenie, życzyć sobie
drop
start learning
upuścić, kapać, kropla
developed
start learning
rozwinięty, rozbudowany
window
start learning
okno
difference
start learning
różnica
smoked
start learning
wędzony
heart
start learning
serce
sit
start learning
siedzieć
sum
start learning
suma, dodawać, podsumować
summer
start learning
lato
wall
start learning
ściana
forest
start learning
las
probably
start learning
prawdopodobnie
legs
start learning
nogi
bridge
start learning
most
main
start learning
główny, centralny, najważniejszy
winter
start learning
zima
wide
start learning
szeroki, szeroko
written
start learning
napisany
length
start learning
długość
reason
start learning
powód, przyczyna
kept
start learning
przechowywane, kontynuowane
interest
start learning
zainteresowanie, interesować się, odsetki
arms
start learning
ramiona
brother
start learning
brat
mobile
start learning
przenośny, telefon komórkowy
apply
start learning
zastosować, zgłosić się
beautiful
start learning
piękny, wspaniały
store
start learning
sklep, magazynować
job
start learning
praca, zadanie
edge
start learning
krawędź
past
start learning
przeszłość
sign
start learning
znak, podpisać
record (rzeczownik)
start learning
zapis, ewidencja
record (czasownik)
start learning
zapisać, nagrać
finished
start learning
gotowy, zakończony
discovered
start learning
wynaleziony, odkryty
photo
start learning
zdjęcie
happy
start learning
szczęśliwy, zadowolony
beside
start learning
obok, ponadto
gone
start learning
poszedł, nieobecny
sky
start learning
niebo
glass
start learning
szkło, szklanka, szyba
invoice
start learning
faktura
west
start learning
zachód
lay
start learning
kłaść
weather
start learning
pogoda
sold
start learning
sprzedany
fever
start learning
gorączka
meet
start learning
spotkać
third
start learning
trzeci
months
start learning
miesięcy
apologize
start learning
przepraszać
raised
start learning
podniesiony
double
start learning
podwójny
soft
start learning
miękki, delikatny
whether
start learning
czy
clothes
start learning
odzież
flowers
start learning
kwiaty
shall
start learning
będzie
teacher
start learning
nauczyciel
held
start learning
czas przeszły od trzymać-trzymany
describe
start learning
opisać, przedstawiać
drive
start learning
prowadzić (np. samochód)
cross
start learning
krzyż, skrzyżowanie, krzyżować
speak
start learning
mówić
appear
start learning
zjawiać się, wystąpić, wychodzić na jaw
painful
start learning
bolesny
son
start learning
syn
either
start learning
też, bądź, którykolwiek
ice
start learning
lód
sleep
start learning
sen, spać
village
start learning
wieś
factors
start learning
Czynniki
cooperation
start learning
współpraca
jumped
start learning
skoczył
snow
start learning
śnieg, padać (o śniegu)
ride
start learning
przejażdżka, jeździć (konno, na rowerze itd.)
care
start learning
troszczyć się, troska
floor
start learning
podłoga, piętro
hill
start learning
wzgórze
pushed
start learning
popchnięty/popchnięta, naciśnięty/naciśnięta
baby
start learning
dziecko, niemowlę
buy
start learning
kupować
stairs
start learning
schody
outside
start learning
na zewnątrz
everything
start learning
wszystko
tall
start learning
wysoki
already
start learning
już
instead
start learning
zamiast
phrase
start learning
fraza, wyrażenie, zwrot
translate
start learning
tłumaczyć
bed
start learning
łóżko
copy
start learning
kopia
free
start learning
bezpłatny, wolny, uwalniać
hope
start learning
nadzieja, mieć nadzieję
temporary
start learning
tymczasowy
case
start learning
przypadek, sprawa
laughed
start learning
czas przeszły od śmiać się-zaśmiał się
nation
start learning
naród
quite
start learning
całkiem, zupełnie
type
start learning
typ, pisać na klawiaturze
themselves
start learning
sami siebie
platform
start learning
peron
bright
start learning
jasny, błyskotliwy
thirsty
start learning
spragniony
lead
start learning
prowadzić, przewodzić, przewaga
everyone
start learning
każdy, wszyscy
gate
start learning
brama, punkt odpraw na lotnisku
bath
start learning
kąpiel
lake
start learning
jezioro
within
start learning
wewnątrz
dictionary
start learning
słownik
hair
start learning
włosy
age
start learning
wiek, starzeć się
amount
start learning
kwota, ilość
fridge
start learning
lodówka
pounds
start learning
funtów
although
start learning
chociaż
per
start learning
za, na
broken
start learning
złamany, rozbity
wind
start learning
wiatr
tiny
start learning
malutki, drobny
possible
start learning
możliwy, dopuszczalny
gold
start learning
złoto
milk
start learning
mleko
quiet
start learning
cicho, cisza!
confirmation
start learning
potwierdzenie
lot
start learning
dużo
wet
start learning
mokro, mokry
alike
start learning
podobnie
build
start learning
budować, tworzyć
middle
start learning
środek, połowa
speed
start learning
prędkość, pędzić
count
start learning
liczyć
cat
start learning
kot
someone
start learning
ktoś
message
start learning
wiadomość
dish
start learning
danie
bear
start learning
niedźwiedź, znieść
wonder
start learning
zastanawiać się
smiled
start learning
czas przeszły od uśmiechać się-Uśmiechnął
angle
start learning
kąt
occupation
start learning
profesja, zawód, okupacja
missing
start learning
brakujący, zaginiony
killed
start learning
zabity
therefore
start learning
zatem, dlatego
trip
start learning
wycieczka
hole
start learning
dziura, otwór
poor
start learning
biedny, kiepski
let’s
start learning
zróbmy coś, niech coś się stanie
fight
start learning
walka
surprise
start learning
niespodzianka, zaskoczyć
towel
start learning
ręcznik
died
start learning
zmarł
beat
start learning
rytm, uderzenie, bić
exactly
start learning
dokładnie
remain
start learning
pozostawać
dress
start learning
usukienka, strój, ubierać się
forecast
start learning
prognoza
couldn’t
start learning
nie mógł/nie mogła, nie mógłby/nie mogłaby
fingers
start learning
palce
row
start learning
rząd (np. w kinie), wiosłować
catch
start learning
złapać
climbed
start learning
wspiął się/wspięła się
wrote
start learning
napisał/napisała
shouted
start learning
krzyknął
continued
start learning
nadal, nieprzerwany, kontynuował
itself
start learning
sobie, samo siebie
else
start learning
w przeciwnym razie, inaczej
education
start learning
edukacja
gas
start learning
gaz, benzyna
achieve
start learning
osiągać
account
start learning
konto
access
start learning
dostęp
joined
start learning
Rejestracja
foot
start learning
stopa
law
start learning
prawo, ustawa
ears
start learning
uszy
grass
start learning
trawa
you’re
start learning
jesteś
beyond
start learning
poza
skin
start learning
skóra
employee
start learning
pracownik
average
start learning
średni, przeciętny, średnia
key
start learning
klucz
select
start learning
wybierać
brown
start learning
brązowy
trouble
start learning
kłopot, sprawiać kłopot
cool
start learning
ochłodzenie, ochładzać się, bombowy!
cloud
start learning
chmura
lost
start learning
zagubiony, stracony, przegrany
sent
start learning
wysłany
evaluate
start learning
oceniać
wear
start learning
nosić, ubierać się
bad
start learning
zły, niedobry
save
start learning
zapisać, uratować, zaoszczędzić
mistake
start learning
błąd, pomyłka
pension
start learning
emerytura
alone
start learning
sam
luck
start learning
fart, szczęście
east
start learning
wschód
pay
start learning
wynagrodzenie, zapłacić
meal
start learning
posiłek
touch
start learning
dotknąć
hangover
start learning
kac
express
start learning
wyrazić, pociąg ekspresowy
mouth
start learning
usta
equal
start learning
równy
yourself
start learning
siebie, się, sobie
evidence
start learning
dowód
weird
start learning
dziwaczny
report
start learning
zawiadamiać (np. policję), raport
straight
start learning
prosty, prosto
rise
start learning
rosnąć, wzrost
statement
start learning
oświadczenie
stick
start learning
przyklejać, kij
party
start learning
impreza, partia
waste
start learning
marnotrawstwo, marnować, odpadki
protect
start learning
zabezpieczać, ochraniać
woman
start learning
kobieta
coast
start learning
wybrzeże, brzeg
October
start learning
Październik
period
start learning
okres, odcinek
noise
start learning
hałas
choose
start learning
wybierać
clean
start learning
czysty, czyścić
visit
start learning
wizyta, odwiedzać
bit
start learning
odrobina, odłamek
whose
start learning
czyj
received
start learning
otrzymany
garden
start learning
ogród, uprawiać ogród
please
start learning
proszę, dogadzać, sprawiać komuś przyjemność
strange
start learning
dziwny, obcy
caught
start learning
złapał, złapany/złapana
fell
start learning
spadł/spadła, upadł/upadła
team
start learning
drużyna, zespół
God
start learning
Bóg
anyway
start learning
a poza tym, tak czy owak
direct
start learning
bezpośredni, kierować
pants
start learning
spodnie
serve
start learning
służyć
child
start learning
dziecko
recognise
start learning
rozpoznać
increase
start learning
wzrost, wzrastać
independently
start learning
samodzielny
cost
start learning
koszt, cena, kosztować
maybe
start learning
może, być może
relationship
start learning
związek, relacja
date
start learning
randka, data
separate
start learning
oddzielny
bread
start learning
chleb, pieczywo
uncle
start learning
wujek
bike
start learning
rower
flow
start learning
przepływ, wlać się, wypłynąć
lady
start learning
pani, dama
debt
start learning
dług
human
start learning
człowiek
art
start learning
sztuka, rzemiosło
feeling
start learning
uczucie
supply
start learning
dostawa, dostarczać
corner
start learning
róg, kąt
predict
start learning
przewidzieć przewidzieć
unemployment
start learning
Bezrobocie bezrobocia
brave
start learning
odważny
views
start learning
widoki, poglądy
advertisment
start learning
reklama
wallet
start learning
portfel
cash
start learning
gotówka
provide
start learning
dostarczać, zapewniać
won’t
start learning
“nie być” w czasie przyszłym-nie będzie
insurance
start learning
ubezpieczenie
exchange
start learning
wymiana
board
start learning
deska, tablica, komisja
modern
start learning
nowoczesny, współczesny
complain
start learning
narzekać
mine
start learning
mój
wasn’t
start learning
nie był/nie była
fit
start learning
pasować, sprawny fizycznie
addition
start learning
dodatek, doliczenie
belong
start learning
należeć, dotyczyć
safe
start learning
bezpieczny
November
start learning
Listopad
guess
start learning
zgadnąć, domyślać się, przypuszczenie
silent
start learning
cichy, milczący
trade
start learning
handel, zawód, handlować
rather
start learning
raczej
compare
start learning
porównać, zestawić
crowd
start learning
tłum
stomach
start learning
brzuch, żołądek
enjoy
start learning
cieszyć się, lubić, podobać się
password
start learning
hasło
indicate
start learning
wskazać, wykazać, oznaczać
except
start learning
z wyjątkiem, oprócz, poza
expect
start learning
spodziewać się
flat
start learning
mieszkanie, płaski, płasko
seven
start learning
siedem
sense
start learning
sens, zmysł, wyczuć
December
start learning
Grudzień
blow
start learning
cios, wiać, zadąć
famous
start learning
słynny
value
start learning
wartość, cenić, doceniać
denied
start learning
zaprzeczył, dostęp zastrzeżony
movement
start learning
ruch
exciting
start learning
ekscytujący, podniecający
branches
start learning
gałęzie, oddziały
thick
start learning
gruby, gęsty
blood
start learning
krew
lie
start learning
kłamstwo
spot
start learning
miejsce, spostrzegać
risk
start learning
ryzyko
fun
start learning
zabawa, uciecha, ubaw
loud
start learning
głośno
consider
start learning
rozważać, przemyśleć
suggested
start learning
zasugerował
thin
start learning
cienki, chudy
position
start learning
stanowisko, pozycja, ustawiać
entered
start learning
wszedł/weszła, wkroczył/wkroczyła
fruit
start learning
owoc
tied
start learning
uwiązany, zawiązany
rich
start learning
bogaty
guilty
start learning
winny
send
start learning
wysłać
sight
start learning
widok, wzrok
charger
start learning
Ładowarka
knife
start learning
nóż
socks
start learning
skarpety
plants
start learning
rośliny
eight
start learning
osiem
major
start learning
major, ważniejszy, poważny (o zagadnieniu)
avoid
start learning
uniknąć
necessary
start learning
potrzebny
weight
start learning
ciężar, waga
meat
start learning
mięso
cinema
start learning
kino
process
start learning
przetwarzać, proces
January
start learning
Styczeń
ski
start learning
narty, jeździć na nartach
property
start learning
własność, majątek, dobytek
particular
start learning
szczególny
swim
start learning
pływać
terms
start learning
warunki
current
start learning
aktualny, bieżący
park
start learning
park, parkować
sell
start learning
sprzedać
shoulder
start learning
ramię
industry
start learning
przemysł
wash
start learning
myć
block
start learning
blok, zablokowanie, blokować
queue
start learning
kolejka
wife
start learning
żona
sharp
start learning
ostry
company
start learning
firma, spółka
price
start learning
cena
we’ll
start learning
będziemy (np. coś robić)
action
start learning
akcja, działanie
capital
start learning
stolica, kapitał
factories
start learning
fabryki
manage
start learning
zarządzać, poradzić sobie
yellow
start learning
żółty
isn’t
start learning
nie jest
southern
start learning
południowy
truck
start learning
ciężarówka
printed
start learning
wydrukowane
wouldn’t
start learning
nie zrobiłby/nie zrobiłaby
ahead
start learning
przed, na przodzie, na czele
chance
start learning
szansa
born
start learning
urodzony
level
start learning
poziom, piętro
cute
start learning
śliczny, słodki, milutki
repeated
start learning
powtórzony
nanny
start learning
niania
western
start learning
zachodnia
church
start learning
kościół
sister
start learning
siostra
various
start learning
różne
agreed
start learning
zgodny, zgoda, uzgodniony
opposite
start learning
naprzeciwko, przeciwieństwo
wrong
start learning
błędny, źle
stress
start learning
stres, podkreślać
spring
start learning
wiosna
season
start learning
pora roku
sex
start learning
płeć, seks
September
start learning
Wrzesień
Saturday
start learning
Sobota
review
start learning
recenzja, przejrzeć
news
start learning
aktualności
Monday
start learning
Poniedziałek
mail
start learning
poczta
joy
start learning
radość, wesołość
happiness
start learning
szczęście, pomyślność
Friday
start learning
Piątek
flight
start learning
lot
dessert
start learning
deser
daughter
start learning
córka
click
start learning
kliknięcie, kliknąć
shame
start learning
wstyd
break
start learning
łamać, rozbić
browse