fiszki 1 facetoface

 0    656 flashcards    pit79
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdenerwowany o coś
start learning
nervous about
zainteresowany czymś
start learning
keen on
martwić się o
start learning
worried abaut
zaskoczony przez
start learning
suprised by
zdenerwowany przez
start learning
upset by
wykończony przez
start learning
fed up with
zadowolony z
start learning
pleased with
obawiać się s
start learning
scared of
znudzony
start learning
bored with
obawiać się f
start learning
frightened of
niepokoić
start learning
annoyed of
zły z
start learning
bad at
zadowolony
start learning
satisfied with
zażenowany
start learning
embarrassed by
martwić się c
start learning
concerned about
zły na coś
start learning
angry about something
zły na kogoś
start learning
angry with someone
widocznie
start learning
aparently
Aparently our bodies can't tell the difference between fake laughter
chwalić, sławić
start learning
praise
oczekuje się od osoby, is expected
start learning
be supposed to
In the UK people are supposed to have a break every four hours
powinien, give advice
start learning
ought to
We ought to spend more time relaxing
móc, have permission
start learning
be allowed to
Some French employees are allowed to begin their weekend at 3 p. m, on Thursday
luźny, rozlazły
Jeśli naklejenie plastra nie jest możliwe, należy usunąć luźny plaster i użyć nowego plastra.
start learning
loose
If you cannot get the patch to stick successfully, remove the loose patch and use a new patch.
poduszka
Dlaczego stajemy się ofiarami kryzysów związanych z karierą gdy płaczemy cicho w poduszkę
start learning
pillow
Why we might be victims of these career crises, as we're weeping softly into our pillows
galaretka
start learning
jelly
kołdra
Mężczyzna, starszy człowiek zasnął I jego kołdra wpadła do kaganka z ogniem, który utrzymywał ciepło.
start learning
quilt
A man, an old man, fell asleep, and his quilt dropped in a pan of fire that kept him warm.
groszek
start learning
peas
rondel
start learning
saucepan
bakłażan
start learning
an aubergine
cukinia
start learning
courgettes
oszczędzić
start learning
to spare
badania
start learning
survey
according to to a survay a British market research company
pomimo, mimo że
Ale pomimo ich niezwykłej żywotności obecnie uważane są za zagrożone wymarciem.
start learning
despite
But despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.
chrapać
start learning
snore
spać głębokim snem
start learning
be fast asleep
rozbudzony
start learning
be wide awake
bezsenność
start learning
have insomnia
nie zmróżyć oka
start learning
not sleep a wink
drzemka
start learning
take a nap
zdrzemnąć się
start learning
doze off
zmęczenie
zmęczenie powoduje ponad 50% wypadków ana drogach
start learning
tiredness
Tiredness cause more then 50% of all road accidents
kuracja, leczenie
których kuracji na bezsenność nie próbowała
start learning
cures
Which cures on insomnia hasn't she tried?
wyczerpany
Byłem weczerpany kiedy się kładłem
start learning
exhausted
I was exhausted when I went to bed
zdumiony, zadziwiony
Dziwie się, że ktokolwiek jeszcze przesypia noc
start learning
astonished, amazed
I'm amazed that anyone else actually sleeps through the night
zdruzgotany, rozbity
Czuje się zupełnie rozbity
start learning
shattered
I feel really shattered
dość, całkiem
Mam całkiem zdrową dietę
start learning
fairly
I have a fairly healthy diet
przerażony
start learning
terrified
stopniowalny, słaby
start learning
gradable
plugawy, b. brudny
start learning
filthy, dirty
wspaniały, znakomity
start learning
wonderful, excellent, gorgeous
wyruszyć
Czy kiedykolwiek udało ci się wyruszyć wcześnie na samolot
start learning
set off
Have you ever set off very early to catch a flight?
poruszać się
Jaki jest najlepszy sposób dla turystów do poruszania się po twoim kraju
start learning
get around
What's the best way for tourists to get around your country?
przywozić
Przywozisz pamiątki z miejsc w których byłeś?
start learning
bring back
Do you bring back souvenirs from places you, ve been to?
mieć doczynienia/radzić sobie
Jaki był najgorszy problem z jakim musiałeś sobie kiedykolwiek poradzić na wakacjach?
start learning
deal with
What's the worst problem you've ever had to deal with on holiday?
wytrzymać z kimś, tolerować
Czy musiałeś kiedykolwiek wytrzymywać z hałaśliwymi ludźmi w hotelu?
start learning
put up with
Have you ever had to put up with noisy people in a hotel?
odprowadzać
Czy ostatnim razem gdy jechałeś na wakacje ktoś cię odprowadzał
start learning
see sb off
Did anyone see you off when you last went on holiday?
cieszyć się na coś
Cieszysz się na twoje następne wakacje?
start learning
looking forward to
Are you looking forward to your next holiday?
rejs wycieczkowy
start learning
cruise
skromny
start learning
modest
lenistwo, leniwy
start learning
laziness, lazy
napotkać
trudności można napotkać, a czynią to niewiarygodnym doświadczeniem
start learning
encounter
difficulties you encounter and make this an unbelievable experience
wynająć
Musieliśmy wynająć inny samochód do końca wakacji
start learning
hire, rent
We had to hire another car for the rest of the holiday
prom
Dzień w który mieliśmy prom do domu, byłem chory
start learning
ferry
The day we got the ferry home I was ill
konkurencyjny
start learning
competitive
meczet
start learning
mosque
niepokoić, zanudzać
nie zanudzaj się pójściem do muzeum
start learning
bother, bother
don't bother going to the museums
obręcz, obrzeże, brzeg, obwódka
start learning
rim, rim, rim, rim
koncert
start learning
gig
lista przebojów
start learning
chart
hojny
hojna osoba lubi dawać innym
start learning
generous
A generous person likes giving to other people
zatonąć (o statku)
tytanik zatonął w poniedziałek
start learning
sink (ship)
The Titanic had sunk on the Monday
skąpy, złośliwy
Skąpi nie lubią wydawać pieniędzy
start learning
mean
Mean people don't like spending money
wylać z pracy
Został wykopana z pracy za wylanie dżemy na klienta
start learning
sack
She got sacked for spiling jam on a customer
ostatecznie, wreszcie
Kiedy wreszcie znalazłem rodziców
start learning
eventually, finally
When I eventually foundyd my parents
odmrożenie
start learning
frostbite
wierzba, kora
Aspiryna jest z kory wierzby
start learning
willow, bark
Aspirin orginally came from the bark of the willow tree
leczyć
start learning
cure
Ludzie urzywali hininy do leczena gorączki
start learning
People have been using quinine for centuries to cure fevers fever
obchodzić się, leczyć
Nie potrafił leczyć pacjętów z poważnymi problemami z sercem
start learning
treat
He was unable to treat a patient who had a serious heart problem.
sok roślinny
przyłóż sok na poparzenie lub zranienie
start learning
sap
put the sap on your burns or cats
goić
To pomoże w gojeniu
start learning
heal
This will help them in to heal
naparstnica
zrobiła lekarstwo a purpurowej naparstnicy
start learning
foxglove
She made remedy from purple foxglove
wilgotny, wilgotny
start learning
moist, humid
The air was so humid that it was hard to breathe.
owinąć, zawijać
owniń nieco lodu w tęcznik
start learning
wrap, wrap
wrap some ice in a towel
zanurzać, spadek
Biura podróży zauważyły spadek liczby turystów w tym roku.
start learning
dip
Travel agencies have noticed a dip in the number of tourists this year.
pchnięcie
start learning
shove, push
nadgarstek
Ona popatrzyła na swój spuchnięty nadgarstek.)
start learning
wrist
She looked at her swollen wrist
skoczy
Wskoczyliśmy do samochodu i pojechaliśmy do szpitala
start learning
jump, leapt
We all leapt in the car and drove to the hospital
ścieg, szew
Doktor założył mi 7 szwów
start learning
stitch, seam
A doctor came and gave me seven stitches.
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
start learning
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
plemię
Zabijał nasze plemiona
start learning
tribe
He killed our tribes
płyn kosmetyczny balsam
posmarowaliśmy się balsamem
start learning
lotion lotion
We cover ourselves in lotion
łagodzić, uśmierzać
wierzą, że kuracja uśmierza problemy ze skórą i plecami
start learning
alleviate, relieve
They believe the cure alleviates skin and back problems
przypiekać
możesz z trudem chodzić po przypiekającym piasku
start learning
scorch
You can hardly walk on the scorching sand
żucie
powolne jedzenie i żucie jest ważne
start learning
chewing
Slowly eating and right chewing are very important.
nędzny, wągrowaty
spędziłem nędzne pół godziny w piasku
start learning
miserable, measly
I had spend a measly half an hour in the send
kiść, grono
start learning
bunch, bunch
miejsce spotkań
Jest dużo fajnych miejsc gdzie się gra muzykę w Londynie
start learning
venue
There are lots of great venues in London
markotny
start learning
moody
strych
na strychu
start learning
loft, attic
in the loft
chata wiejska
start learning
cottage country
gabinet
start learning
office, study
piwnica, piwnica
Może lepiej zejdźmy najpierw do piwnicy
start learning
basement, cellar
We'd better get down to the cellar first
piętro
trzy piętrowy budynek
start learning
floor, storey
a three-storey building
szorstki, brutalny
Mam szorstkie ręce
start learning
rough, brutal
I have rough hands.
mnustwo czegoś
start learning
a load of
rupiecie
mnustwo starych rupieci
start learning
junk
a load of old junk
pozbyć się
artykuł mówi jak pozbyć się śmieci
start learning
get rid of
The article tells you how to get rid of rubbish
rzeczy
start learning
stuff
szuflada
Rzeczy, których nie potrzebujesz włóż do śmieciowej szuflady
start learning
drawer
Put things you don't want in a junk drawer
kupka
powinieneś poukładać rzeczy w 3 kupki
start learning
pile
You should put things in three piles
plon, roślina uprawna
starał się dać dobrą cenę rolnikom za ich plony
start learning
yield, crop
He tries to give local farmers a good price for their crops
cały
start learning
entire, whole
można umeblować cały dom w dzień
start learning
you can furnish an entire house in a day
guma
start learning
rubber
tektura, karton
start learning
cardboard, cardboard
odplamiacz
rzecz do usuwania plam z ubrań
start learning
stain remover
It's stufffor getting marks off your clothes
pinezka
używasz tego do przyczepienia widokówek do ściany
start learning
drawing pin
You use them to put posters up on the wall
korkociąg
to rzecz do wyciągania korka z wina
start learning
corkscrew
It'sa thing for opening bottles of wine
NIe znam słowa na to
start learning
I'm sorry. I don't know the word for it
Zapomniałem jak się nazywa
start learning
I'm sorry. I've forgotten what it's called
Nie wiem jak to się nazywa po angielsku
start learning
I don't know what it's called in English
niedrogie
jest to projekt dostarczenia ludziom niedrogich domów
start learning
affordable
This is a project to provide affordable homes to people.
dochody
start learning
income
ułatwienia, udogodnienia
start learning
facilitate, amenities
kosiarka do trawy
start learning
lawn mower
nożyce ogrodowe
start learning
garden shears
kosaciec żyłkowany
start learning
strimmer
czy ma pan coś do oclenia?
start learning
have you got anything to declare?
proszę zjechać w prawo
start learning
Pull over the right
proszę otworzyć bagażnik
start learning
open the boot, pleas
czy muszę zapłacić za to cło
start learning
Do I have to pay duty on this
dane osobowe (personalne)
start learning
particulars
miejsce zamieszkania
start learning
place of residence
podlegający ocleniu
start learning
liable to duty
tablica rejestracyjna
start learning
number plate
droga lokalna
start learning
country road
droga szybkiego ruchu
start learning
dual carriageway
mandat
start learning
fine
opłata za przejazd
start learning
road toll
pas ruchu
start learning
lane
czajnik
to rzecz do gotowania wody
start learning
kettle
It's a thing for boiling water
zaszyć, naprawiać
start learning
mend, repair
igła
szukam czegoś do łatania ubrań
start learning
needle
I'm looking for something for mend myclothes
kabel, przewód
start learning
cabel, lead
wykałaczka
start learning
toothpick
odstraszacz komarów
start learning
mosquito repellent
bawełniane patyczki
start learning
cotton buds
gąbka do naczyń
start learning
pan scourer
wzdychać, westchnąć
Siostra wzdycha przez sen
start learning
sigh, sigh
Sister's sighing in her sleep
czy są jeszcze jakieś wolne miejsca
start learning
Are there still seats available
zarezerwować bilet na lot
start learning
book a flight
miejsce przy przejściu
start learning
aisle seat
bagaż podręczny
Mogę to wziąć ze sobą jako bagaż podręczny
start learning
hand luggage
Can I take this ashand luggage
poduszka, koc
mógłbym prosić o jeszcze jedną poduszkę
start learning
cushion, blanket
Could I have another cushion, pleas
Skąd odjeżdża autobus do
start learning
Where does the bus to london leave from?
lądowanie awaryjne
start learning
Emergency landing
bagażówka
start learning
luggage van
kamizelka ratunkowa
start learning
life jacket
międzylądowanie
start learning
stopover
odprawa bagażu
start learning
check-in baggage
opłata za pobyt na lotnisku
start learning
airport tax
planowany czas odlotu
start learning
scheduled time of departure
zgłosić się do odprawy
start learning
check in
Czy jest jakaś zniżka dla dzieci
start learning
Is there a reduction for children
zniżka
start learning
discount, reduction
Chciałbym nadać na bagaż tę walizkę
start learning
I'd like to register this case
bilet ulgowy dla dzieci
start learning
half
dopłata
start learning
supplement
kontrola biletów
start learning
Ticket inspection
korytarz
start learning
corridor
numer wagonu
start learning
coach number
okienko przy którym zdajemy bagaż
start learning
luggage counter
opłata za przejazd
start learning
fare
przechowalnia bagażu
start learning
left-luggage office
przedział
start learning
compartment
zajęte
start learning
engaged
Ile to jest przystanków?
start learning
How many stops is it?
kolej podmiejska
start learning
suburban train
rozkład jazdy
start learning
timetable
gdzie jest najbliższy postuj taksówek
start learning
where is the nearest you taxis rank
Czy w pobliżu jest jakiś plac zabaw
start learning
Is there a children's nearby playground here?
Ile lat muszą mieć dzieci
start learning
From what age onward?
Czy moglibyśmy otrzymać dodatkowy talerz
start learning
could we have an extra plate
mięso jest twarde
start learning
the meat is tough
proszę zawołać kierownika
start learning
fetch the manager
proszę zatrzymać resztę
start learning
Please keep the change
krwisty stek
start learning
rare steak
Duże ciemne piwo
start learning
A pint of mild
O jakim smaku
start learning
What flavour
słomka
start learning
straw
surowy
start learning
raw
drób
start learning
poultry
kotlet
start learning
chop
dziczyzna (mięso)
start learning
venison (meat)
obierać cebulę
start learning
peel the onion
współwięzień
start learning
fellow prisoners
piekło to nie przesada
start learning
Hell is no exaggeration
jedzenie było tak wstrętne
start learning
food was so revolting
kajdany
start learning
shackles
gruźlica
start learning
tuberculosis
jedno szczególnie się wyróżnia
start learning
one in particular stands out
byłem rozebrany do naga
start learning
I was stripped naked
trzy szybie mocne uderzenia pałką strażnika
start learning
three quick, hard jabs with the guard's baton
podnoszenie
start learning
lifting
uderzyłbym skurwysyna w gębę
start learning
I would smash the bastard in the mounth
bicie się w pierś
start learning
pounding his chest
będziecie mi posłuszni
start learning
you will obey me
poniżyć
start learning
humiliate
oszwabią cię z kasy
start learning
cheat you out of your money
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
walić cię
start learning
bang you up
odmówił jej usług
start learning
He declined her services
holowanie
start learning
tow
obwinić kogoś o przestępstwo
start learning
accuse someone of a crime
cierpienie po stracie
start learning
distress over the loss
należycie zapytał
start learning
duly asked
oskarżony o kradzież
start learning
charged with theft
spór
start learning
dispute
prowadziłem normalne życie
start learning
I led a normal life
nieruchomość
start learning
estate
spawacz
start learning
welder
stocznia
start learning
shipyard
teren pod zabudowę
start learning
building sites
praktykant stażysta monter rur
start learning
apprentice pipe fitter
praca poza lądem na plarformie i barkach rurociągowych
start learning
work offshore on the oil rigs and pipeline barges
konkurencja do pracy jest dzika
start learning
competition for work is fierce
porzucic, odchodzić
start learning
quit
być stały
start learning
be steady
śpieszyć się
start learning
rush
wziąć ślub
start learning
tie the knot
naprężenie
start learning
tension
majster
start learning
foreman
mocno wierzyć
start learning
firmly believe
postawa, podejście
start learning
attitude, approach
koniec z końcem
start learning
to make ends meet
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
szczęście raz na górze raz na dole
start learning
fair share of ups and down
oszust
start learning
fraudster
znaczny niedobór
start learning
severe shortage
moja wiedza jest pobieżna
start learning
my knowledge is superficial
niepomny faktu że to jest pralnia pieniędzy
start learning
oblivious to the fact that it is a money laundeping
podbrzusze
start learning
underbelly
bractwo
start learning
fraternity
szczycić się
start learning
boasting
wyszukane oszustwa
start learning
elaborate fraud
gangsterzy mieszali się z
start learning
mobsters mingled with
produkowali podróbki
start learning
produced counterfeit
podrobiony
start learning
bogus
chronieni od oskarżenia
start learning
immune from prosecution
przymyka oko
start learning
turned a blind eye
przezwyciężyć natłok
start learning
overcome by the sheer volume
przepychanki
start learning
Jostling
wilgotne od potu
start learning
damp with sweat
posępny, ponury
start learning
overcast
powalony przez ekspansję miasta
start learning
struck by the city's expanse
poruszenie, wzburzenie
start learning
commotion
bankok mnie onieśmielił
start learning
Bankok intimidated me
przy
start learning
alongside
korowód mnichów
start learning
file of the monks
przytłaczający
start learning
overwhelming
odpychający wygląd
start learning
unappealing look
podziwiać
start learning
admire
pobudził do działania
start learning
aroused
trochę zbyt krzykliwy
start learning
a bit too flashy
księgowy
start learning
accounts officer
biurokracja
start learning
red tape
pewnego rodzaju zobowiazanie
start learning
some sort of commitment
obligacja, zobowiązanie
start learning
bond
nieugięty
start learning
adamant
w ciągu zamówienia
start learning
over the course of the contract
domagać się
start learning
insist
barka żuraw
start learning
crane barge
oni argumentowali że mężczyźni muszą być pod ręką
start learning
They argued that men would have to be on hand
byli skłonni do płacenia zobowiazań integralności
start learning
were willing to pay the integrity bond
sprytny biznesmen
start learning
shrewd businessman
dzierżawa
start learning
lease
rysunki były autentyczne
start learning
drawings were genuine
spełniony część umowy
start learning
fulfilled part of the agreement
powstrzymać
start learning
held off
ulokować pieniądze
start learning
lodge cash
niejasny
start learning
obscure
nadmiernie zaniepokojony
start learning
unduly concerned
dzień, o którym mowa
start learning
day in question
obca waluta
start learning
foreign currency
twarze bez wyrazu
start learning
blank faces
potrącać z pensji
start learning
deductions from salery
proces sądowy
start learning
trial
adwokat rozwodowy
start learning
divorce attorney
mieć romans
start learning
have an affair
skinąć
start learning
nod
rozprawa rozwodowa
start learning
divorce hearing
trzecia płeć
start learning
third gender
trudne do wykrycia
start learning
difficult to spot
spodziewać się
start learning
bargain
koszty ogóle
start learning
overheads
zapieczętowane
start learning
sealed
niemniej jednak
start learning
nevertheless
porzucić wątpliwości
start learning
throw caution to to the wind
aktówka
start learning
briefcase
oszukali
start learning
conned
bezskutecznie
start learning
to no avail
wywlec
start learning
drag out
wyraźnie
start learning
distinctly
faktura
start learning
invoice
zatrzymał się w moim hotelu
start learning
pulled up at my hotel
główny udziałowiec
start learning
major shareholder
byłem oszołomiony
start learning
I was stunned
Gdy spotkanie dobiegało do końca
start learning
as the meeting drew to a close
przeznaczony jako osobisty
start learning
intended as personal
zachowywałem opanowanie
start learning
I kept my composure
odezwał się (pisnął)
start learning
he piped up
przyciąganie
start learning
snapping
prawowity
start learning
legitimate
oskarżenia
start learning
accusations
poza zasięgiem
start learning
out of reach
to było wszystko bardzo poważne
start learning
it was all very businesslike
jestem zdezorientowany
start learning
I'm bewilder
trzymam się nadzieji
start learning
I cling to the hope
oczyszcznie, upiększanie
biznes upiększania psów
start learning
grooming
it's a dog grooming business
głuchy
urodził się głuchy
start learning
deaf
he was born deaf
to rodzaj szantażu
start learning
It is a kind of blackmail
został ranny w wypadku samochodowym
start learning
he was injured in a car accident
wózek inwalidzki
start learning
wheelchair
jego oczy były blado niebieskie
start learning
his eyes were pale blue
wyrwałem stronę z mojego notatnika
start learning
I tore a page out of my notebook
ciągnące
słodycz mogą się ciągnąć
start learning
chewy
Sweets can be chewy
gazowany
start learning
fizzy
dojrzały (owoc)
Lubię tylko dojrzałe brzoskwinie
start learning
ripe (fruit)
I only like ripe peaches
kwaśne
start learning
sour
aromatyczny
cipsy są aromatyczne
start learning
savoury
Crisps are savoury
deser
start learning
dessert
przyśpieszyliśmy aby dogonić kogoś / coś
start learning
We speed up to catch up with someone / something
skończyć się
start learning
run out of
pojechać skrótem
start learning
take a short cut
utknęliśmy w korku
start learning
We got stuck in a traffic jam
podwieźć kogoś
start learning
give somebody a lift
radzić sobie z czymś
są również dobrzy w radzeniu sobie z pechem i często pocieszają siebie
start learning
coping with
They're also goot at coping with bad luck and often cheer themselves.
zauważyć
te ćwiczenia pomagają ochotnikom zauważać możliwości
start learning
spot
These exercises helped the volunteers spot opportunities.
odsłonić
rezultat jego pracy ukazał że ludzie nie rodzą się szczęściarzami
start learning
reveal
The results of his work revealed that people aren't born lucky.
przez przypadek
start learning
by chance
drabina
jeśli przejdziesz pod drabiną będziesz miał pecha
start learning
ladder
If you walk under ladder, you'll have a bad luck.
spadająca gwiazda
jeśli zobaczysz spadającą gwiazdę możesz mieć życzenie
start learning
shooting star
If you see a shooting star in the sky, you can make a wish.
talizman
nosić talizman
start learning
a lucky charm
carry a lucky charm
płodność, urodzajność
start learning
fertility, fertility
plony, zbiory
start learning
crops, harvest
przesądy
start learning
superstitions
wybrać
start learning
choose, pick
zadowolony
start learning
satisfied, content
zachować się
start learning
behave, act
zauważyć
start learning
noteice, spot
przez przypadek
start learning
by chance, accidentally
pewny
start learning
sure, certain
pokazać
start learning
show, reveal
podjąć decyzję
start learning
make a decision, make up your mind
próbować robić
start learning
try to do, have a go at doing
miły
start learning
nice, pleasant
zadowolony
start learning
pleased, glad
potworny
start learning
terrible, awful
nie masz przeciwko jeśli przerwę
start learning
Sorry, do you mind if I interrupt
mogę mieć uwagę
start learning
Can I make a point hear.
Mogę dokończyć co mówiłem
start learning
I can just finish what I was saying
Jeśli dokończę tą kwestię
start learning
If I could just finish making this point.
niespokojny
Prawdopodobnie ludzie czują się bardziej niespokojni
start learning
anxious
It's probably becouse people are feeling more anxious
zadziwiająco
start learning
astonishingly
szczęśliwy traf
start learning
serendipity
nie mam tropu jak to zrobić
start learning
I haven't got a clue how to do this
jest to dla mnie łatwe do zrobienia
start learning
I find this quit easy to do
Jest to dla mnie trudne
start learning
I find it difficult to do something
zabłysnąć (np. światła)
światło zajaśniało na schodach
start learning
shine - shone
light shone onto the staits
pracownik nieetatowy
start learning
freelancer
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
zostać zwolnionym
start learning
get laid off, be made redundant
zrezygnować z pracy
start learning
resign
niegodziwy; nikczemny
start learning
wicked; wicked
kocioł
start learning
cauldron
miotła
start learning
broom
pełzający
start learning
creepy
obrzydliwy, brutto
start learning
gross, gross
Sowa jest nocnym stworem
start learning
An owl is a night creature
Jeśli znajdziesz cztero listną koniczynę będziesz miał szczęście
start learning
If you find a four leaf clover you're going to have goot lucky
wichura
start learning
gale
chłodno
start learning
chilly
pokrywa lodowcowa
start learning
Ice cap
tchórzliwy
Uciekanie było tchórzliwe
start learning
cowardly
Running away was a very cowardly thing to do.
ohydny
To miejsce jest absolutnie obrzydliwe
start learning
hideous
This place is absolutely hideous
łagodny, delikatny, nie ostry
Czy to łagodne danie
start learning
mild, mild
Is that a mild dish?
ciasne
start learning
cramped
obrzydliw, wstrętny
to mięso wygląda obrzydliwie
start learning
disgusting, disgusting
That meat looks disgusting
przerazić, zszokować
start learning
horrified
Moja mama była zszokowana
start learning
My mother was horrified
silna wola
Masz bardzo silną wolę
start learning
strong will
You're a very strong-willed person
wąski światopogląd
start learning
narrow minded
przewijać
Możesz przewinąć video
start learning
rewind
Can you rewind this video
doładować
Muszę doładować telefon
start learning
toop up
I need to top my mobile up
Mój telefon na kartę jest drogi
start learning
My pay as you go mobile is quite expensive
chusteczka do nosa
start learning
tissues
mała ilość policzalne
start learning
not many, hardly any, several, a few
mała ilość niepoliczalne
start learning
mot much, a bit of, hardly any, a little
duża ilość policzalne i nie policzalne
start learning
a lot of, lots of, loads of, plenty of
za dużo
start learning
too many, too much
za mało
start learning
not enough
dokładna ilość
start learning
enough
husteczki
start learning
tissues
przytomny
był nie ptrzytomny i stracił wiele krwi
start learning
conscious
He was unconscious and had already lost a lot of blood
krzywda
start learning
harm
uderzenie
I niszczące uderzenie
start learning
strike
Then disaster struck
niepowszechne
start learning
uncommon
nie zarozumiały
start learning
unselfish
niezorganizowany
start learning
disorganized
niepodobny
start learning
dissimilar
nierozważny
start learning
inconsiderate
nieczuły
start learning
insensitive
nieformalny
start learning
informal
stado
orki polują w ich stadach
start learning
pod
Orcas hunt in their pods
cielę, młode wieloryba
start learning
calf
silna wola
start learning
strong will
post
start learning
fast
odwrót, wycofanie się
Pojść na odtrócie, wyciszenie
start learning
retreat
Go on a retreat
trawić jedzenie
start learning
digest food
sala operacyjna
start learning
operating theatre
recepta
start learning
prescription
oddział szpitalny
start learning
ward
dreszcze, z zimna
start learning
shiver
zapasowa mapa
start learning
spare map
paznokieć
start learning
toenail
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
jak myślisz co powinniśmy zrobić
start learning
What do you think we should do
jeśli byłbym tobą to bym wziął
start learning
If I were you, I'd take
Uważaj na niedźwiedzie
start learning
Watch out for bears
Cokolwiek zrobisz to nie zgób
start learning
Whatever you do don't lose
Nie pij, bo będziesz miał kłopoty
start learning
Do't drink, or else you could be in trouble
Dzięki to naprawdę pożyteczne
start learning
Thanks, that's really useful
ślisko
start learning
slippery
sanki
start learning
sled
sęp
start learning
vulture
przeprowadzać badania
start learning
carry out a survey
odwołać strajk
start learning
call off a strike
choroba
start learning
disease
skręciłem nadgarstek
start learning
I've sprained my wrist
zwichnąłem kostkę
start learning
I've twisted my ankle
podbite oko
start learning
black eye
sztywny kark
start learning
stiff neck
boli
start learning
sore
łokieć
start learning
elbow
czek bez pokrycia
start learning
bad cheque
debet, przesadzony
start learning
overdrawn
udawać
start learning
pretend
potem, później
został zwolniony wkrótce potem
start learning
afterwards, later
He was released soon afterwards
pomimo czegoś
start learning
despite, in spite of
chociaż / mimo że
start learning
although / even though
katar
start learning
runny nose
wysypka
start learning
rash
astmatyczny
start learning
wheezy
tabletki przeciwbólowe
start learning
painkillers
biegunka
start learning
diarrhoea
kichać
start learning
sneeze
wymiotować
start learning
vomit, throw up
zatkany nos
start learning
blocked-up nose
błotnik
prawy błotnik był pęknięty
start learning
fender
The right-hand side of fender was broken
trzaskać
trzasnąłem go pistoletem w głowę
start learning
slam
I slammed the gun down onto its head
szczekanie
start learning
bark
wkurzony
byli wkurzeni ale nie wrodzy
start learning
pissed off
They were pissed off but they weren't hostile
wrogi
byli wkurzeni ale nie wrodzy
start learning
hostile
They were pissed off but they weren't hostile
przesłuchanie
przesłuchanie trwało
start learning
interrogation
interrogation went on
natychmiast
start learning
promptly
zdrowie psychiczne
Dla zdrowia psychicznego
start learning
sanity
To save my sanity
jałowe, daremne
start learning
futile exercise
nieustępliwy
Byłem nieustępliwy w moim pościgu
start learning
relentless
I was relentless in my pursuit
kask hełm
start learning
helmet
oszustwo
Byłem zamieszany w oszustwo
start learning
deception
I was part of the deception
zarzut
Ten zarzut bolał mnie bardziej niż wszystko
start learning
allegation
This allegation affected me more than anything
branzoletka
start learning
bracelet
ślub
ślubowałem
start learning
vow
I vowed
łapówka
Oczekiwali dziennie łapówek
start learning
bribe
They looked for briber every days
taboret, stołek
start learning
stool, stool
nagle pochopnie
Odzyszkał prędko pewność siebie
start learning
hastily
He regained his composure hastily
Odzyszkał prędko pewność siebie
start learning
He regained his composure hastily
grzmotnięcie
Czułem się dobrze uderzając drania
start learning
thump
I felt good to thump the bastard
areszt
start learning
custody
zdradzać
On zdradził jego partnerów
start learning
betray
He betray his partner
mżawka/deszczyk
start learning
drizzle / rain
grad
start learning
hail
błagać
błagać o łaskę
start learning
plead
Pleading for mercy
kaucja
start learning
bail
oskarżyć o napaść
start learning
charged with assault
wycofać moją skargę
start learning
withdraw my complaint
pocieszenie, otucha
znalazłem pociechę
start learning
solace
I take some solace
skłonić, pobudzić
start learning
prompt
odzyskane
bank odebrał mój dom
start learning
repossessed
bank repossessed my house
zanurzać
Stopniowo zanurzałem się w olturze miasta
start learning
immerse
I gradually immersed myself into the city's culture
podszewka, podpicie, okładzina
start learning
lining
pociągający, ponętny
była dla mnie egzotyczna i pociągająca
start learning
attractive, alluring
I found her exotic and alluring
randka
start learning
date
wiejski, sielski
wioska była sielska i zacofana
start learning
rural, pastoral
Village was rural and backward
nadaje się, pasuje
start learning
suited
zwyczaj
To jest zwyczaj płacenia posagu
start learning
custom
This is the custom of paying a dowry
posag
To jest zwyczaj płacenia posagu
start learning
dowry
This is the custom of paying a dowry
zamożność zalotnika
start learning
suitor's wealth
odwzajemniać
odwzajemniła to
start learning
reciprocate
She reciprocated it
wskazówki
To dawało pewne wskazówki od czasu do czasu
start learning
leads
This generated some leads from time to time
oszust
start learning
crook
oszustwa
oszukane sprzedaże fikcyjnego złota
start learning
scams
scams selling fictitious gold
od teraz i na zawsze
start learning
ever after
być w kontakcie
start learning
get hold of
dzwonić do przyjaciół
start learning
give your friends a call
oddzwonić
start learning
call back
dać komuś znać
start learning
let someone know
nie mieć znaku od kogoś
start learning
someone I haven't heard from
świadek na weselu
start learning
the best man
druchna
start learning
bridesmaid
pozostawać w kontakcie
start learning
stay in touch
stracić kontakt z kimś
start learning
lose touch with someone
szanować
szanowała go
start learning
look up to
She used to look up to him
czuć się źle
start learning
feel down
patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
start learning
look down on
pogodzić się z kimś
W każdym razie pogodzili się
start learning
make up
Anyway, they' ve made up
chwycił przynętę
start learning
took the bait
zaoferować zachętę do przybycia na czas
start learning
offer an incentive to arrive on time
przywitać
start learning
greet
jaskrawo żywo
start learning
vividly
rozpostarty
start learning
outstretched
wprowadzać
start learning
ushered
zdołałem chwycić jego ramię
start learning
I managed to grab his arm
zmagać się z
start learning
wrestled
ręka była na jego kaburze
start learning
hand was on his holster
farbowane włosy
start learning
dyed hair
kok
start learning
hair up
kucyk
start learning
hair in ponytail
łysy
start learning
bald
broda
start learning
beard
gładka suknia
start learning
plain dress
wtrącać się, wyważać
start learning
pry
osobno
start learning
apart
podpórka
start learning
support
napakowany, rugbysta
start learning
prop forward
rzucać
Rozglądał się na około
start learning
darting, throw
His eyes kept darting around
szturchać, mankiet
start learning
cuff
Kazałem się mu odpieprzyć i nie obrażać mnie
start learning
I told him to fuck off and not insult me
Liczyłem że
start learning
I reckoned that
Zaczeliśmy rozmawiać niezgrabnie
start learning
We began chatting awkwardly
wzruszyć ramionami
start learning
shrug
zwrócić uwagę
start learning
point out, note
wykręcić się z czegoś
start learning
get out of
wymyślić wymówkę
start learning
come up with an excuse
natknąć się
start learning
came across
sprawdzać
start learning
look up
rozejść się
start learning
fall out
robić zamieszanie
start learning
make a fuss
nasty
start learning
nasty
spotkanien po latach
próbuje skontaktować się z ludźmi, których znaliśmy na uniwersytecie aby się spotkać
start learning
reunion
He's trying to get hold of people we knew at the university for a reunion
praca poza normalnymi godzinami
start learning
work unsocial hours
pójść na przesłuchanie
start learning
go for an audition
kierować działem
start learning
run a department
odpowiadać za przeciębiorstwo
start learning
be in charge of a company
pracować na zmiany
start learning
work shifts
myślisz że mógłbym zrobić?
start learning
Do you think I could do?
Czy jest w porządku, że porzyczę?
start learning
Is it okay if I borrow?
Mogę pobrać
start learning
May I download?
Masz coś przeciwko jeśli zadzwonię do dziewczyny?
start learning
Would you mind if I gave my girlfriend a call?
Masz coć przeciwko żebym wyprał coś?
start learning
Do you mind if I do some washing?
jak dojść stąd na stację
start learning
how can I get from here to the station
Jak długo trwała podróż
start learning
How long did the journey take
Czy podobał ci się film
start learning
Did you like the movie
Mam ochotę na spacer
start learning
I feel like a walk
Nie denerwuj się
start learning
calm down
Może to przeniosę
start learning
Shall I carry this for you
To niechcący
start learning
I didn't mean to do it
Czułem wewnętrzną wściekłość tryskającą w moim ciele
start learning
I could feel immerse inner rage well up inside my body
weranda
start learning
porch
wybulić pieniądze
wybulić pieniądze aby zabrać szumowiny do
start learning
fork out
fork out to take scumbags to
uczcić
start learning
dignify, celebrate
bełkotać
Jeden z braci coś wymamrotał
start learning
mumble
Some of the brothers mumbled something
obrócił się
start learning
turned, spun around
stromy nasyp
start learning
steep embankment
grzebać się
Grzebałem się w ciemności i zdowałem wstać na nogi
start learning
fumble
I fumbled around in the darkness and managed to scramble to my feet
przekleństwo, klątwa
start learning
curse
nudny, tępy
start learning
dull
ekscytujący, czrujący
start learning
glamorous
bogini płodności
start learning
godness of fertility
wielki post
start learning
season of Lent
samozaparcie
start learning
self-denial
świecki
start learning
secular
porzucenie
start learning
abandonment
głupawy uśmiech
start learning
smirk
siniak
Byłem cały podrapany i posiniaczony
start learning
bruise
I was scratched and bruised all over
głębokie rozcięcie
start learning
gash
rana cięta
start learning
slash wound
wstążka
start learning
ribbon
zając
start learning
hare
przyrzekamy ci
start learning
we bet you
odnowić
start learning
renew
szalenie wartościowe
start learning
insanely valuable
hojny, rozrzutny
start learning
generous, lavish
pluskwa (podsłuch)
podłożyć pluskwę w telefonie
start learning
bug
put a bug in the phone
magazyn
start learning
warehouse
zastraszył że go zabije
start learning
threaten to kill him
zaprosił ją na obiad
start learning
invited her to have dinner
zaoferował jej podwóż do domu
start learning
offered to give her a lift home
przyznał że jest nieprzytomnie zakochany w jej
start learning
admitted being madly in love with her
obiecała pójść na randkę
start learning
promised to go out on a date
zgodziła się na obiad
start learning
agreed to have dinner
zasugerował spotkanie
start learning
suggested meeting
przypomniał mu przynieść pieniądze
start learning
reminded him to bring the money
ostrzegł go żeby nie mówił nikomu
start learning
warned him not to tell anyone
obsługujący parking
start learning
parking attendant
rozległy, ogromny
start learning
vast
zebra
start learning
zebra
dbać o
Musisz się opiekować dobrze twoim psem
start learning
care for
You must care for your dog well
poradzić sobie z
Adam poradził sobie z tym trudnym ćwiczeniem?
start learning
cope with
Did Adam cope with this difficult exercise?
śmiać się z
Z czego się śmiejesz?
start learning
laugh at
What are you laughing at
wyjechać do
Mójc ojcie wyjeżdrza jutro do Londynu
start learning
leave for
My father is leaving for London tomorrow
tęsknić za
Sheila tęskni za rodzicami
start learning
long for
Sheila is longing for her parents
pokłócić się z
Nigdy się nie kłócimy z sąsiadami
start learning
quarrel with
We never quarrel with our neighbours
uśmiechać się do
piękna dziewczyna uśmiecha się do mnie
start learning
smile at
The beautiful girl smile at me
bać się
Diana boi się myszy
start learning
afraid of
Diana is afraid of mice
zdziwiony
Była zaskoczona twoją wiedzą
start learning
amazed at
She was amazed at your goot knowledge
wstydzić się
Nie wstydziła się jego złym zachowaniem
start learning
be ashamed of
She wasn't ashamed of his misbehaviour
być zależny od
Jack jest niezależny od rodziców
start learning
be dependent on
Jack isn't dependent on his parents
chętny, żądni
Kto jest chętny do zrobienia zadania
start learning
eager for
Who is eager for doing the task?
podekscytowany
dzieci były podekscytowane pomysłem
start learning
excited about
The children were excited about the idea
znać, wiedzieć o
Brian zna nasze problemy
start learning
be familiar with
Brian is familiar with our problems
słynny z
Paryż jest słynny z wierzy Eiffel
start learning
famous for
Paris is famous for the Eiffel Tower
zazdrosny o
Są zazdrośni o nasze auto
start learning
jealous of
They are jealous of our car
zajęty
nasz ojciec jest zajęty pracą papierkową
start learning
occupied with
Our father is occupied with paper work
dumny z
On jest dumny z jego dzieci
start learning
proud of
He is proud of him children
przepraszać za
Przepraszam za moje złe zachowanie
start learning
sorry about
I'm sorry about my bad behaviour
zmęczony
jesteśmy zmęczeni pracą w ogrodzie
start learning
tired of
We are tired of gardening
z prędkością
podróżujemy z dużą prędkością
start learning
at the speed of
We are travelling at a high speed
w temperaturze
Wodo gotuje się w temperaturze 100 stopni
start learning
at the temperature of
Water boils at the temperature of 100 degrees
płacić gotówką
start learning
pay in cash
przez pomyłkę
wziąłem twój płaszcz przez pomyłkę
start learning
by mistake
I took your coat by mistake
posłać pocztą
start learning
send by post
z zawodu
Mój ojciec jest architektem z zawodu
start learning
by profession
My father is an architect by profession
w dobrą pogodę
start learning
in good weather
płonąć, palić się
dom palił się
start learning
be on fire, burn
The house was on fire
przez telefon
Martin rozmawia przez telefon
start learning
on the phone
Martin is talking on the phone
unikać kłótni
start learning
avoid arguments
nie chce mi się
nie chce mi się gotować dziś wieczorem
start learning
can't be bothered
I can't be bothered to cook this evening
Nie mam energii żeby wyjść
start learning
I don't feel up to going out
Często wałęsam się trochę
start learning
I often hang around for a bit
chciałbym spróbować się z pisaniem
start learning
I'd like to have a go at writing
To nie zależy ode mnie
start learning
It's not up to me
Muszę się napić kawy teraz
start learning
I could do with a cup of coffee now
Jestem wolny, po pracy
start learning
I'm off now
Liczę, zę napiszę całkiem dobrze mój test
start learning
I reckon I'll do quite well in my next test
jeśli nie straciłbym pracy nie wystartowałbym własnego biznesu
start learning
If I hadn't lose my job, I wouldn't have started my own business
opuszczę majtki
start learning
I would drop my knickers
balkon był ogrodzony
start learning
the balcony was all fenced in
naruszać prawo
start learning
trespass
skuty kajdankami
start learning
handcuffed
zadowolony z siebie
start learning
smugly
emigrant
start learning
expat
pod wpływem chwili
start learning
on the spur of the moment
znałem go pod jego wszystkimi preraniamib
start learning
I knew him in all guises

You must sign in to write a comment