First part of glossary

 0    32 flashcards    marcincapiga
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lusterko wsteczne
start learning
rear-view mirror
ogarnąć, objąć, uścisnąć
start learning
embrace
płatek kwiatka
start learning
flower petal
- promować, wspierać, sprzyjać czemuś
start learning
to promote, support, promote something
przedsiębiorczość
start learning
entrepreneurship
wydajność, wyniki, osiągi
podczas wykonywania obowiązków (służbowych)
start learning
performance, performance, performance
in the performance of his duties
owocna dyskusja
start learning
fruitful discussion
zadanie
start learning
assignment, task
sprostać, radzić sobie
start learning
cope
pojawić się, wyłonić, powstać
start learning
emerge
celowy, rozmyślny, zamierzony
to nie był przypadek, to było rozmyślne
start learning
deliberate
this was no accident, it was deliberate
rozważać, zastanawiać się, obradować
start learning
to deliberate
wyrównać coś w stosunku do czegoś
start learning
to align
przekraczać
start learning
exceed
cofanie się, awaryjność
start learning
fallback
rozpęd, rozmach
start learning
momentum
pokorny
start learning
humble
cechy
start learning
qualities
kotwiczenie
start learning
anchoring
inquiry
start learning
zapytanie
wkład
start learning
contribution
istotny, odnoszący się do tematu
start learning
relevant
wytyczne, dyrektywy
start learning
guidelines, directives
stanowić podstawę, podbudowę
Ludzkie wartości to podstawowe zasady, przekonania i standardy, na których opiera się nasz sposób myślenia, zachowania i relacje i innymi.
start learning
underpin
Human values are the core principles, beliefs and standards that underpin how we think, behave and interact with others
posumować, streścić
start learning
recap, recapitulate, sum up
zrównoważony rozwój
start learning
sustainability
umożliwiać
start learning
enable
śledzić
śledzić szczegóły
start learning
track
track details
uczciwość, sprawiedliwość
start learning
fairness, honesty
skażony, splamiony
start learning
tainted
odsłonić, odkrywać, ujawnić
start learning
reveal
sztywny
start learning
rigid

You must sign in to write a comment