FCE RL Irregular verbs part 2

 0    32 flashcards    aleszczynska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozdzielać, dotyczyć, rozdawać
Rozdał szybko karty.
start learning
deal - dealt - dealt
He dealt the cards swiftly.
kopać
Jeszcze nie wykopał dołka na drzewko.
start learning
dig - dug - dug
He hasn't dug a hole for the tree yet.
kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
start learning
drive - drove - driven
I have driven many cars in my life.
mieszkać
Zamieszkujemy w tej skromnej chatce.
start learning
dwell - dwelt - dwelt
We dwell in this humble cottage.
jeść
start learning
eat - ate - eaten
upaść
Upadła i złamała sobie nogę.
start learning
fall - fell - fallen
She fell and broke her leg.
karmić
Nakarmiłaś dziecko, czy ja mam to zrobić?
start learning
feed - fed - fed
Have you fed the baby, or shall I do it?
czuć
start learning
feel - felt - felt
walczyć, kłócić się
start learning
fight - fought - fought
znaleźć
start learning
find - found - found
pasować
Nie wiem, jak wpasować ten akapit w podsumowanie mojego eseju.
start learning
fit - fit - fit
I don't know how to fit this paragraph into the conclusion of my essay.
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
start learning
flee - fled - fled
The robbers have already fled the scene of the crime.
ciskać
Cisnęła kamieniem w głąb studni.
start learning
fling - flung - flung
She flung a stone into the well.
latać
Stado ptaków przeleciało tuż nad naszymi głowami.
start learning
fly - flew - flown
A flock of birds flew right over our heads.
zakazać
Moi rodzice zabronili mi kategorycznie rozmawiać z obcymi.
start learning
forbid - forbade - forbidden
My parents forbade me categorically to speak to strangers.
przepowiadać
Przepowiedzieli deszcz na koniec tygodnia.
start learning
forecast - forecast - forecast
They've forecast rain for the weekend.
zapominać
start learning
to forget
wybaczać
start learning
forgive - forgave - forgiven
porzucać
Porzuciłem swoje stare przyzwyczajenia.
start learning
forsake - forsook - forsaken
I've forsaken my old habits.
zamarzać
Jezioro zamarzło.
start learning
freeze - froze - frozen
The lake has frozen over.
dostać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść
start learning
go - went - gone
mleć
Uwielbiam zapach kawy mielonej w domu.
start learning
grind - ground - ground
I love the smell of home-ground coffee.
rosnąć
To Twój syn? Tak szybko urósł!
start learning
grow - grew - grown
Is this your son? He has grown so fast!
powiesić
Rozwiesiłem twoje ubrania, żeby wyschły.
start learning
hang - hung - hung
I've hung your clothes out to dry.
mieć
start learning
have - had - had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
schować
Gdzie schowaliście wszystkie moje słodycze?
start learning
hide - hid - hidden
Where have you hidden all my sweets?
uderzać
Kryzys gospodarczy uderzył w nasze kieszenie.
start learning
hit - hit - hit
The economic crisis has hit our pockets.
trzymać
Musisz trzymać mnie za rękę, gdy przechodzimy przez ulicę.
start learning
hold - held - held
You must hold my hand when we're crossing the street.
ranić, urazić
Myślę, że uraziłeś ich uczucia.
start learning
hurt - hurt - hurt
I think you've hurt their feelings.

You must sign in to write a comment