FCE RL Irregular verbs part 1

 0    29 flashcards    aleszczynska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powstawać
Przy okazji powstało wiele trudności.
start learning
arise - arose - arisen
Many difficulties arose in the process.
budzić się
Obudził ją dźwięk budzika.
start learning
awake - awoke - awoken
She awoke to the sound of her alarm clock.
nosić, znosić
Nie mogę znieść dźwięku jej głosu.
start learning
bear - bore - borne
I can't bear the sound of her voice.
zostawać
Powiedział, że chce zostać astronautą.
start learning
become - became - become
He said he wanted to become an astronaut.
zdarzać się, spotkać kogoś (o nieszczęściu)
Ich rodzinę spotkała tragedia.
start learning
befall - befell - befallen
A tragedy befell their family.
zaczynać się
Przedstawienie jeszcze się nie rozpoczęło.
start learning
begin - began - begun
The play hasn't begun yet.
pochylić się, zgiąć
Wiatr był tak silny, że pozginał drzewa w naszym ogrodzie.
start learning
bend - bent - bent
The wind was so strong that it bent the trees in our garden.
prześladować, nękać
Przestępczość to tylko jeden z problemów, które nękają tę dzielnicę.
start learning
beset - beset - beset
Crime is only one of the problems that beset this district.
zakładać się
Założę się, że nie potrafisz biegać szybciej niż ta dziewczyna.
start learning
bet - bet (betted) - bet (betted)
I bet you can't run faster than that girl.
kazać
Powinieneś robić, co ci każą.
start learning
bid - bade - bidden
You should do as you are bidden.
zaoferować (w licytacji)
Zaoferowała astronomiczną kwotę za ten klejnot.
start learning
bid - bid - bid
She bid an exorbitant sum of money for that piece of jewellery.
przywiązywać, zawiązywać
Powiązała swoje stare ubrania w pakunki.
start learning
bind - bound - bound
She bound her old clothes into bundles.
gryźć
Ugryzł ładne, soczyste jabłko.
start learning
bite - bit - bitten
He bit into a nice, juicy apple.
krwawić
Leciała jej z nosa krew.
start learning
bleed - bled - bled
She was bleeding from her nose.
dmuchać
Dmuchnęła mi w twarz dymem.
start learning
blow - blew - blown
She blew smoke into my face.
łamać, tłuc, zepsuć
Stłukłem ten talerz niechcący.
start learning
break - broke - broken
I've broken this plate accidentally.
hodować
Oni hodują konie i inne zwierzęta gospodarskie.
start learning
breed - bred - bred
They breed horses and other farm animals.
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
start learning
bring - brought - brought
I've brought you your favourite toy.
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
start learning
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
palić
Stary dom został spalony na popiół.
start learning
burn - burnt - burnt
The old house got burnt to ashes.
wybuchać, pękać
Nie znoszę dźwięku, który wydają balony, kiedy pękają.
start learning
burst - burst - burst
I hate the sound balloons make when they burst.
kupować
start learning
buy - bought - bought
rzucać
Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień.
start learning
cast - cast - cast
Let him who is without sin cast the first stone.
łapać
start learning
catch - caught - caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
skradać się
Tom wkradł się do domu jak złodziej.
start learning
creep - crept - crept
Tom crept into the house like a thief.
ciąć
start learning
cut - cut - cut

You must sign in to write a comment